Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
21:a december 2018

Falkenbergs kommun anställer ny ekonomichef

William Hedman blir ny ekonomichef i Falkenbergs kommun från och med april 2019. Han kommer närmast från en tjänst som ekonomidirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

William Hedman har tidigare varit ekonomidirektör på Region Halland. Dessförinnan var han ekonomichef och strategichef i Falkenbergs kommun mellan 2006 och 2013.

– Detta är ett enkelt och naturligt val för oss. William Hedman är en mycket kunnig och kompetent ekonomichef. Han har dessutom specifik erfarenhet av Falkenbergs kommun och vår ekonomiska styrning, säger Lars Fröding, kommunchef i Falkenbergs kommun.

Anställning förankrad hos fackliga representanter

I mitten av december meddelade kommunens nuvarande ekonomichef Jan Fritz att han lämnar Falkenberg för en tjänst som ekonomichef i Halmstad kommun. Redan den första april är den nya ekonomichefen på plats.

– Det är väldigt bra att vi kunnat lösa rekryteringen så här snabbt. Ekonomichefsrollen är en nyckelposition inom Falkenbergs kommun och en grundförutsättning för en fortsatt god ekonomisk hushållning. Vi har inte annonserat ut tjänsten, men rekryteringen har gjorts i god dialog med facken. Samtliga parter är eniga om att William har just den kompetens och erfarenhet som vi behöver, säger Lars Fröding.

Ekonomisk utmaning när befolkningsstrukturen förändras

Falkenbergs kommun står, precis som många andra kommuner i landet, inför stora ekonomiska utmaningar. Andelen unga och gamla ökar betydligt mer de kommande åren än tidigare. Det gör att behovet av förskolor, skolor och äldreboenden ökar. Samtidigt ökar inte gruppen som jobbar i samma takt. Det gör att vi ska finansiera en ökad kommunal service utifrån ett minskat skatteunderlag. Då behöver vi jobba på ett smartare sätt till exempel genom att se vad som kan digitaliseras och automatiseras.

Kontakt