Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
12:e januari 2021

Falkenbergs kommun ansöker om besöksförbud

Falkenbergs kommun har lämnat in en begäran till Folkhälsomyndigheten om besöksförbud på samtliga särskilda boenden för äldre. Anledningen är smittläget i Halland och den snabba smittspridning som sker på kommunens boenden. Svar förväntas komma inom en vecka.

Måndagen den 11 januari skickade Falkenbergs kommun in en formell begäran om besöksförbud till länsstyrelsen i Halland.

– Vi har nu haft en dialog med Smittskydd Halland, länsstyrelsen och chefsläkaren inom Region Halland och vår begäran har nu skickats vidare till Folkhälsomyndigheten, säger socialchef Johan Klingborg.

– Vi har fått till oss att Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med besked senast i mitten av nästa vecka.

Snabb och omfattande smittspridning

Det är den ökade smittspridningen i både samhället och på kommunens särskilda boenden som är anledningen till att kommunen nu väljer att begära ett tillfälligt besöksförbud.

– På de två boenden som blivit värst drabbade, Boken och Furugården, ser vi tendenser till en snabb och omfattande smittspridning trots att personalen följer våra riktlinjer. Det är oroväckande. Ett besöksförbud gör att vi kan begränsa antalet personer som brukarna träffar. Det känns som rätt åtgärd att vidta så som situationen ser ut nu, säger socialchef Johan Klingborg.

Skapa bra förutsättningar för personalen

Bemanningssituationen är ansträngd på samtliga boenden och kommunen står även inför vaccinationen mot covid-19 på just de särskilda boendena. Detta är ytterligare en anledning till varför kommunen nu vill införa ett besöksförbud.

– Utöver att skydda brukarna och hindra smittan från att komma in på fler boenden, så handlar det också om att ge vår hårt ansatta personal lite andrum under de veckor som brukarna ska vaccineras. All personal kommer behövas i det arbetet och vi måste helt enkelt skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem, säger Johan Klingborg.

Kontakt