Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

23:e november 2020

Falkenbergs gymnasieskola övergår delvis till fjärr- och distansundervisning

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har på delegation från nämnden beslutat att elever i år 2 och 3 på högskoleförberedande program samt elever som går yrkesintroduktion på introduktionsprogrammen delvis ska fjärr- och distansundervisas från och med onsdagen den 25 november och fram till jullovet.

- Falkenbergs gymnasieskola har vidtagit en rad åtgärder för att minska trängseln på skolan men vi kan konstatera att det finns begränsningar i skolans lokaler som gör det svårt för elever och personal att hålla avstånd. I och med beslutet kommer ca 200 elever fjärr- och distansundervisas varje vecka, vilket vi ser ska bidra till en minskad trängsel, säger Dan Randelid, t.f. gymnasiechef.

Beslutet gäller elever i år 2 och 3 på samtliga högskoleförberedande program som ska fjärr- och distansundervisas varannan vecka fram till jullovet samt elever som går yrkesintroduktion på introduktionsprogrammen som ska fjärr- och distansundervisas två dagar per vecka fram till jullovet. Övriga elever på skolan berörs inte av beslutet.

Beslutet är fattat mot bakgrund av att Regeringen i förra veckan via en lagförändring gjort det möjligt för landets gymnasieskolor att övergå till fjärr- och distansundervisning på grund av trängsel i skolans lokaler.

Kontakt