Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

2:a september 2022

Extra resurser för trygghet 2 – 4 september 

Med anledningen av att polisen sannolikt inte kommer hinna hantera ansökan om en allmän sammankomst som ett parti ville hålla lördagen 3 september, har kommunen ändå beslutat att göra åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen under helgen.

Vi har vidtagit åtgärder då det vid tidigare tillfällen med samma arrangör ibland uppstått problem.

Förebyggande samverkan

Vi har tagit kontakt med föreningar och trossamfund. Vi har också förstärkt våra resurser för att finnas till hands för falkenbergarna och för att kunna fånga upp behov som uppstår och skapa trygghet och närvaro i områden där det behövs.

Polisens ansvar

Det är polisens ansvar att hantera en ansökan av det här slaget, men kommunen, polisen och andra aktörer hjälps åt när det behövs.

Etablerad samverkan

Operativa samordningsgruppen är en grupp där kommunen, Räddningstjänst Väst, Region Halland och polisen jobbar tillsammans för att öka tryggheten och säkerheten i Falkenberg. Gruppen träffades under fredagen. Några av åtgärderna inför helgen är att fältarbetare och ungdomsledare kommer att arbeta extra under lördagen och alla parter följer situationen noga för att se om fler insatser behövs. Gruppen arbetar också tillsammans med civilsamhället och föreningslivet, som sedan tidigare är engagerade i trygghetsvandringar och kvällsvandringar.

Kontakt