Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
24:e april 2018

En ekonomi i balans och med ett positivt resultat

Sammanfattar vi Falkenbergs kommuns ekonomi för 2017 så kan vi säga så här: En ekonomi i balans och med ett positivt resultat.

När Falkenbergs kommun summerar det ekonomiska året 2017 är slutsatsen att ekonomin i stora drag går som planerat inom kommunens förvaltningar. Kommun hade budgeterat med ett överskott på 56 miljoner kronor och resultatet blev 92,2 miljoner kronor.

Förklaringar till överskottet

Dessa är i stora drag förklaringarna till överskottet över det budgeterade resultatet:

  • Markförsäljning för 10 miljoner kronor.
  • Utdelning på 15 miljoner kronor från det kommunala bolaget, Falkenbergs Energi.
  • Färre investeringar än planerat vilket gav lägre räntekostnader för lån än budgeterat.

Att Falkenbergs kommun har investerat mindre än budgeterat under 2017 beror bland annat på att flera arbeten har senarelagts. Bland annat sköts starten av Kunskaps- och kulturcentrum fram till 2018 eftersom det har varit svårt att hitta byggentreprenörer, bakgrunden till det är att trycket på byggbranschen har varit stort under 2017.

Vad lägger kommunen pengar på?

Under 2017 la Falkenbergs kommun 44 procent av hela budgeten på utbildning för barn och ungdomar som går i förskolan, förskoleklass, grundskolan och gymnasiet. 37 procent av budgeten gick till den service som socialförvaltningen har, till exempel äldreomsorg eller annan typ av omsorg. Mycket av det som kommunen gör är vi skyldiga till att göra enligt olika lagar.

Därför budgeterar kommunen med överskott

Falkenbergs kommun budgeterar med att gå med överskott för att kunna delfinansiera våra investeringar med egna medel. Detta gör att vi behöver låna mindre och vi får därmed lägre räntekostnader.

Förändrad befolkningsstruktur påverkar ekonomin

Falkenbergs kommun står inför en förändring i befolkningsstrukturen. Under de närmaste tio åren ökar andelen unga och gamla. Andelen som kan jobba ökar, men inte lika mycket.

Att andelen unga och gamla ökar innebär att kommunen behöver mer personal inom utbildning, vård och omsorg. Kommunen behöver också fler förskolor, skolor och äldreboenden. Därför behöver Falkenberg, liksom många andra kommuner i landet, hitta innovativa lösningar som gör att ekvationen ändå går ihop.

Innovativa lösningar inom äldreomsorgen

Ett exempel på det arbete som sker är kommunens satsning på välfärdsteknik. I ett nystartat projekt kommer Falkenbergs kommun att titta på lösningar och lämpliga vårdalternativ inom äldreomsorgen. Hjälpmedlen gör det möjligt för brukare att vara mer självständiga samtidigt som kommunens medarbetare kan lägga sin tid där den gör mest nytta. Trots innovativa lösningar säger prognoserna att det kommer vara personalbrist inom flera vårdyrken.

Kontakt