Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

3:e mars 2020

Diskussioner om bostäder och restaurangområde längs Ätran

Falkenbergs kommun kommer att starta ett planarbete för fastigheten där Lilla Napoli och en bilverkstad i dag ligger. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat. Samtidigt finns tankar hos den politiska ledningen om att utveckla ett område längs Ätran för restaurangverksamhet.

Markägaren till Fastigheten Spetsen 1, där Lilla Napoli och en bilverkstad i dag ligger, har begärt att nuvarande detaljplan ska ändras för fastigheten. Syftet är att kunna bygga bostäder och även ha verksamhetslokaler på fastigheten.

– Falkenberg växer och vi är i behov av bostäder. Samtidigt är Falkenberg en matstad och ett företag som Lilla Napoli ett viktigt besöksmål i det arbetet. Sedan det blev känt att fastighetsägaren vill bygga bostäder på platsen så har vi haft en bra dialog med företaget om framtida placering, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

Nuvarande detaljplan är från 70-talet

När ärendet var upp på kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen den 3 mars beslutade politikerna att ge i uppdrag till kommunens planavdelning att starta arbetet. Den gällande detaljplan är från 70-talet är omodern och bör ändras för att få en mer lämplig användning av platsen.

Så fortsätter arbetet med ny detaljplan

Att ta fram en ny detaljplan för Spetsen 1 är ett omfattande arbete. Under arbetet kommer allmänhet, företag och organisationer att vara välkomna att lämna synpunkter. Detta sker under den så kallade samrådstiden. Utformning och omfattning av bebyggelsen, bland annat höjden, ska studeras noga i planarbetet för att stärka platsen och minska påverkan på omgivande miljöer och byggnader.

Förslag om nytt restaurangområde vid Ätran

Samtidigt finns det tankar hos kommunstyrelsens arbetsutskott om att göra om ett område längs den östra sidan av Ätran. Området ingår i stråket staden – stranden och sträcker sig från Söderbron ner till kajen strax söder om Plankagårdsvägen.

– Falkenberg är en matstad och vi har många skickliga matkreatörer. Med ett nytt verksamhetsområde längs Ätran skapar vi förutsättningar för branschen att bli ännu starkare, dessutom binder vi ihop staden och strand ytterligare vilket gynnar både näringsidkare i centrum, besökare och inte minst Falkenbergsborna, säger Jan Melkersson, näringslivschef i Falkenbergs kommun.

– Det här är mycket positivt och bra för Falkenberg och ytterligare ett bra bevis på vårt fina företagsklimat. Jag är mycket nöjd med den här lösningen som lyfter Södra Åstranden och är ännu ett steg på vägen mot att koppla ihop stranden och centrum, säger Anneli Andelén (C), oppositionsråd i Falkenbergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar nu frågan vidare till kommunstyrelsen som kommer ta nästa steg i frågan under våren. Fastigheterna som berörs är Tegelbruket 6, Tegeltaket 1 samt Falkenberg Herting 2:1.

Stråket staden – stranden
Falkenbergs kommuns projekt "Stråket staden – stranden" har som syfte att koppla stadens centrum till Skrea strand genom att skapa mötesplatser längs vägen. Projektet startades för flera år sedan för att höja attraktiviteten på stråket mellan staden och stranden. Kommunen vill att fler ska upptäcka hur enkelt det är att transportera sig längs Ätran, speciellt genom att gå och cykla.

Kontakt