Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
5:e juni 2020

Coronasmitta på korttidsboendet på Tallgläntan

En brukare på korttidsboendet på Tallgläntan har bekräftats smittad av covid-19. Provsvaret kom sent på torsdagen den 4 juni. Boendet har vidtagit skyddsåtgärder och berörda anhöriga har informerats.

Tidigare i veckan insjuknade personal på Tallgläntan. Provtagning visade att de var smittade av coronaviruset.

– När vi fick besked om att personal fått positiva provsvar så togs beslut om smittspårning och att all personal på boendet skulle provtas, säger Daniel Johansson, tillförordnad socialchef.

Jobbar med full skyddsutrustning

Totalt har ett 90-tal medarbetare provtagits under veckan. Av dem har sju personer fått ett positivt provsvar. Ansvarig läkare ordinerade även provtagning av 16 brukare på korttidsboendet. Provsvaren visade att en av dem blivit smittad av coronaviruset. Brukarens anhöriga samt anhöriga till övriga brukare på den drabbade avdelningen har informerats.

– Tallgläntan har följt gällande rutiner för covid-19 och vidtagit skyddsåtgärder för att hindra smittspridning. Samtliga brukare på korttiden isolerades när misstanke om smitta uppstod och personalen har använt full skyddsutrustning. Den brukare som nu bekräftats smittad kommer fortsatt hållas isolerad i sin lägenhet, säger Daniel Johansson.

– Vid minsta misstanke om covid-19 så kommer även fler provtagningar att göras, tillägger han.

Äldreboendet Berguven smittfritt

Under den senaste veckan har även en brukare inom personlig assistans insjuknat i covid-19.

Den brukare som tidigare insjuknat på äldreboendet Berguven har däremot friskförklarats. Det innebär att Berguven återigen är smittfritt.

– Vi kan se en viss ökning av antalet smittade inom våra verksamheter. Det är svårt att säga om det beror på att vi nu provtar fler medarbetare eller om det är ett resultat av en ökad samhällspridning. Men det gäller att ta det säkra före det osäkra. Jag vill uppmana alla att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer. Vi kan inte börja slappna av, utan vi måste alla hålla avstånd och begränsa våra sociala kontakter. Som kommun måste vi också fortsätta hålla hårt på våra restriktioner. Den här pandemin är inte över än, säger Daniel Johansson.

Kontakt