Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

1:a oktober 2021

Bygglovsnämnden säger nej till rivning av hus i kvarteret Måsen

Bygglovsnämnden har beslutat att flerbostadshusen i kvarteret Måsen ska stå kvar. Nämnden menar att husen har ett kulturhistoriskt värde.

Det är Fabo som vill riva tre flerbostadshus i kvarteret Måsen och ersätta dessa med nya bostäder. Under torsdagen den 23/9 var frågan om rivningslov och bygglov uppe i bygglovsnämnden. Nämnden beslutade att inte tillåta varken rivning eller byggnation.

Kulturhistoriskt värdefulla hus

Nämnden menar att husen har ett kulturhistoriskt värde. Husen finns också med i Falkenbergs kommun kulturmiljöprogram Staden yttre årsringar. Husen, som är från 40- och 50-talet, bildar tillsammans en välbevarad miljö från denna tid. Därmed har området höga kulturhistoriska värden. Även om husen har ett eftersatt underhåll så gör bygglovsnämnden bedömningen att kvarteret har kvar sitt kulturhistoriska värde sett till formspråk och detaljer. Därmed finns det stöd i plan- och bygglagen att avslå rivningslovsansökan.

Därför är programmet Stadens yttre årsringar viktig

Kommunens kulturmiljöprogram Stadens yttre årsringar är fastställt av kommunfullmäktige och pekar ut områden som är viktiga att bevara för framtiden. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kontakt