Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
27:e mars 2019

Brukare i Ullared först ut med att prova medicingivare

Med start i april kommer fem brukare i Ullared att få prova på att ta sina mediciner själva, med hjälp av en så kallad medicingivare.

– Det är en teknik som både skapar självständighet för brukaren och frigör tid för hemtjänstens personal. I praktiken innebär det att hemtjänsten kan planera sina rutter utifrån brukarens behov istället för läkemedelstider, säger Therese Nordh Linder, distriktssköterska i PIO, kommunens Planeringscenter för individuell omsorg.

Matar ut medicinen vid rätt tidpunkt

Medicingivare är ett medicintekniskt hjälpmedel som laddas med brukarens dosförpackade läkemedel. En kamera i medicingivaren läser av dospåsens information så att påsen matas ut efter de läkemedelstider som är ordinerade. Maskinen gör även ett snitt i påsen så att det blir lättare att få ut tabletterna.

– När det är dags för brukaren att ta sin medicin så påminner medicingivaren om detta med ljud- och ljussignaler. Det är också en röst som ger brukaren instruktioner, steg för steg, säger Therese Nordh Linder och tillägger:

– Tekniken gör så att brukaren får rätt medicin, i rätt dos och vid rätt tidpunkt.

Om brukaren inte tar dospåsen från automaten blir den inlåst i ett fack i medicingivaren och en larmkedja startar.

Ska uppfylla vissa kriterier

Det är en sjuksköterska som med stöd av en checklista gör bedömningen vilka brukare som skulle kunna ha en medicingivare. Brukaren måste exempelvis vara positiv till att ta sina mediciner och kunna ta emot enklare instruktioner.

Projektet kommer utvärderas under hösten. Då kommer man också ta ställning till om medicingivare ska införas i hela kommunen.

De medicingivare som Falkenbergs kommun använder hyrs av företaget Evondos.

Logotyper för Hallands kommuner samt Europeiska socialfonden.

Kontakt