Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
15:e maj 2020

Biståndsbedömda dagverksamheter stängs tillfälligt

Från och med måndagen den 18 maj stänger Falkenbergs kommun några av de biståndsbedömda dagverksamheter som riktar sig till äldre personer som bor hemma. Beslutet gäller tills vidare.

Totalt finns det sju biståndsbedömda dagverksamheter för äldre i Falkenbergs kommun. Av dem kommer nu fyra att stängas. Det gäller dagverksamheterna på Älvgården, Furugården, Ätranhemmet och Solhaga (Gläntan). De två dagverksamheterna på Floragården och Solgruppen på Solhaga kommer fortsatt hålla öppet.

Vill hindra smittspridning av coronaviruset

– Vi har avvaktat med att stänga de biståndsbedömda dagverksamheterna eftersom vi vet att de betyder mycket för både de personer som deltar och för deras anhöriga. Men nu har vi kommit till ett läge då vi behöver stänga dem för att hindra smittspridning av coronaviruset, säger Daniel Johansson, tillförordnad socialchef.

Beslutet fattades av socialchefen den 14 maj och gäller tills vidare.

– Vi kommer följa utvecklingen noga och öppnar upp dagverksamheterna när vi ser att läget är stabilt igen, säger Daniel Johansson.

Alla brukare och deras anhöriga är informerade.

Kontakt