Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

2:a juni 2020
Budgetförslaget kommer från Framtid Falkenberg. På bilden Lars Fagerström (L), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP) och Georgia Ferris (KD). De står framför en vägg av sten och glas och håller budgeten i handen.

Budgetförslaget kommer från Framtid Falkenberg. På bilden Lars Fagerström (L), Per Svensson (S), Markus Jöngren (MP) och Georgia Ferris (KD).

Bibehållna satsningar på välfärd trots tufft läge i nytt budgetförslag

Läget inför arbetet med ny budget för 2021-23 har inneburit utmaningar. Coronapandemin i världen påverkar även Falkenberg.

– Det är ett nytt ekonomiskt läge. Vi måste ställa om. Men vi har en stark ekonomi i grunden och vi i Framtid Falkenberg är eniga om att fortsätta satsa på kärnverksamheten, säger Per Svensson (S).

Konkret innebär det att satsningarna på färre barn per barngrupp och bibehållen personaltäthet inom skola och omsorg fortsätter liksom satsningen på F-6 -skolor.

Underskott nästa år

Den nya budgeten sträcker sig över en period om tre år. 2021 beräknas skatteunderlaget in till kommunen minska med 44 miljoner kronor som en konsekvens av coronapandemin. Då går inte kommunen med plus utan resultat i förslaget är minus 14 miljoner kronor. Det är pengar som får tas ur den så kallade resultatutjämningsreserven, alltså pengar som är sparade sedan tidigare.

– Vi har valt det hellre än att höja skatten. Vi tycker att det är rimligt, eftersom vi budgeterar för att gå plus redan året efter. När jag pratar med andra kommuner runt om i Sverige vet jag att många står inför samma utmaningar, säger Per Svensson (S).

De stora förändringarna jämfört med det som budgeterats inför i år är ytterligare effektiviseringar på 0,5% på administration, utredningar och övrig förvaltning.

Ny budget – redan nu?

Den som hängt med i den kommunala ekonomin ett tag vet att beslut om budgeten tidigare har fattats i slutet av november. Då har det varit svårt att hinna få den nya budgeten att faktiskt vara igång från och med 1 januari.

–Nu har nämnderna tid på sig att göra internbudgeten klar före årsskiftet. Vi har tittat på andra kommuner och det här ger oss bättre förutsättningar, säger Per Svensson (S).

Beslut om vilket budgetförslag som ska gälla från 1 januari 2021 fattas i fullmäktige den 30 juni.

Kontakt