Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

9:e mars 2020

Besparingar och förändringar inom socialförvaltningen

Under 2020 kommer Falkenbergs egenregi, som ansvarar för kommunens vård, stöd och behandling, att genomföra en del förändringar i verksamheten. Detta har sin grund i den verksamhetsöversyn som gjordes 2019 och som resulterade i att Falkenbergs egenregi totalt ska spara 2,5 miljoner kronor.

Organisationsförändringen innebär att enheten förebyggande tjänster tas bort. Inom denna enhet ligger kommunens anhörigstöd, demenssamordnare, administrativa assistenter, träffpunkter och Mötesplats Mölle. Dessa verksamheter kommer istället att placeras på andra enheter.

– Besparingen inom våra förebyggande tjänster ligger i att vi tar bort enhetschefstjänsten och verksamhetsledartjänsterna. Dessa medarbetare kommer att bli erbjudna vakanta tjänster inom Falkenbergs egenregi. Övriga medarbetare kommer inte att bli av med sina jobb och all verksamhet kommer att finnas kvar, säger Martina Lund, verksamhetschef för Falkenbergs egenregi.

Träffpunkterna och hemtjänsten samordnas

Från och med den 1 oktober kommer också kommunens träffpunkter att gå över till att organisatoriskt tillhöra respektive hemtjänstområde. I samband med detta ser socialförvaltningen även över vad en träffpunkt och en mötesplats ska erbjuda medborgaren.

Utöver en besparing på en miljon kronor så kan förändringen även leda till framtida samordningsvinster. Genom att hemtjänsten och träffpunkterna tillhör samma enhetschef så kan exempelvis rätten till heltid för medarbetarna på träffpunkterna tillgodoses då det finns en möjlighet för dem att göra resterande arbetstid i hemtjänsten. Utsedda medarbetare inom hemtjänsten kan i sin tur stötta upp på träffpunkten när det är mycket att göra där.

– De här samordningsvinsterna sker inte med en gång, men vi ser att det kan bli en bra lösning när hemtjänsten går över till det nya arbetssättet med färre matleveranser till de äldre och när vi hittat alternativa lösningar för exempelvis tvätt, säger Martina Lund.

– Inte minst så ser vi att förändringen skulle främja vårt arbete med att förebygga ofrivillig ensamhet eftersom hemtjänsten blir en naturlig koppling mellan brukare och träffpunkt.

Biståndsbedömd dagverksamhet erbjuds i Vessigebro

Vidare kommer två av kommunens biståndsbedömda dagverksamheter att tas bort då man ser att behovet kan tillgodoses av kommunens träffpunkter. Detta gäller dagverksamheterna i Ätran och Ullared. Men möjligheten till biståndsbedömd dagverksamhet kommer även fortsättningsvis att finnas kvar för de personer som har behov av denna insats, både i centrala Falkenberg och i inlandet.

– Behovet av dagverksamhet har varit lågt i Ätran och Ullared och med en ny träffpunkt i Ullared så ser vi att behovet kan tillgodoses på våra träffpunkter. Däremot kommer vi att ha kvar den biståndsbedömda dagverksamheten för inlandet i Vessigebro för de personer som har behov av detta, säger Martina Lund.

Mötesplats Mölle

Förändringen på Mötesplats Mölle kommer att ske först den 1 februari 2021 då detta kräver ett större förarbete.

– På Mötesplats Mölle jobbar man på ett helt annat sätt än på träffpunkterna och vi kommer att se över hur man kan använda den drivkraft och det engagemang som finns där framöver. Så det arbetet blir det primära i den här omställningen.

– Det finns fördelar och nackdelar med förändringen inom Falkenbergs egenregi och vi har fått till oss olika risker från våra medarbetare som vi nu tar med oss när vi påbörjar förändringsarbetet. Vi är såklart måna om att det här ska bli bra för alla, säger Martina Lund.

Kontakt