Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

16:e december 2021

Beslut om omorganisering av förskolor

Till hösten 2022 ska två större förskolor stå klara. Det innebär att Falkenbergs kommun kommer att ha fler förskoleplatser än vad det finns behov för i kommunen. Därför har barn- och utbildningsnämnden beslutat att ändra i förskoleorganisationen.

Under hösten 2022 ska Kompisens förskola på Tånga vara utbyggd och bestå av nio avdelningar. Samtidigt ska en helt ny förskola på Nabolagets väg på Hjortsberg stå klar. Den kommer att ha åtta avdelningar.

I och med detta kommer Falkenbergs kommun att ha fler förskoleplatser än vad det finns behov för. Utifrån den överkapaciteten har barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om omorganisering av förskolor. Det innebär bland annat att några förskolor kommer att avvecklas medan andra kommer att slås samman. Genom att slå samman förskolor skapas det möjligheter för en bättre schemaläggning och bemanning av personal samt samverkan vad gäller kompetensutveckling.

Beslutet fattades av en enig barn- och utbildningsnämnd den 16 december.

Förskolan på Nabolagets väg slås samman med Hjortsbergs förskola och Ängens förskola

Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat om namn för den nya förskolan på Nabolagets väg. Den kommer att heta Hjortsbergs förskola och tillsammans med den nuvarande förskolan på Älgvägen med samma namn och Ängens förskola att bilda en gemensam enhet. Tillsammans blir dessa tre Hjortsbergs förskola.

De här förskolorna påverkas av beslutet

Hjorthagens förskola

Hjorthagens förskola kommer att avvecklas och lokalerna blir istället en del av Hjortsbergsskolan. Alla barn som går på Hjorthagens förskola flyttar med sin personal till Hjortsbergs förskola på antingen Nabolagets väg eller Älgvägen. Vilka som går var är inte klart i dagsläget, mer information kommer under våren. Flytten sker först när den nya förskolan på Nabolagets väg är klar hösten 2022.

Trollgårdens förskola

Trollgårdens förskola på Slätten kommer att avvecklas då den idag är i tillfälliga paviljonger vars bygglov går ut. Alla barn som går på Trollgårdens förskola flyttar med sin personal till Hjortbergs förskola på antingen Nabolagets väg eller Älgvägen. Vilka som går var är inte klart i dagsläget, mer information kommer under våren. Flytten sker först när den nya förskolan på Nabolagets väg är klar hösten 2022.

Hjortsbergs förskola (Älgvägen)

Hjortsbergs förskola på Älgvägen kommer framöver att vara en enhet i Hjortsbergs förskola tillsammans med den nybyggda förskolan på Nabolagets väg och Ängens förskola. Det kan innebära att barn och personal flyttas över till den nybyggda förskolan. Vilka barn det kan bli aktuellt för är inte klart i dagsläget, mer information kommer under våren. Flytten sker först när den nya förskolan på Nabolagets väg är klar hösten 2022.

Ängens förskola

Ängens förskola kommer även den att inte gå som en enhet i Hjortsbergs förskola tillsammans med den nya förskolan på Nabolagets väg och nuvarande Hjortsbergs förskola på Älgvägen. Det kan innebära att barn som går på Ängens förskola flyttas över till någon av de andra enheterna på Nabolagets väg eller Älgvägen. Vilka barn det kan bli aktuellt för är inte klart i dagsläget, mer information kommer under våren. Flytten sker först när den nya förskolan på Nabolagets väg är klar hösten 2022.

Violens förskola

Violens förskola i Skogstorp kommer att finnas kvar och bli en del av Skogstorps förskola som ligger precis intill. Det innebär att barn som idag går på Violen kan komma att gå kvar i de nuvarande lokalerna alternativt flyttas över till de intilliggande lokalerna. Vilka barn som går var är inte klart i dagsläget, mer information kommer under våren. Delar av personalen på Violen kommer att finnas kvar i den nya organisationen för Skogstorps förskola. Förändringen sker efter sommaren.

De barn som går på Violens förskola men som inte bor i Skogstorp med omnejd kommer att erbjudas en plats på en förskola så nära hemmet som möjligt.

Kontakt