Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

23:e april 2020

Beslut om ny skolorganisation

Barn och utbildningsnämnden fattade den 23 april ett inriktningsbeslut om ny skolorganisation i Falkenbergs kommun. Förändringen kommer att genomföras i två steg. Inför läsåret 2021/2022 blir bland annat alla F-5 istället F-6 skolor. Det andra steget genomförs inför läsår 2024/2025 då Tröingeskolan beräknas stå klar och flera upptagningsområden förändras.

Förslaget till inriktningsbeslut har arbetats fram under lång tid och har fokus på att skapa en hållbar skolorganisation för kommunen som helhet. Eftersom elevunderlaget i inlandet inte är tillräckligt stort för att bära flera skolor upp till årskurs nio, är nämndens beslut en satsning i inlandet och på Apelskolan/Ullaredsområdet. Apelskolan får enligt beslutet ett ökat elevunderlag när Vessigebroskolans elever börjar årskurs 7-9 där.

- Med fler klasser i samma årskurs skapas en pedagogisk och ekonomisk hållbarhet i inlandet med ambitionen att erbjuda alla elever en likvärdig och god utbildning för att klara de uppsatta målen, säger Peter Dygården (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet innebär att Söderskolan blir en F-6 skola.

Skolor i centrum och centrumnära lägen

Även skolor i centrum och centrumnära lägen påverkas av beslutet när F-5 skolor istället utökas till F-6 2021/2022 samt när Tröingeskolan står klar inför läsår 2024/25.

Beslut i kommunfullmäktige om 7-9 på Tullbroskolan

Barn- och utbildningsnämnden föreslår också att kommunfullmäktige ska fatta beslut om 7-9 på Tullbroskolan från och med läsåret 2021/2022. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut i frågan på sitt nästa sammanträde i maj.

Förvaltningen tar fram en genomförandeplan

Enligt nämndens beslut får förvaltningen i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för de praktiska frågorna, till exempel för skolskjuts och moderna språk i samband med ny skola.

Genomförandeplanen ska vara färdig i början på augusti och nämnden ska sedan fatta beslut den 27 augusti.

Vill du veta mer?

Det är många olika saker vi behöver ta hänsyn till när vi planerar för en hållbar skolorganisation som ska fungera över lång tid framöver. Vill du veta mer om bakgrunden till varför vi behöver titta på hur skolan ska vara organiserad samt om vilka förändringar som görs inför läsåret 2021/2022 respektivve 2024/24, klicka gärna på länken. https://gemigmer.info/om_skolorganisation2020

Kontakt

Om du som vårdnadshavare har frågor var vänlig maila: lokalutredning2020@falkenberg.se

Text

Kontakt