Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

30:e juni 2020

Beslut om ny budget 2021-23

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny budget som börjar gälla 1 januari 2021. Budgeten beslutades 30 juni och kort sammanfattat fortsätter satsningarna på välfärden i ett nytt tufft ekonomiskt läge.

Arbetet med årets budget har varit speciellt. Utöver de utmaningar som kommunen delar med många andra, gör coronapandemin att det ekonomiska läget är sämre och mer ovisst än på länge. Det är Framtid Falkenbergs förslag som nu gått igenom. De fyra partierna i Framtid Falkenberg är socialdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet och kristdemokraterna.

–Vi har valt att fortsätta på den inslagna vägen och kommer även nästa år satsa på kärnverksamheten. Det innebär att vi vill ha kvar personaltätheten i omsorg och skola, ha färre barn per barngrupp i förskolan och fortsatt satsning på F-6-skolor. Nytt under 2021 är att vi kommer att återta LSS-verksamheten och öka personaltätheten där, säger Per Svensson (S).

Samma skatt

Den nya budgeten sträcker sig över en period om tre år. Kommunens intäkter för 2021 och 2022 beräknas bli 19 miljoner kronor respektive 34 miljoner kronor lägre än beräkningarna i förra budgeten. En stor anledning är de konsekvenser coronapandemin för med sig. Då är det svårt att få intäkterna att räcka till, vilket innebär att kommunens resultat beräknas bli minus 14 miljoner kronor 2021. Det är medel som får tas ur den så kallade resultatutjämningsreserven, alltså reserverade medel från tidigare goda år.

– Vi har valt det hellre än att höja skatten. Vi tycker att det är rimligt, eftersom vi budgeterar för att gå plus redan året efter. När jag pratar med andra kommuner runt om i Sverige vet jag att många står inför samma utmaningar, säger Per Svensson (S) som också trycker på att det råder enighet inom de fyra partierna som utgör Framtid Falkenberg.

Effektiviseringar

De stora förändringarna jämfört med det som tidigare budgeterats inför 2021 är ytterligare effektiviseringar på cirka 13 miljoner kronor på administration, utredningar och övrig förvaltning.

Byggen som inte blir av

Några av de saker som var planerade att ske i den förra budgeten, får vänta åtminstone fem år. Det gäller bland annat några önskade förskolor där behovet är mindre eller löst med paviljonger (Vessigebro, Okome och Glommen). Det gäller också planerna på att utveckla kvarteret Krispeln runt nya byggnaden Argus. Det blir i stället mindre åtgärder för att göra området fint så länge.

Vad händer nu?

Nu är rambudgeten beslutad. Under hösten kommer nämnderna att arbeta med internbudgetarna, som kommer att vara mer detaljerad. Från och med 1 januari 2021 börjar den nya budgeten att gälla.

Kontakt