Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

10:e september 2018

Berätta för oss vad som kan bli bättre

Nu gör vi två större undersökningar där vi vill veta vad du tycker om Falkenberg och hur du upplever din trygghet. Ta dig gärna tid att besvara dessa - dina svar är viktiga.

Mellan den 7/9 och 13/9 går vår Medborgarundersökning ut till till 1200 invånare i åldern 18 – 84 år i Falkenbergs kommun. Det är SCB (Statistiska Centralbyrån) som genomför undersökningen på uppdrag av Falkenbergs kommun. Är du utvald har du också möjlighet att göra enkäten via webben.

Vad är bra och vad kan bli bättre

Undersökningen görs för att vi ska få en bild av vad du som bor i kommunen tycker fungerar bra och vad som kan bli bättre, det är ett sätt för dig att påverka. Skicka in dina svar till SCB senast den 31/10.

Har du tankar på vad vi kan göra bättre men inte fått någon enkät – Då kan du lämna dina synpunkter här.

Enkät om trygghet

Under hösten gör vi, genom Räddningstjänsten Väst, en fördjupad undersökning som rör trygghetsfrågor. Syftet är att få en bild av kommuninvånarnas syn på trygghet och säkerhet men också hot och risker. Resultatet ger oss en bild av inom vilka områden vi ska arbeta främjande och förebyggande, var vi ska satsa våra resurser.

Läs mer om trygghetsenkäten här.

 

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter