Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

20:e januari 2019

Bemötande i fokus på studiedag

Sedan en tid tillbaka jobbar vi med en långsiktig plan för att förbättra undervisningskvaliteten i skola och förskola. En del i detta är att vi tar in experter som uppdaterar vår personal på den senaste forskningen. Nyligen besökte Bo Hejlskov Elvén, psykolog och författare, Falkenberg för att berätta om hur vi kan bli ännu bättre på att bemöta barn och ungdomar och anpassa verksamheten så att den blir så bra som möjligt för alla barn och elever.

– Vi ska bemöta barn med respekt, utifrån deras förutsättningar. Vi ska ställa krav som barnen kan leva upp till och sedan hjälper vi barnen att utvecklas på bästa sätt utifrån det. Vinsten blir att barnet litar på oss, och när barnen litar på oss lär de sig mycket mer. Så förtroende är en extremt viktig faktor, säger Bo Hejlskov Elvén.

Samma grund för alla viktigt

Han tycker att det finns en stor vinst i att ge en stor grupp personal samma utbildning, som Falkenbergs kommun gjort. På så sätt får all personal samma grund att stå på och kan då jobba mer effektivt tillsammans.

– När vi ser en elev kasta stenar på skolgården och tre i personalen tänker ”Det ska han fan låta bli med, det får han inte göra” och tre tänker ”Han gör nog sitt bästa, vi ska se till så att det inte händer igen” då blir det inte särskilt effektivt. Men om vi alla tänker samma, då blir det effektivt – och det effektivaste är att tänka: ”Han gör nog sitt bästa, men det blev inte så bra”. Därför är det viktigt att träna personal gemensamt så att vi har samma grundsyn. Då kommer vi att bemöta barnen likadant.

Lågaffektivt bemötande

Bo Hejlskov Elvén arbetar med något som kallas lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att känslor smittar. Genom ett lågaffektivt – alltså lugnt – bemötande lugnar eleven snabbare ner sig. Sedan behöver personalen utvärdera situationen – fundera på varför det hände – och se hur man kan förändra lärmiljön så att det blir bättre framöver. Att arbeta för en miljö där alla barn och elever kan utvecklas och är delaktiga i undervisningen bidrar till inkluderande undervisning.

Jobbar vidare

En stor del av personalen gick på utbildningen, från förskola upp till gymnasienivå. Skolorna har arbetat vidare med ämnet på olika sätt. På gymnasieskolan arbetade personalen med ett antal frågor både före och efter föreläsningen.

– Varje arbetslag har sedan tillsammans tittat på hur de vill jobba vidare och hur just de vill förändra sitt arbetssätt. Vi delar sedan erfarenheterna mellan arbetslagen och kommer också att följa upp hur det går, säger Dan Emilsson, biträdande rektor för naturvetenskapsprogrammet och estetiska programmet.

Verktyg för olika situationer

Fanny Gunnarsson, kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen, tror att föreläsningen kommer att bidra till att arbetet med några av de frågor som finns med i den långsiktiga planen för förbättrad undervisningskvalitet:

– Det goda lärandet handlar bland annat om att barn och elever utvecklar en positiv lärandeidentitet genom undervisningen. Det handlar också om vilka förväntningar vi har på eleven och att vi har goda och förtroendefulla relationer. Den här föreläsningen gav många verktyg som ger ingångar att komma vidare såväl i vardagen som i svåra situationer, säger hon.

Kontakt