Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i Falkenbergs kommun

Från och med 18/6 råder bevattningsförbud. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
23:e maj 2019

Barn- och utbildningsnämnden godkände barn- och utbildningsförvaltningens plan för ekonomi i balans 2019

Barn- och utbildningsnämnden har idag beslutat att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag på plan för att nå ekonomi i balans under 2019.

Kommunstyrelsen gav i samband med månadsuppföljningen för februari barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå ett ekonomiskt överskott 2019. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen i juni. Barn- och utbildningsnämnden har idag beslutat att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag på plan för att nå ekonomi i balans under 2019. Planen omfattar verksamhetsanpassningar motsvarar drygt 12 miljoner kronor.

- Det är ett beslut som måste fattas för att möjliggöra en ekonomi i balans under 2019, vilket är vårt uppdrag. Men det var inte med lätthet vi fattade dagens beslut, utan det känns ända in i själen när det handlar om verksamhetsanpassningar av detta slag, säger Peter Dygården, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

I plan för ekonomi i balans hittas bland annat en avveckling av den öppna förskolan i Ullared och Stenfalkens förskola, minskade öppettider på Nattugglan och en minskning av antalet dagbarnvårdare. Även Kulturskolan och förvaltningens centrala administration står inför verksamhetsanpassningar. En ytterligare anpassning gäller Årstadskolan, där eleverna i åk 4–6 flyttas från Årstadskolan till Söderskolan vid läsårsstart 2019/2020.

Kontakt