Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

17:e maj 2019

Barn- och utbildnings­förvaltningens förslag på plan för ekonomi i balans klar

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu lämnat ett förslag på plan för att nå ekonomi i balans under 2019. Beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet den 23 maj.

Kommunstyrelsen gav i samband med månadsuppföljningen för februari barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att nå ett ekonomiskt överskott 2019. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen i juni. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu lämnat ett förslag på plan för ekonomi i balans till barn- och utbildningsnämnden. Föreslagna verksamhetsanpassningar motsvarar drygt 12 miljoner kronor.

I plan för ekonomi i balans föreslår barn- och utbildningsförvaltningen bland annat en avveckling av den öppna förskolan i Ullared och Stenfalkens förskola, minskade öppettider på Nattugglan, en minskning av antalet dagbarnvårdare och besparingar på central förvaltning. Bland de föreslagna verksamhetsanpassningarna hittas också stora utgiftsposter som berör indragen IT-satsning och begränsning i inköp av läromedel och förbrukningsmaterial.

- Jag är väl medveten om att det är tuffa anpassningar som berör barn, elever, vårdnadshavare och flera medarbetare som gör ett jättebra jobb. Vi måste hantera ett prognostiserat underskott och det är klart att de föreslagna anpassningarna kommer att bli kännbara i verksamheten, säger Stigert Pettersson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet den 23 maj.

Kontakt