Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
1:a juli 2020

Avtal för utförare av hemtjänst ses över

Socialnämnden har beslutat att säga upp det nuvarande LOV-avtalet för hemtjänst. Nuvarande avtal har endast reviderats marginellt sedan starten och valfrihetssystemet behöver anpassas till nya förutsättningar.

Det handlar bland annat om att förutsättningar har förändrats genom exempelvis övergången till kyld mat och digitala inköp.

Falkenbergs Kommun har sedan 2012 kundval inom hemtjänsten. Med kundval menas att den enskilde brukaren som av kommunens biståndsenhet erhållit rätt till insatser i hemmet själv kan välja vilken utförare som ska utföra insatserna. Det innebär också att intresserade utförare har möjlighet att löpande lämna anbud om att bedriva omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att under hösten arbeta fram ett nytt LOV-avtal som ska börja gälla från 1 jan 2021.

Beslutet innebär att alla brukare kommer att fortfarande ha valfrihet att välja utförare. Det innebär också att befintliga utförare kommer att få ansöka på nytt från och med oktober.

Mer om LOV (lagen om valrihetssystem)länk till annan webbplats


Kontakt