Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
27:e mars 2020

Åtgärder för att stötta näringslivet i Falkenbergs kommun

Många företag i kommunen är hårt drabbade av effekterna av Corona-pandemin. För att mildra de negativa effekterna som drabbat företag har kommunen beslutat göra nedanstående åtgärder.

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med fakturor som ska betalas till kommunen. Företag som vill ha längre betalningsperiod kontaktar kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se
  • Efter begäran från enskilt företag kan vi tidigarelägga utbetalningar mot faktura.

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med hyror och arrenden från kommun och kommunens bostadsbolag Fabo. Möjligheten att medge detta bedöms i varje enskilt fall.

  • Vi kommer att införa fri parkering i 2 timmar i P-hus centrum från 1 april i syfte att gynna innerstaden.

  • Vi avser att verkställa förslaget om fritt arrende för uteserveringar under hela 2020 så fort som möjligt. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige 31/3.

  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

  • Kommunen delar ut ett värdebevis till alla visstids- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen. Värdebevis gäller som betalning vid ett enskilt köptillfälle hos företag belägna i kommunen. Syftet är att uppmuntra till att handla lokalt och mildra de negativa effekterna som drabbat företag. Läs mer om värdebeviset här

    Mer information om coronaviruset till dig som är företagare och kommunens åtgärder hittar du här

Kontakt