Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
9:e december 2019

Argus certifieras som Miljöbyggnad Silver

Hållbarhet är ett nyckelord i arbetet med att bygga Falkenbergs kommuns nya kunskaps- och kulturcentrum Argus. Som ett kvitto på detta har byggnaden certifierats som Miljöbyggnad Silver.

Argus blir Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum och en plats för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. Här kommer bland annat gymnasieskola, bibliotek, kulturskola och turistinformation att finnas.

Arbetet med byggnaden beräknas vara klar under 2020. I arbetet med Argus har hållbarhet löpt som en röd tråd, i allt från planeringen till driften när byggnaden står klar. Nu är också byggnaden certifierad med Miljöbyggnad Silver.

Det finns även synliga och konkreta inslag kopplat till arbetet med byggnadens hållbarhet. Taket består av ett så kallat sedumtak vars syfte är att minska belastningen på dagvattensystemen i området. På taket kommer det även byggas en stor solcellsanläggning.

I hållbarhetsarbetet har Falkenbergs kommun också tittat på husets energiförbrukning för att på så sätt minimera energianvändningen. Det är även bestämt att den el som kommer att användas i byggnaden när den är klar ska vara producerad på ett sätt som är bra för miljön.

– Vi köper in el och fjärrvärme till Argus från Falkenbergs energi vilket innebär att 99,6 procent av energin till Argus är förnybar, säger Andy Femling, byggprojektledare, Falkenbergs kommun.

Certifieringen, Miljöbyggnad Silver, innebär också att man ställer höga krav på att inomhusklimatet ska ha extra bra under alla årstider och temperaturväxlingar. Även dagsljusinsläppet och ljudkrav ska vara bättre än de krav som ställs i lagstiftningen.

– Det här är en byggnad som ska stå i många år därför är det naturligt att vi bygger den på sätt som är hållbart, säger Andy Femling.

Om certifieringen

Miljöbyggnad som är en svensk miljöcertifiering som utförs av Sweden Green Building Council. Certifieringen säkerställer en såväl hållbar som hälsosam fastighet med lägre klimatpåverkan och minskad risk då det för Miljöbyggnad Silver krävs mer av byggnaden än att bara följa lagkrav.

Kontakt