Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

15:e januari 2021

Anläggningar för utomhusidrott öppnar från och med 18/1

Under fredagen 15/1 beslöt Falkenbergs kommun att öppna idrottsanläggningar för utomhusidrott som drivs av föreningar.

I Falkenberg öppnar konstgräsplanen på Falkenbergs IP och de två konstgräsplanerna på Kristineslättsområdet. De öppnar för föreningsverksamhet och allmänhet. Omklädningsrummen är stängda.

Därför öppnar vi anläggningarna för utomhusidrott igen

Folkhälsomyndigheten har bett kommunerna att se över möjligheten att återuppta verksamheter som bedrivs utomhus och som riktas till barn och unga. Smittskyddsläkaren i Halland rekommenderar kommunerna att göra detta. Anledningen är främst att aktiviteter för barn och unga främjar folkhälsan och de negativa effekterna av långvarig stängning behöver vägas mot den smittspridning detta kan innebära. Att öppna upp aktiviteter måste dock ske på ett sätt som minimerar risken för att smitta sprids i dessa sammanhang. Beslutet att öppna är fattat i samverkan med övriga kommuner i Halland, som fattat liknande beslut.

Ansvar att följa riktlinjer och rekommendationer

Även fortsättningsvis gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och pandemilagen för omklädning och hygien, avstånd och antal deltagare.

Ansvaret för att dessa följs ligger på de föreningar och enskilda som använder anläggningarna.

Kontakt