Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

3:e mars 2021

Andelen elever i årskurs 7–9 som undervisas i skolan kommer inte att öka som planerat

Andelen elever i årskurs 7-9 som undervisas i skolan kommer inte öka de kommande veckorna som planerat. Fram till och med fredagen den 16 april kommer istället max hälften av eleverna i årskurs 7-9 att undervisas på plats i skolan. Beslutet är fattat efter rekommendation från Smittskydd Halland.

Från och med måndagen den 8 mars återgår eleverna i årskurs 7–9 till att delvis fjärrundervisas och delvis undervisas på plats i skolan. Det finns en gemensam plan för hur stor andel elever i årskurs 7-9 som kommer att undervisas i skolan varje vecka. Till och med fredagen den 16 april kommer max hälften av eleverna i årskurs 7-9 på respektive skola att undervisas i skolans lokaler samtidigt.
- Utifrån rådande smittläge kan vi inte öka andelen elever som undervisas på plats i skolan som det var tänkt. Den gemensamma planen för grundskolorna är nu att max hälften av eleverna i årskurs 7-9 på en skola ska undervisas i skolan. Vi följer utvecklingen och fortsätter vår dialog med Smittskydd Halland, säger Stigert Pettersson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Övriga elever i grundskolan i Falkenbergs kommun berörs inte av beslutet. Inte heller grundsärskolans elever berörs utan fortsätter sin undervisning i skolan som vanligt. Ytterligare elevgrupper och enskilda elever kan komma att undantas beslutet.

Beslutet är fattat efter rekommendation från Smittskydd Halland

Beslutet fattades av barn- och utbildningsnämndens ordförande på delegation från nämnden onsdagen den 3 mars efter rekommendation från Smittskydd Halland. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Halland och det finns indikationer på att smittspridningen kan komma att öka ytterligare. I kombination med de muterade virusstammar med högre smittsamhet som cirkulerar är detta mycket bekymmersamt meddelar Smittskydd Halland.

Kontakt