Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

13:e april 2021

Allmänheten får tycka till om framtidsplanerna för Falkenbergs stad

Hur är Falkenbergs stad om 30 år? Senare i vår är allmänhet, företag och myndigheter välkomna att berätta vad som är bra med kommunens framtidsförslag och vad som kan bli bättre. Det beslutade kommunstyrelsen under tisdagen.

Kommunstyrelsen tog den 14 april det formella beslutet att förslaget för Falkenbergs stads framtida utveckling ska ut på samråd. Det betyder att allmänhet, företag och myndigheter senare i vår är välkomna att tycka till om förslaget för ny fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad. I samband med samrådet kommer man kunna nå nödvändig informationen via kommunens webbplats.

Formellt beslut om samråd

Den fördjupade översiktsplanen, som pekar ut utvecklingsriktningen för Falkenbergs stad för de kommande 30 åren, har tidigare diskuterats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Så sent som den 30 mars beslutade arbetsutskottet att man vill se att förslaget kommer ut på samråd, det formaliserades i och med tisdagens beslut i kommunstyrelsen.

Läs mer om förslaget och vad politikerna i kommunstyrelsens arbetesutskott tycker om framtidsplanen.

Växa på ett hållbart sätt

Utgångspunkten i förslaget är att staden ska växa på ett hållbart sätt och att inte bebygga jordbruksmark mer än nödvändigt. Grundtanken är att staden ska växa från stadskärnan och ut, att staden ska bindas ihop med havet och det ska vara möjligt att förtäta där det går. Planen tar också upp vikten av att blanda bostäder med olika upplåtelseformer.

Förslag att ta bort industrispåret

Industrispåret är en barriär i staden bland annat mellan Västra Gärdet och centrum. När man tar bort industrispåret ger man staden möjlighet att växa samman med till exempel bostäder. Det blir också enklare för människor att röra sig i områden som ligger på var sin sida av dagens spår.

Tittar närmare på hamnområdet

Bland de områden som politiken har tittat på finns hamnområdet och då norra åstranden och södra åstranden. Så här ser förslaget ut:

  • Att det ska bli bostäder, restauranger, butiker och kontor med mera vid norra åstranden och södra åstranden om 30 år. På den norra åstranden ska det också kunna finnas verksamheter som kan samexistera med bostäder.
  • Att låta den yttre delen av hamnen även fortsättningsvis vara ett hamnområde.


Kontakt