Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer
17:e november 2020

Äldre mer nöjda med äldreomsorgen

De äldre i Falkenberg är mer nöjda med äldreomsorgen om man jämför med förra året. Det visar årets resultat i Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Flera områden har förbättrats jämfört med föregående år. På Hjortsbergs särskilda boende visar årets resultat på väldigt stora framsteg inom de flesta områdena.

- Resultatet är ett kvitto på att vår personal gör ett bra jobb. Att våra medarbetare är duktiga på att möta sina brukare ska alltid vara ett viktigt fokus för oss inom äldreomsorgen. Gott bemötande är grunden till allt, säger socialchef Johan Klingborg

Varje år skickar Socialstyrelsen ut enkäten "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" till brukare som bor på särskilt boende eller som har hemtjänst. I år svarade 47,2 procent av de tillfrågade inom särskilt boende vilket motsvarar 174 personer. Inom hemtjänsten var det 62,4 procent som svarade, vilket motsvarar 474 personer. Nationellt är det drygt 27 872 personer som deltagit i undersökningen.

Stora förbättringar i Hjortsberg

I 2019 års resultat märkte Hjortsbergs särskilda boende ut sig med ett dåligt resultat, det påverkade det övergripande resultatet negativt. Efter att ha genomfört en handlingsplan har det gjorts mycket stora framsteg på Hjortsberg, det visar sig även i årets resultat. Flera områden har förbättrats med upp till 20 procentenheter.
- Det är mycket glädjande att vi lyckades vända trenden på Hjortsberg. Det positiva resultatet visar att arbetet vi gjorde gav en snabb och tydlig effekt, säger socialchef Johan Klingborg.

Personalen får bra betyg

Det som även i år toppar årets enkät inom hela äldreomsorgen är ett gott bemötande från personalen. Enkäten visar också att brukare inom både hemtjänst och särskilt boende i Falkenbergs kommun känner förtroende för personalen. Brukare inom särskilt boende känner sig också trygga på sitt boende.

Totalt har den sammantagna nöjdheten inom särskilt boende har ökat från 80 procent 2019 till 85 procent 2020. För hemtjänsten har den sammantagna nöjdheten ökat från 91 procent 2019 till 94 procent 2020, vilket är det bästa resultatet för hemtjänsten på de senaste 8 åren.

Begränsade sociala kontakter

Undersökningen genomfördes under den period då besöksförbud infördes på äldreboende. Dessutom var de allmänna råden för personer 70 år eller äldre att begränsa sina fysiska sociala kontakter. Det betyder att äldre personer med sämre hälsotillstånd sannolikt är underrepresenterade i årets undersökning.

Kontakt