Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

11:e februari 2020

7 av 10 falkenbergare kan rekommendera andra att flytta hit 

Sju av tio falkenbergare skulle rekommendera andra att flytta hit och 64 procent är nöjda med platsen de bor på. Det innebär att vi dels är nöjdare än svenskarna i snitt, men också nöjdare än andra som bor i städer av liknande storlek. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) senaste attitydundersökning, medborgarundersökningen.

496 kommuninvånare har svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunen. Det handlar om hur nöjd den svarande är med kommunen som plats att bo och leva på, den kommunala verksamheten och inflytandet över kommunala beslut. Undersökningen mäter attityder,

– Att i snitt sju av tio falkenbergare är så nöjda med att bo här att de skulle rekommendera andra att flytta hit är ett fint betyg som vi är glada och stolta över. Jag är tacksam över att så många har tagit sig tid att svara på enkäten. Den är ett verktyg för oss att hitta områden där vi kan bli bättre, säger Per Svensson (S), kommunråd i Falkenberg.

Falkenbergs Nöjd-region-index (NRI) mäter hur nöjda invånarna är med den plats som de lever och bor på och där blev resultatet alltså 64 procent. Det är något lägre än förra året men fortfarande något bättre än kommuner i samma storleksklass och bättre än snittet ifrån alla deltagande kommuner. Inom NRI mäts även parametrar som utbildnings- och arbetsmöjligheter, kommunikationer, bostäder och trygghet med mera. Ett område där invånarna i Falkenbergs kommun är mindre nöjda jämfört med andra kommuner i samma storleksklass är området utbildningsmöjligheter som handlar om eftergymnasial utbildning, till exempel närheten till högskola.

Invånarna nöjda med kommunens verksamheter

Medborgarundersökningens Nöjd-medborgar-index (NMI) mäter invånarnas attityder till kommunens verksamheter. Falkenbergs index hamnar på 57 av 100 vilket är högre än genomsnittsresultatet i övriga kommuner, och något lite bättre än kommuner i samma storlek. Ett betyg mellan 55-75 räknar SCB som nöjd. Betyget för bemötande och tillgänglighet har sjunkit från 58 till 55, snittet i andra kommuner.

– Det är något vi får arbeta vidare med. Som ett av kommunens mål har vi att ”Kommunorganisationen ska erbjuda näringsliv och invånare god service och ett bemötande i toppklass.”, säger Per Svensson.

Ett område där betyget ökat är stöd för utsatta personer, som gått upp från 46 till 49 sedan 2018. Detta är högre än både snittet i riket och i jämförelse med andra kommuner i samma storleksklass

Invånarna nöjda med information

Det tredje delen som mäts är hur kommuninvånarna bedömer möjlighet till inflytande (NII). Högst betyg får områdena information, som får 53. Området påverkan får 40, vilket är nätt och jämnt godkänt. Det är dock något högre än snittet i andra kommuner.

Så använder kommunen med enkäten

I budgeten för 2020 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska jobba med en styrmodell där det finns målindikatorer och bevakande indikatorer som ska hjälpa oss att se hur väl vi uppfyller kommunens mål. Målindikatorer är faktorer, som kommunen själva i hög grad kan påverka. Medborgarundersökningen räknas som en bevakande indikator, där vi indirekt kan arbeta för ett bättre resultat. Läs gärna mer om vår vision, våra mål och om hur vi följer upp målen här.

Fakta om enkäten

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. 2019 deltog 135 kommuner. Undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning, det vill säga att alla har fått svara på frågor kring vad de tycker om cykelvägar, oavsett om de cyklar eller ej. Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2019. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 42 procent enkäten, svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner var 41 procent. Läs mer om enkäten och se Falkenbergs resultat här.länk till annan webbplats

 

Kontakt