• Start
  • Nyheter
  • Utbildning om hederskultur för bättre samverkan

Utbildning om hederskultur för bättre samverkan

Hedersvåld är något som personal inom kommunen ställs inför ibland. För att öka kunskapen om orsakerna bakom arrangerade kommunen en föreläsning på temat. Under föreläsningen gavs flera exempel på användbara metoder för att identifiera och hjälpa utsatta barn och ungdomar.
Suzan Bozovic, Alán Ali (föreläsaren) och Lama Akkache.

Arrangörerna Suzan Bozovic och Lama Akkache tillsammans med föreläsaren Alán Ali.

- För att lyckas måste vi tro på förmågan att förändras. Om vi inte tror kommer metoden inte att fungera, säger Alán Ali, från organisationen MÄN.

Intresset var stort när Falkenbergs kommun erbjöd en utbildningsdag, torsdagen den 27 februari, på temat hedersvåld. Blå salen i Folkets hus var fylld av drygt 180 åhörare med personal från både skola, barnomsorg, socialtjänst, polis och räddningstjänst.

Föreläsningen arrangerades av Lama Akkache, chef på stöd och boendeenheten, och Suzan Bozovic, fältassistent.

- Det senaste året har vi haft flera situationer med unga män som utövat hedersvåld mot varandra och även mot unga kvinnor. Det gjorde att vi kände ett behov av att hitta fler metoder eller program där man kan fånga upp dessa killar så tidigt som möjligt och arbeta förebyggande med dem, säger Lama Akkache.

Alán Ali är föreläsare och ordförande i den ideella, feministiska organisationen MÄNlänk till annan webbplats sedan två år tillbaka. Han kom till Sverige från Kurdistan i Irak med sin familj när han var 11 år. Under skoltiden började Alán att engagera sig i föreningar mot våld, droger och rasism efter att själv ha utsatts för hot och våld från nynazister.

Kurd från Skåne

Mycket av Aláns föreläsning handlar om honom själv och hans egna erfarenheter. Hur han fått lära sig att ifrågasätta vissa givna normer. Normer som vi kanske inte tänker på att de existerar, men när vi blir uppmärksamma på dem förstår vi varför vi agerar som vi gör.

Själv beskriver Alán sig som en kurd från Skåne där föräldrarna ville att han som man skulle utbilda sig till något fint. Hur han istället valde att bli bilmekaniker, lyssnade på hårdrock och lät håret växa. Det påverkade honom dels genom hur han blev bemött på arbetsplatsen och dels hur hans föräldrar reagerade. Det ledde till att han senare valde att läsa vidare om migration och rasism (IMER – internationell migration och etniska relationer) och fortsatte inom området sex och jämställdhet. Det var ett slag mot föräldrarnas förväntningar och mot normen om hur han ska vara som man. För föräldrarna var det valet av jobb som sexualupplysare som var den största utmaningen. För vännerna var det feministiska arbetet som krockade med den manliga bilden.

Med exempel och andra pedagogiska grepp förklarar Alán normerna som styr, den patriarkala triangeln, heder och kyskhetskultur. Han berättar om hur även kvinnor upprätthåller dessa strukturer och om hur myter om kyskhet och oskuld reproduceras. Det är viktigt för förståelsen om varför det blir som det blir. Genom exempel från verkligheten blir strukturerna tydliga för oss som lyssnar. Det kan handla om hur mammorna väljer en kvinna till sin son som kan hjälpa till hemma och som är undergiven.

Destruktiva manliga normer

Alán har föreläst om våld och förtryck i hederns namn under många år och jobbat även med metodutveckling och attitydpåverkan bland unga killar och män. Syftet är att ge dem verktyg att upptäcka de negativa sidorna med machokulturen och själva ta steget mot att leva ett mer jämställt liv som individ.

- Destruktiva manlighetsnormer begränsar oss män. Det gick upp för mig att jag ville vara fri.

Organisationen MÄN startade 1993 genom ett upprop mot mäns våld mot kvinnor och barn i kriget på Balkan. Länge var det en mindre grupp på cirka 500 medlemmar men efter Metoo-upproret hände det något. Nu har medlemsantalet ökat till cirka 1600.

- Det fanns ett behov av att prata om negativa strukturer. Många män kände inte igen sig eller visste inte hur de skulle agera.

Ett helhetsarbete

Organisationen MÄN arbetar mycket med gruppverksamhet. Det finns särskilda pappagrupper och även grupper för yngre män. Genom rätt frågor och verktyg känner många igen sig och vågar prata om de manliga normer och strukturer som de möter. För att lyckas behöver man tro på en förändring. Alán ser det som en nödvändighet att alla är med i förändringsarbetet.

- Det är viktigt att även politiker och högre chefer är med om vi ska kunna skapa en förändring. Alla måste vara med. Det är ett helhetsarbete.

Arrangörerna Lama och Suzan är nöjda med föreläsningen, som blev uppskattad och lyckad. Att det fanns ett stort engagemang för ämnet märktes tydligt i de livliga diskussionerna och samtalen under fikapausen.

Finns det några planer på ett fortsatt arbete på temat hedersvåld i Falkenberg?

- Vi kommer att göra en inventering över vilka av kommunanställda som är intresserade av att gå någon av dessa utbildningar som organisationen MÄN erbjuder för att sedan se på möjligheter att kunna samordna detta. En fördel är att om vi kan gå en utbildning tillsammans från olika professioner underlättar vi samverkan i hedersfrågor, säger Lama Akkache.

Alán Ali från organisationen MÄN föreläste om hederskulturer.

Alán Ali från organisationen MÄN föreläste om hederskulturer.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15