• Start
  • Nyheter
  • Ny rese- och mötespolicy ska gynna miljö och ekonomi

Ny rese- och mötespolicy ska gynna miljö och ekonomi

Att välja klokt när det handlar om möten och resor är ett sätt att bidra till såväl bättre miljö som lägre kostnader. Därför finns ny en ny rese- och mötespolicy, som antogs av kommunfullmäktige vid möte 24 november.

– Det handlar om att göra medvetna val. Med en policy i grunden blir det lättare att göra rätt val. Det blir bra för både miljö och kommunens ekonomi, säger Per Svensson (S).

Den nya policyn

Grunderna är att vi ska ta hänsyn till ett hållbart resande, ett hållbart arbetsliv och att göra kostnadseffektiva val. Det fanns med även i tidigare policy, men i den nya är det än tydligare. Ny teknik ger nya möjligheter.

Den nya policyn innebär bland annat att öka antalet resefria möten och att om det är kortare än fem kilometer ska man cykla eller gå.

Resefria möten

De anställda och förtroendevalda inom kommunen ska resa så miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt som möjligt. Prioritetsordningen ser ut såhär:

  1. Resefria möten
  2. Cykla eller gå om mötet är inom några kilometer.
  3. Åk tåg eller buss.
  4. Använd poolbil eller verksamhetsbil.
  5. I sista hand, privat fordon.

Precis som tidigare är flyg ett alternativ endast i undantagsfall. Det kan handla om att det är långt (minst 60 mil), är utomlands eller det inte finns andra rimliga alternativ. Ska någon flyga, ska chefen vara med och fatta beslutet.

Stor utveckling av möten på distans

Under coronapandemin har kommunen tagit stora utvecklingssteg kring resefria möten. Kommunfullmäktige ser stora vinster inom ekonomi, miljö och effektivitet när fler möten är digitala och våra resor blir färre.

– Det finns få positiva effekter av coronapandemin. Men en av dem är att vi verkligen kommit igång med digitala möten. Vi är många som lärt oss mycket under det här året. Det ger också möjligheter att delta i fler sammanhang, säger Per Svensson(S).

Årlig uppföljning

Klimatpåverkan från kommunkoncernens resor följs årligen upp i kommunkoncernens gemensamma klimatbokslut.

När kommunfullmäktiges beslut trätt i kraft kommer den tidigare policyn för resor, fordon och trafiksäkerhet sluta gälla. I samband med beslutet kring rese- och mötespolicyn så beslutar även kommunfullmäktige om en renodlad policy kring fordon.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15