• Start
  • Nyheter
  • Ny politisk viljeinriktning och förbättrad målstyrning på gång i Falkenberg

Ny politisk viljeinriktning och förbättrad målstyrning på gång i Falkenberg

Falkenbergs ny nya politiska ledning har nu lagt fram sin målbild för vad man vill att kommunkoncernen ska uppnå på sikt kopplat till visionen ”Vi växer för en hållbar framtid”. Samtidigt beslutar man om en utvecklad styrmodell för kommunens verksamheter.

Enligt den nya politiska viljeinriktningen från Framtid Falkenberg ska kommunorganisationen fokusera på att leverera välfärd med kvalitet, vara ett föredöme inom hållbarhet och ha västsveriges starkaste näringsliv.

- Vi vill att vår kommun ska vara hjärtat i Halland. Alla som bor och verkar här ska få god service och ett bemötande i toppklass. Vi vill att våra invånare ska vara stolta över sin livsplats och att våra företag ska få bra förutsättningar att växa, säger Per Svensson, (S) kommunråd och ordförande i kommunstyrelsen.

Hållbarhetsfokus

Den nya kommunledningen vill också höja ambitionsnivån kring hållbarhet. Det innebär bland annat att Falkenberg kommer att prioritera arbetet med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

- Vi vill att Falkenberg ska bli klimatpositivt på sikt. Vi vill också satsa mer på social hållbarhet. Alla skall med. Här har skolan en central roll. En bra skolan är grunden för fortsatta studier och inträde på arbetsmarknaden. Tillgång på välutbildad arbetskraft utvecklar näringslivet och välfärden, något som leder till förbättrad folkhälsa och ett jämlikare samhälle, säger Lars Fagerström, (L) ledamot i kommunstyrelsen.

Listan är lång över de insatser som den nya politiska ledningen ser är viktiga framöver. I takt med minskande resurser och ökade förväntningar så krävs andra lösningar.

- Vi som kommun varken ska eller kan lösa allting själva. Vi behöver därför samverka mer med våra grannkommuner, med region, näringsliv och civilsamhälle. Vi behöver också skapa en mer effektiv organisation, säger Georgia Ferris, (KD) ledamot i kommunstyrelsen.

Tydligare styrning av verksamheten

Den nya politiska viljeinriktningen ska beslutas under våren i kommunens högsta beslutande organ kommunfullmäktige. Man tar samtidigt beslut om en utvecklad och förbättrad styrmodell för kommunens verksamheter. Falkenbergs styrmodell används för att följa upp och säkra kommunens kvalitet och ekonomi i enlighet med de politiska beslut och ambitionsnivåer som finns. Det innebär bland annat tydligare mål och en förändrad budgetprocess.

- Det nya förslaget ger oss bättre förutsättningar att styra vår verksamhet och bättre framförhållning i budgetarbetet, säger Per Svensson.

Förslaget innebär bland annat att budgetarbetet kommer att koncentreras till våren med beslut om budget i kommunfullmäktige redan i juni, istället för som tidigare i november.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15