Nu börjar budgetarbetet 2020-22

Samtliga politiska nämnder i Falkenberg har nu lämnat in sina budgetförslag till budgetberedningen. Dessa innehåller bland annat förslag på investeringar och verksamhetseffektiviseringar.

Det är nu upp till budgetberedningen att titta igenom förslagen och gemensamt besluta om prioriteringar framåt. De ekonomiska besluten inför 2020-22 fattas av kommunfullmäktige i november.

Falkenbergs kommun håller just nu på att planera för sin ekonomi och budget tre år framöver, år 2020 till 2022. Kommunorganisationen i Falkenberg behöver precis som de flesta kommuner i Sverige förbereda sig för en allt tuffare ekonomisk vardag med stora demografiutmaningar och vikande skatteintäkter.

- Precis som i hushållsekonomin behöver vi varje år se över våra kostnader och planerade investeringar och det är det som vi jobbar med nu. Kommunkassan ska räcka till mycket, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

Effektiviseringsuppdrag till samtliga nämnder

Samtliga politiska nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar eller verksamhetsförändringar motsvarande en minskning med 2 % av budgetram med verkan 2020. Förslagen har idag lämnats över till budgetberedningen.

- När fullmäktige gav uppdraget i november 2018 så saknade Sverige regering och det rådde ett mycket osäkert läge. Nu ser förutsättningarna lite annorlunda ut, så bara för att vi bett om effektiviseringsförslag som motsvarar 2% så är det inte säkert att det är så stora summor som kommer bli aktuella, säger Per Svensson.

Politisk prioritering av förslag

Vilka av investerings- och effektiviseringsförslagen som Falkenbergs kommunpolitiker kommer gå vidare med är ännu inte bestämt.

- Vi har tagit emot en lång rad förslag på hur vi på olika nivåer kan öka effektiviteten i verksamheterna, till exempel genom att jobba på nya sätt, omfördela arbetsuppgifter, dra ner på utgifter och sänka ambitionsnivåer. Det är nu upp till oss i budgetberedningen att prioritera och välja, både bland satsningar och effektiviseringar, säger Per Svensson.

- Tanken är att effektiviseringsförslagen inte ska påverka personaltäthet i skola och omsorg. Det har vi varit tydliga med när vi gav uppdraget till våra nämnder. Vi har även bett våra nämnder att vara restriktiva med investeringsförslag in i budgetarbetet, säger Per Svensson.

Budgeten för 2020-22 beslutas av kommunens högsta politiska instans kommunfullmäktige den 26 november.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15