Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Miljöpriset

Falkenbergs kommuns miljöpris uppmuntrar och stödjer insatser som bidrar till ekologisk hållbar utveckling, effektiv resursutveckling och kretsloppstänkande. Vi delar ut priset varje år och du kan vara med och nominera.

Priset kan delas ut till en eller flera privatpersoner, föreningar, organisationer eller företag som bor eller verkar i Falkenbergs kommun, eller på annat sätt har tydlig anknytning till Falkenberg. Vinnaren får diplom och 20 000 kronor i prispengar. 

Det här vill vi prisa

Det här är exempel på miljöinsatser som vi letar efter när vi utser en vinnare:

  • Någon som ökat miljömedvetenheten och miljöengagemanget i samhället
  • Någon som bidragit till god stadsmiljö eller boendemiljö
  • Någon som bidragit till naturvårdande insatser
  • Någon som brinner för miljö- och naturvårdsfrågor
  • Någon som satsat på miljöanpassad teknik eller miljöanpassad produktion

Konkret kan det till exempel innebära att ett företag har energieffektiviserat eller uppmuntrat anställda till att cykla i tjänsten samt till och från jobbet, istället för att ta bilen. Det kan också handla om privatpersoner som har minskat sin vattenförbrukning och ställt om till ett mer hållbart liv. Priset kan också gå till föreningar och privatpersoner som jobbar och inspirerar andra att leva mer hållbart. 

Pristagaren utses av representanter från Falkenbergs politiska ledning i kommunfullmäktige och ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Så här gör du för att nominera till miljöpriset

Vill du nominera någon skickar du in ditt förslag till kommunens kontaktcenter. Du kan mejla, skriva brev, skicka in en film eller något annat som passar just din nominering.

Mejl

Skicka din nominering via mejl till kontaktcenter@falkenberg.se och skriv "Miljöpris" i ämnesraden.

Brev

Märk kuvertet med "Miljöpris" och skicka till:
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg

Frågor

Om du har frågor kontaktar du:
Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltningen
Mejl: Linda.Corneliusson-Linde@falkenberg.se
Telefon: 0346-88 64 09

Tidigare års miljöpristagare

Här är en lista på några av tidigare års pristagare. Vissa år har vi inte delat ut miljöpriset.

2020: Glesys för att de har gått den extra milen och genom dedikerat tillsammansarbete vänt resursslöseri till vinst – både i den egna affären och för samhället. Glesys skapar både lokal och global impact när deras spillvärme nu värmer falkenbergarna via fjärrvärmenätet och datacentret drivs med 100% förnybar energi. Det gör Glesys till ett föredöme inom hållbarhet – i Falkenberg och inom sin bransch.

2019: Bertegruppen för att de på ett föredömligt sätt integrerat hållbarhet i affärsstrategin. Deras stegvisa utvecklingsarbete mot ambitiösa hållbarhetsmål involverar personal och leverantörer och präglas också av en stor omsorg om Slöinge och framtidens generationer.

2018: Folke Svensson, Christer Bengtsson och Ronny Bengtsson för att de i Lilla Backa i Gällared skapat en livsmiljö i Falkenbergs inland där både människa och djur trivs.

2017: Alice Berglund för sitt engagemang att sprida kunskap om svampar och skogarnas ekosystem.

2016: Hans Svensson och Anna Carina Ericson för sitt arbete med mjölkproduktion på gården Övre Hjärtared, i nära samklang med naturen, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

2014: Sörby Naturhälsogård för sitt sociala och ekologiska hållbarhetsarbete.

2011: Journalisten Lars Rosenberg och naturfotografen Thomas Andersson för boken ”Tidvatten – dagbok från Kattegatts kust”

2010: Stellan Karlsson för sitt världsomspännande arbete med landskapsvård

2009: Mats Malmer, VD för Altitruck AB i Vessigebro för hållbarhetsarbete

2008: Murtans bilskola för deras klimat och hållbarhetsarbete

2007: Lars Andrén som folkbildare främst inom energiområdet.

2006: Anders Stenström, för grundare av ”den goda jorden”

2005: Akustikmiljö i Falkenberg AB för sitt hållbarhetsarbete

2004: Annika Dahlström AD Design, För målmedvetet arbete med att öka användandet av ekologiskt odlad bomull i textilier för bättre hälsa och renare natur”

2003: Slöinge Lantmannaförening -för miljöinriktat arbete med teknisk utveckling och marknadsföring av produkter från lokalt och ekologiskt odlade oljeväxter.

2002: Leif Karlsson – för att skapat ett unikt våtmarksområde vid Knarrhult, Gällared. Samt Christer Jingstedt ”för engagemang i ett professionellt miljöarbete inom byggåtervinningen”.

2001: Bengt Törngren för sitt sätt att vårda och renovera krukmakarmiljön i kv Slottshagen”.

2000: Falkenbergs Ornitologiska förening ”för engagemang, ideellt arbete och miljöansvar i projektet Källstorps våtmarker.

1999: Hallands Transport AB "för engagerat och initiativrikt miljöarbete inom transportbranschen".

1998: Kulturgården Björkekullen Bråtadal (Eva Rynerfors, Hans Bulthuis, Marinette Bengtsson och Liselotte B Abel) för en komplett kunskapsgård i harmoni mellan människa och natur”.

1997: Berit och Roland Alexandersson, Sandbolet, för god byggnadsvård, kryddodling och mångfald i natur- och miljöfolkbildning. Samt Berit och Sven-Eric Möller ”för insatser vid Nydala kvarn i bevarandet av det unika laxbeståndet i Ätran och Högvadsån”.

Falkenbergs miljöpris instiftades 1986.

Bertegruppen fick miljöpriser 2019

2019 fick Bertegruppen Falkenbergs kommuns miljöpris för att de på ett föredömligt sätt integrerat hållbarhet i affärsstrategin.

Kontakt