Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Hållbarhetspriset

Falkenbergs kommuns hållbarhetspris uppmuntrar och stödjer insatser som bidrar till hållbar utveckling och omställning i linje med Agenda 2030. Vi delar ut priset varje år och du kan vara med och nominera.

Agenda 2030 är världens hållbarhetsagenda för att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Agendan innehåller 17 mål som spänner över de tre dimensionerna av hållbarhet – ekologisk, socialt och ekonomiskt. Även om målen är globala finns lösningarna på dem lokalt. Falkenbergs kommuns hållbarhetsarbete tar avstamp i agenda 2030. länk till annan webbplats

Det kan till exempel handla om:

 • effektiv resursutveckling
 • cirkulär ekonomi och kretsloppstänkande
 • effektivt klimatarbete
 • biologisk mångfald
 • barn- och ungas välmående och rättigheter
 • något som främjar människors hälsa, delaktighet, inkludering och livskvalitet

Priset kan delas ut till en eller flera privatpersoner, föreningar, organisationer eller företag som bor eller verkar i Falkenbergs kommun, eller på annat sätt har tydlig anknytning till Falkenberg. Vinnaren får diplom och 20 000 kronor i prispengar.

Det här vill vi prisa

Med hållbarhetspriset vill vi uppmuntra och stödja:

 • den eller de som på ett föredömligt sätt inom hållbarhet utvecklat den egna verksamheten
 • eller den som enskilt eller som i samverkan med andra gjort insatser som resulterat i hållbar förflyttning för Falkenberg som plats eller sätter Falkenberg på kartan inom hållbarhet.

Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid om insatsen/åtgärderna:

 • Är innovativa och nytänkande
 • Präglas av handlingskraft och långsiktighet
 • Kännetecknas av engagemang och tillsammansskap

Insatser som nominerats tidigare, men inte prisbelönats, får nomineras. Pristagare kan få pris mer än en gång, dock för olika insatser.

Pristagaren utses av representanter från Falkenbergs politiska ledning i kommunfullmäktige, kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Så här gör du för att nominera till hållbarhetspriset

Vill du nominera någon gör du det i ett webbformulär du hittar här under nomineringsperioden.

Frågor

Om du har frågor kontaktar du:
Linda Corneliusson Linde, utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltningen
Mejl: Linda.Corneliusson-Linde@falkenberg.se
Telefon: 0346-88 64 09

Vinnare hållbarhetspriset

2021: Absortech är en pionjär inom sitt område. Genom sitt arbete, att utveckla fuktabsorbenter med fokus på låg klimatpåverkan och cirkulär ekonomi, är de med och förändrar såväl spelregler som klimatavtryck i rätt riktning på en global marknad. Det gör Absortech till ett föredöme inom hållbarhet – i Falkenberg och inom sin bransch.

Tidigare års miljöpristagare (delades ut fram till 2020)

Här är en lista på några av tidigare års pristagare. Vissa år har vi inte delat ut miljöpriset.

2020: Glesys för att de har gått den extra milen och genom dedikerat tillsammansarbete vänt resursslöseri till vinst – både i den egna affären och för samhället. Glesys skapar både lokal och global impact när deras spillvärme nu värmer falkenbergarna via fjärrvärmenätet och datacentret drivs med 100% förnybar energi. Det gör Glesys till ett föredöme inom hållbarhet – i Falkenberg och inom sin bransch.

2019: Bertegruppen för att de på ett föredömligt sätt integrerat hållbarhet i affärsstrategin. Deras stegvisa utvecklingsarbete mot ambitiösa hållbarhetsmål involverar personal och leverantörer och präglas också av en stor omsorg om Slöinge och framtidens generationer.

2018: Folke Svensson, Christer Bengtsson och Ronny Bengtsson för att de i Lilla Backa i Gällared skapat en livsmiljö i Falkenbergs inland där både människa och djur trivs.

2017: Alice Berglund för sitt engagemang att sprida kunskap om svampar och skogarnas ekosystem.

2016: Hans Svensson och Anna Carina Ericson för sitt arbete med mjölkproduktion på gården Övre Hjärtared, i nära samklang med naturen, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

2014: Sörby Naturhälsogård för sitt sociala och ekologiska hållbarhetsarbete.

2011: Journalisten Lars Rosenberg och naturfotografen Thomas Andersson för boken ”Tidvatten – dagbok från Kattegatts kust”

2010: Stellan Karlsson för sitt världsomspännande arbete med landskapsvård

2009: Mats Malmer, VD för Altitruck AB i Vessigebro för hållbarhetsarbete

2008: Murtans bilskola för deras klimat och hållbarhetsarbete

2007: Lars Andrén som folkbildare främst inom energiområdet.

2006: Anders Stenström, för grundare av ”den goda jorden”

2005: Akustikmiljö i Falkenberg AB för sitt hållbarhetsarbete

2004: Annika Dahlström AD Design, För målmedvetet arbete med att öka användandet av ekologiskt odlad bomull i textilier för bättre hälsa och renare natur”

2003: Slöinge Lantmannaförening -för miljöinriktat arbete med teknisk utveckling och marknadsföring av produkter från lokalt och ekologiskt odlade oljeväxter.

2002: Leif Karlsson – för att skapat ett unikt våtmarksområde vid Knarrhult, Gällared. Samt Christer Jingstedt ”för engagemang i ett professionellt miljöarbete inom byggåtervinningen”.

2001: Bengt Törngren för sitt sätt att vårda och renovera krukmakarmiljön i kv Slottshagen”.

2000: Falkenbergs Ornitologiska förening ”för engagemang, ideellt arbete och miljöansvar i projektet Källstorps våtmarker.

1999: Hallands Transport AB "för engagerat och initiativrikt miljöarbete inom transportbranschen".

1998: Kulturgården Björkekullen Bråtadal (Eva Rynerfors, Hans Bulthuis, Marinette Bengtsson och Liselotte B Abel) för en komplett kunskapsgård i harmoni mellan människa och natur”.

1997: Berit och Roland Alexandersson, Sandbolet, för god byggnadsvård, kryddodling och mångfald i natur- och miljöfolkbildning. Samt Berit och Sven-Eric Möller ”för insatser vid Nydala kvarn i bevarandet av det unika laxbeståndet i Ätran och Högvadsån”.

Falkenbergs miljöpris instiftades 1986.

Kontakt