Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Arkitekturpris

Vi vill uppmärksamma dig som bygger vackra och hållbara byggnader. Ditt arbete stärker platsen Falkenberg med fler vackra och hållbara byggnader och miljöer.

Pris för att sporra fler

Att jobba med arkitektoniska värden och god byggnadsvård är något vi vill uppmuntra fler till. Därför delar vi ut Falkenberg kommuns arkitekturpris.

Pris med två kategorier

Vi delar ut Falkenbergs kommuns arkitekturpris i två kategorier.

  • Arkitekturpris för årets nyproduktion
  • Arkitekturpris för god byggnadsvård

Ära och hedersomnämnande

Arkitekturpriset är ett hedersomnämnande som vi kan dela ut årligen. Priset består av diplom och en unik plakett att sätta på byggnaden eller vid anläggningen. Vi ger priset till de personer som varit särskilt viktiga för projektets goda resultat. Det ska minst vara ansvarig arkitekt eller landskapsarkitekt och byggherre eller fastighetsägare. Vid behov kan även byggentreprenör eller andra personer som har haft stort inflytande på det goda resultatet prisas.

Det här gäller för Arkitekturpris för årets nyproduktion

Projektet ska finnas i Falkenbergs kommun och blivit klart under de senaste tre åren.

I kategorin kan en byggnad, ett område eller annan anläggning prisas. Till exempel offentliga byggnader, privata hus, bebyggelsemiljöer eller andra anläggningar som utgör offentlig utomhusmiljö; torg, park eller annan mötesplats.

Projektet ska bidra positivt till människors vardagsmiljö. Det som ska beaktas är:

  • Höga arkitektoniska kvaliteter
  • Känsligt utförda detaljer
  • Materialval och energilösningar som är hållbara för miljö och klimat
  • En helhet som håller en hög arkitektonisk nivå

Det här gäller för Arkitekturpris för god byggnadsvård

De objekt som nomineras i kategorin God byggnadsvård ska finnas i Falkenbergs kommun. Objekten kan vara pågående eller klara.

Vi prisar en byggnad som genomgått eller genomgår en varsam och kvalitetsmedveten restaurering och underhåll. Utgångspunkter för bedömningen är dessa:

  • Att man använder tidstypiska material
  • Att man jobbar med hantverksmässiga metoder
  • Att man har en stor respekt för byggnadens ursprungliga utformning

Vidare kan insatser premieras som syftar till att belysa och höja kunskapen inom byggnadsvård som uppmärksammar Falkenbergs unika byggnads- och bebyggelsekultur.

Så här väljer vi ut vinnarna

Nu är det ingen nomineringstid. Vi meddelar här på webbplatsen när nomineringstiden öppnar. När nomineringstiden är över väljer vi ut några ”finalister” till en så kallad urvalsgrupp. Därefter utser bygglovsnämnden pristagare.

Det går att nominera ett bidrag flera gånger förutsatt att det inte rör sig om en tidigare finalist som varit med i urvalsgruppen.

Kontakt