Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Så jobbar vi med flyktingmottagande

Vi följer händelseutvecklingen i Ukraina och vi är förberedda på att hjälpa de flyktingar som kommer hit. Vi samverkar även med Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Stort ansvar hos Migrationsverket

Det är framförallt Migrationsverket som ansvarar för mottagandet av flyktingar från Ukraina. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende.

Om en asylsökande flykting bor hos en privatperson men behöver ett annat boende så behöver personen vända sig till Migrationsverket. Migrationsverket har då ett ansvar att hitta nytt boende för den asylsökande.

Från och med 1 juli kommer mer ansvar att ligga hos kommunerna, som till exempel ska ordna boende. Läs mer om lagförslaget här.länk till annan webbplats

Viktigt att registrera sig hos Migrationsverket

Flyktingar från krigets Ukraina som anländer till Sverige behöver först registrera sig hos Migrationsverket. Genom Migrationsverket erbjuds boende och ekonomiskt stöd. Migrationsverket ordnar boenden för de som kommit och som vill ha hjälp med bostad.

Många barn och unga

Vi räknar med att många av de som kommer till Falkenberg är barn och unga. Det här gör att vi bland annat ser över hur vi kan möta barn och unga som är i behov av förskola och skola.

Våra samordnare för mottagande av nyanlända barn och elever har kontakt med föräldrar och deras barn som ska börja i förskola eller skolan.

Förskola

Vi erbjuder i första hand yngre barn och deras föräldrar öppen förskola. På Gullvivans öppna förskolalänk till annan webbplats kommer vi från och med den 19 april ha extra öppettider och extra personal. Vi kommer även arrangera öppen förskola i anslutning till ett boende för flyktingar.

För de föräldrar som får jobb eller studier gäller ordninarie kösystem och att vi ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader från ansökan. I den mån vi har lediga platser kommer agera skyndsamt för att ordna med förskoleplats åt deras barn inom våra ordinarie förskolor.

Läs mer om våra öppna förskolor

Grundskola

Vi erbjuder grundskola för alla ukrainska barn i skolålder. Upplägget för deras skolgång skiljer sig åt beroende på var i Falkenbergs kommun de bor. De barn som bor i Falkenbergs stad med omnejd erbjuds främst att gå i olika förberedelseklasser i Falkenbergs gymnasieskolas lokaler. Där läser de bland annat svenska som andraspråk för att vara redo för ordinarie skolverksamhet under hösten. Vi har anställt pedagoger med ukrainsk bakgrund som talar både ukrainska och svenska och som ska hjälpa till i förberedelseklasserna tillsammans med lärare i svenska som andraspråk.

För barn som bor i Ullaredsområdet erbjuds skola inom ordinarie skolverksamhet på Apelskolan. De följer vårt ordinarie upplägg för hur vi tar emot nyanlända elever i skolan och har till exempel hjälp av introduktionsguider som talar deras modersmål samt läser svenska som andraspråk.

Efter sommaren är det placering i ordinarie skolverksamhet som är huvudprincipen och vid behov kan det bli aktuellt under vårterminen även för andra elever utöver de som går på Apelskolan.

Gymnasieskola

Elever från 16 år erbjuds att börja på ett introduktionsprogram på gymnasieskolan. Gymnasieskolans introduktionsprogram heter IM språkintroduktion och är en utbildning för elever som behöver lägga fokus på svenska som andraspråk och andra grundskoleämnen för att bli behörig och gå vidare till ett nationellt program på gymnasieskolan.

Läs mer

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med att ta emot nyanlända barn och elever och hur du kan komma i kontakt med oss.

Jobb och näringsliv

Kommunen arbetar tillsammans med bland annat Arbetsförmedligen för att de ukrainska flyktingar som vill och kan ska kunna komma ut i arbetslivet.

Tack till dig som engagerar dig

Det är många som engagerar sig i flyktingarna situation och som har hört av sig till oss. Vi är tacksamma för detta engagemang och vi har kontinuerligt träffar med flera frivilligorganisationer. Målet är att vi tillsammans ska hitta ett arbetssätt där vi kan dra nytta av det engagemang som finns här.

Kontakt