Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Lägesbild

Här publicerar vi information om hur läget är i kommunen just nu. Informationen kommer från den gemensamma lägesbild som vi tar fram regelbundet. Det innebär att det kan ha hänt saker efter att lägesbilden publicerades, som ännu inte hunnit komma med här.

17 maj

Lägesbild Falkenbergs kommun

Antal mottagna flyktingar enligt massflyktsdirektivet:

Registrerade hos Migrationsverket (17/5): 273

Boende på kommunala boenden: Inga flyktingar på kommunala boenden. Inga evakueringsplatser i Halland förnärvarande. Uppdraget om att anordna kommunala evakueringsplatser är avaktiverat.

Falkenbergs kommun har tagit emot nio ensamkommande barn. Alla har kommit tillsammans med en vårdnadshavare eller släkting.

Två anläggningsboenden i Falkenberg med sammanlagt 212 boende. 58 personer är egenbosatta och 8 övrigt boende.

Förslag om kommuntalsfördelning 430 till Falkenberg. Migrationsverket tar beslut i vecka 20.

Vidtagna åtgärder – inriktning i stort

  • Arbete pågår med att undersöka hur lagändringen 1 juli påverkar kommunens ansvar i boendefrågan.
  • Inget aktivt arbete kring kommunala boenden nu.
  • Fokus på att på bästa sätt se till att de flyktingar som kommer till vår kommun får ett gott mottagande och del av vår kommunala service: skola, kultur/fritid och jobbmatchning.
  • Undervisning i förberedelseklasser för grundskolan startade den 21 april, undervisning på Apelskolan börjar denna vecka.
  • Fortsatt samverkan internt och med frivilligorganisationer.

Regional och nationell lägesbild

Enligt FN har över 12 miljoner ukrainare drivits på flykt. UNHCR rapporterar att närmare 5,9 miljoner personer lämnat Ukraina sedan konfliktutbrottet. Migrationsverket arbetar efter huvudscenariot att Sverige kommer ta emot 80 000 flyktingar under 2022.

Registrerade flyktingar hos Migrationsverket sedan 24 februari:

  • 37 232 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om skydd i Sverige sedan 24 februari.
  • 34 158 har beviljats uppehållstillstånd enlig massflyktsdirektivet, 48 % kvinnor, 38 % barn, 12 % män, 2 % ensamkommande barn.

Enligt Länsstyrelsens inventering finns det förnärvarande 73 647 boendeplatser tillgängliga via landets kommuner. Migrationsverket har justerat behovet av evakueringsplatser till 2000 platser. Falkenbergs kommun är förberedda på att ha boenden om frågan kommer från Migrationsverket igen.

Migrationsverket har presenterat ett förslag på fördelning av boende mellan landets kommuner kopplat till massflyktsdirektivet och huvudscenariot med 80 000 flyktingar. Läs mer om förslaget hos Länsstyrelsen (från 13 april).länk till annan webbplats

Halland har tagit emot: 1305, varav 11 ensamkommande barn.

Länsstyrelsen i Halland publicerar ny lägesbild på tisdagar kl 14.00. Den är något mer omfattande och du hittar den via länken nedan.

Kontakt