Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: vård och omsorg

Här kan du läsa om hur kommunens vård- och omsorgsverksamhet påverkas.

Kan du hjälpa till inom äldreomsorgen?

Med anledning av coronaviruset skulle vi kunna hamna i ett läge då vi tillfälligt behöver fler medarbetare inom äldreomsorgen. Vi är inte där än, men vi behöver vara förberedda för en sådan situation.

Så har du erfarenhet av vård- och omsorgsarbete eller kan du tänka dig att hjälpa till med andra uppgifter för att avlasta omsorgspersonalen? Anmäl ditt intresse till oss!

 

Ring oss på 076-809 43 13 eller mejla till samordning@falkenberg.se

9 april: Bekräftat fall av covid-19 inom hemtjänsten

6 april: Videosamtal ska underlätta kontakten mellan anhöriga och äldre på äldreboenden

30 mars: Nej till beställd omsorg till brukare från andra kommuner

26 mars: Fler bekräftade coronafall på Hjortsbergs äldreboende

25 mars: Bekräftat fall av covid-19 på ett äldreboende

Besöksförbud på kommunens äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har identifierat äldre som den största riskgruppen. För att minska smittspridning och skydda de äldre har socialförvaltningen tagit beslut om besöksförbud på kommunens äldreboenden samt på trygghetsboende plus (på Hjortsbergs äldreboende). Förbudet gäller tills vidare. Undantag görs för vård i livets slutskede (palliativ vård) samt in- och utflyttning.

Besöksrestriktion på övriga boenden

På övriga särskilda boenden gäller besöksrestriktion. Som anhörig ska du undvika att besöka din närstående om det inte är nödvändigt. Vid besök måste du vara fullt frisk.

Aktiviteter inställda på Mötesplats Mölle och träffpunkterna

Från och med den 12 mars är alla aktiviteter inställda på Mötesplats Mölle och samtliga träffpunkter. Dessa verksamheter håller dock öppet för fika- och lunchgäster. Ska du besöka verksamheten är det viktigt att du är fullt frisk.

Anhörigstödet ställer in samtliga aktiviteter

Kommunens anhörigstöd ställer in samtliga gruppaktiviteter tills vidare. Det rör sig bland annat om öppet hus samt två inplanerade kurstillfällen den 25 mars (demenskurs) och 26 mars (psykiatri).

Begränsat lunchutbud inom äldreomsorgen

Från och med måndagen den 23 mars kommer kost- och städservice enbart erbjuda en lunchrätt inom äldreomsorgens verksamhetsområde. Anledningen är minskade personalresurser. Beslutet berör kommunens äldreboenden, träffpunkter, dagverksamheter, mötesplatser och brukare inom hemtjänsten som får matdistribution.
I ett första skede gäller beslutet fram till den 3 maj. Efter det tar kost- och städservice ställning till om det behöver förlängas.

Kontakt