Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: till dig som är företagare

Många företag i kommunen är hårt drabbade av effekterna av Coronapandemin. Men i Falkenberg har vi en stolt tradition att göra saker tillsammans och hjälpas åt – något som är extra viktigt nu. Här har vi samlat både lokal och nationell information som berör dig som företagare i Falkenbergs kommun.

Följande åtgärder har beslutat göras

För att mildra de negativa effekterna som drabbat företag, leverantörer, kunder och företagshyresgäster har kommunen beslutat göra nedanstående åtgärder:

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med fakturor som ska betalas till kommunen. Företag som vill ha längre betalningsperiod kontaktar kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med hyror och arrenden från kommun och kommunens bostadsbolag Fabo. Möjligheten att medge detta bedöms i varje enskilt fall.

  • Vi avser att verkställa förslaget om fritt arrende för uteserveringar under hela 2020 så fort som möjligt. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige 31/3.

  • Kommunen delar ut ett värdebevis till alla visstids- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen. Värdebevis gäller som betalning vid ett enskilt köptillfälle hos företag belägna i kommunen. Syftet är att uppmuntra till att handla lokalt och mildra de negativa effekterna som drabbat företag. Läs mer om värdebeviset här

  • Vi har infört fri parkering i 2 timmar i P-hus centrum från 1 april i syfte att gynna innerstaden.

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi tidigarelägga utbetalningar mot faktura. Kontakta kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fortsätter sitt tillsynsarbete med ett anpassat arbetssätt.

Detta gäller miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete med kontroll och tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete med tillsyn och kontroll är i många fall en samhällsviktig verksamhet och därför viktig att genomföra även under rådande situation, med ett anpassat arbetssätt.

Vi väljer att inte besöka verksamheter där det finns riskgrupper, exempelvis äldreboenden och vårdboenden. Vi kommer inte heller att gå in till personer som är 70 år och äldre.

Vi genomför de inspektioner som går att genomföra och vi gör det med god hygien. Vi gör det gärna utomhus där det är enkelt att hålla lämpliga skyddsavstånd.

Där det är möjligt gör vi brevinspektioner och arbetar med tillsyn av verksamheters egenkontroll. I andra fall använder vi oss av teknik, så att vi kan ha kontakt med våra kunder under inspektionen, utan att verksamhetsutövaren måste vara direkt närvarande.

Allt vårt arbete med kontroll och tillsyn sker utifrån ett riskbaserat synsätt. Utgångspunkten är att inte skjuta upp tillsyn och kontroll till senare tillfälle.

Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd och till ansträngda förhållanden hos enskilda verksamhetsutövare. Vi följer även noggrant utvecklingen och de råd som kommer från våra övriga vägledande myndigheter.

Nedan har vi samlat viktiga begrepp och nationell information som berör dig som företagare under corona-pandemin:

Varsel och korttidspermittering

Varsel betyder att du som arbetsgivaren förvarnar din personal att de kanske kommer att bli uppsagda. Som arbetsgivaren är du skyldig att varsla om minst fem personer i samma län riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Rent praktiskt innebär det att du som arbetsgivare gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen. Även vid permitteringar (när den anställde behåller anställningen, men arbetsuppgifterna minskas eller försvinner helt under en tid) ska du som arbetsgivare varsla.

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du ansökerlänk till annan webbplats

Karensavdrag, läkarintyg och sjuklöneansvar

Karensavdraget slopas tillfälligt med anledning av covid-19, så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan.

Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Du som arbetsgivaren behöver inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön. Med start från 1 april tar staten tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader.

Här kan du läsa mer om karensavdrag, läkarintyg och sjuklöneansvarlänk till annan webbplats

Uppskjutning av inbetalning av skatt

Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Du kan läsa mer om åtgärderna på regeringen hemsidalänk till annan webbplats och på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Lån

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. Läs mer om lån härlänk till annan webbplats

Länkar för att hålla dig uppdaterad kring vad andra organisationer och myndigheter gör:

Verksamt.selänk till annan webbplats samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.

Tillväxtverkets informationlänk till annan webbplats om vad som gäller för korttidspermittering. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaderna.

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare.

Organisationen Företagarnalänk till annan webbplats har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang med färre än 500 deltagare. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att Covid-19 sprids.

Information från Försäkringskassanlänk till annan webbplats angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Information från Regeringenlänk till annan webbplats gällande bl.a. stöd till företag.

Information om UD:s arbetelänk till annan webbplats med anledning av coronaviruset.

Ska du ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. För de som redan meddelats tillstånd gäller att sammankomsten eller tillställningen får genomföras med begränsningen på 50 personer. Läs mer på Polisens hemsidalänk till annan webbplats

Är din personal samhällsviktig?

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn. MSB har tagit fram en föreskrift (27/3) som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg under pågående coronahändelse. Mer information från kommunen kommer om det skulle bli aktuellt.

På den här sidan hittar du föreskriften och information om den.länk till annan webbplats

Kontakt