Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: förskola och skola

Här kan du läsa om hur kommunens förskole- och skolverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 3 april.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska alla vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan och skolan.

Många som kommer tillbaka till förskola och skolan kommer inte att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, vanlig förkylning eller något annat, men så länge alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerna så minskar vi tillsammans risken för smittspridning i förskola, skola och samhället i stort.

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande förskola och skola hittar du på deras webbplats.länk till annan webbplats

Förskola

Meddela ditt barns frånvaro till förskolan

Det är viktigt att du som vårdnadshavare meddelar förskolan att ditt barn är frånvarande, oavsett anledningen till frånvaron. Meddela ditt barns frånvaro till förskolan enligt ordinarie rutin.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt under förskoledagen kommer förskolepersonalen att kontakta dig som vårdnadshavare. Du kommer omgående att få hämta ditt barn. Barnet ska stanna hemma från förskolan så länge de visar symptom och de ska vara symtomfria i två dagar innan de får komma tillbaka till förskolan.

Om ditt barn går i förskolan och har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du känner oro kring om ditt barn ska vara i förskolan bör du rådgöra med behandlande läkare.

Om ditt barn behöver vara hemma från förskolan ska du anmäla ditt barn frånvarande till förskolan enligt ordinarie rutin.

Barn till föräldralediga eller arbetssökande som går i förskola 15 timmar per vecka ska stanna hemma från förskolan

Från och med onsdag den 18 mars ska barn till föräldralediga eller arbetssökande som går i förskola 15 timmar per vecka stanna hemma från förskolan för att förskolorna med anledning av coronaviruset covid-19 behöver prioritera omsorg för barn till arbetande och studerande vårdnadshavare.

Berörda vårdnadshavare betalar ingen avgift under den tid barnet är hemma. Den faktura som skickats till vårdnadshavare i mars ska betalas. Återbetalning sker därefter. 

Barn- och utbildningsförvaltningens beslut gäller tillsvidare.

Öppen förskola

Från och med tisdag den 17 mars håller den öppna förskolan på Familjecentralen Skogstorp och Gullvivans öppna förskola stängt för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19. Stängningen av den öppna förskolan på Familjecentralen Skogstorp påverkar inte annan verksamhet som bedrivs på Familjecentralen.

Barn- och utbildningsförvaltningens beslut gäller tillsvidare.

Grundskola

Om ditt barn är friskt

Friska elever är välkomna till och förväntas gå i grundskola som vanligt. Bedömningen är gjord utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, en rekommendation som också delas av Smittskydd Halland.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på deras webbplatslänk till annan webbplats.

Om ditt barn är sjukt eller visar symtom

Om ditt barn är sjukt eller bedöms behöva vara hemma på grund av att de visar symtom ska de stanna hemma och anmälas som sjuka i Skola24 enligt ordinarie rutin. Barnet ska stanna hemma från skolan så länge det känner sig sjukt och vara symtomfria i två dagar innan det kommer tillbaka till skolan.

Om en elev har eller får symtom när hen vistas i skolan kommer personalen att meddela vårdnadshavare så att hen kan se till att eleven kommer hem.

Om ditt barn går i grundskolan och har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du känner oro kring om ditt barn ska vara i skolan bör du rådgöra med behandlande läkare.

Om ditt barn bedöms behöva vara hemma från skolan ska du kontakta skolan så att distansundervisning kan arrangeras. Detta för att ditt barn i så hög utsträckning som möjligt ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Om ditt barn är friskt, men har någon i familjen som tillhör en av riskgrupperna

Friska elever ska i första hand gå i skolan som vanligt. Har du ytterligare frågor kontaktar du ditt barns mentor.

Skolresor

Alla planerade skolresor till andra länder ställs in med hänvisning till UD:s avrådan. Vi följer utvecklingen och återkommer med information.

Simundervisningen i grundskolan är inställd

All simundervisning för elever i grundskolan är inställd från och med måndag den 16 mars. Vi återkommer med information när simundervisningen återupptas.

Gymnasieskola

Tisdag den 17 mars har barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om att Falkenbergs gymnasieskola går över till distansundervisning. Detta efter att Folkhälsomyndigheten under tisdagen gått ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor, lärosäten, yrkeshögskolan och komvux ska bedriva sin undervisning på distans för att bromsa takten i spridningen av coronaviruset, covid-19.

Falkenbergs gymnasieskola kommer att göra undantag gällande beslut om distansundervisning för vissa elevgrupper.

Falkenbergs gymnasieskola övergår till distansundervisning fredag den 20 mars.

Vuxenutbildning

Tisdag den 17 mars har barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om att Vuxenutbildningen Falkenberg går över till distansundervisning. Detta efter att Folkhälsomyndigheten under tisdagen gått ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor, lärosäten, yrkeshögskolan och komvux ska bedriva sin undervisning på distans för att bromsa takten i spridningen av coronaviruset, covid-19.

Vuxenutbildningen Falkenberg övergår till distansundervisning onsdag den 18 mars.

Kulturskola

Öppet hus på Kulturskolan ställs in

Öppet hus på Kulturskolan tisdag den 24 mars ställs in med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendation om att minimera aktiviteter som samlar många elever och föräldrar för att bromsa takten i spridningen av coronaviruset, covid-19.

Håll dig uppdaterad via Unikum

Via Unikum får du som vårdnadshavare information om coronavirusets påverkan på förskole- och skolverksamheten. Vi rekommenderar dig som vårdnadshavare att ladda ner Unikums app, Unikum Familj. Via Unikum Familj kan du enkelt hålla dig uppdaterad. Alla vårdnadshavare har tillgång till och kan logga in i Unikum.

Här hittar du mer information och instruktioner kring hur du laddar ner appen Unikum Familj och loggar in i Unikumlänk till annan webbplats.

Har du specifika frågor hur du loggar in så kontakta i första hand barnets mentor eller ansvarig administratör på respektive förskola eller skola. Du kan också kontakta Falkenbergs kommuns kontaktcenter via telefon 0346-88 60 00.

Kontakt