Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Falkenbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset. Vi ser kontinuerligt över hur det kan påverka våra verksamheter och vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter ger.

Påverkan på kommunens verksamheter

Förskola och skola

Just nu gäller följande inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter:

 • Falkenbergs gymnasieskola och Vuxenutbildningen Falkenberg går över till distansutbildning.
 • Öppna förskolan på Familjecentralen Skogstorp och Gullvivans öppna förskola stänger från och med tisdag den 17 mars.
 • Barn till föräldralediga eller arbetssökande som går i förskola 15 timmar per vecka ska stanna hemma från förskolan från och med onsdag den 18 mars.

Vård och omsorg

Just nu gäller följande inom socialförvaltningens verksamheter:

 • Besöksförbud på kommunens äldreboenden
 • Besöksrestriktion på övriga boenden
 • Aktiviteter inställda på Mötesplats Mölle och träffpunkterna
 • Anhörigstödet ställer in samtliga aktiviteter
 • Från och med måndagen den 23 mars erbjuder kost- och städservice en lunchrätt inom äldreomsorgens verksamhetsområde, i stället för två

Kan du hjälpa till inom äldreomsorgen?

Med anledning av coronaviruset skulle vi kunna hamna i ett läge då vi tillfälligt behöver fler medarbetare inom äldreomsorgen. Vi är inte där än, men vi behöver vara förberedda för en sådan situation.

Så har du erfarenhet av vård- och omsorgsarbete eller kan du tänka dig att hjälpa till med andra uppgifter för att avlasta omsorgspersonalen? Anmäl ditt intresse till oss!

Ring oss på 076-809 43 13 eller mejla till samordning@falkenberg.se så tar vi det därifrån.

Fritid och kultur

 • Vi har ställt in eller flyttat fram vissa av kommunens arrangemang.
 • Ordinarie öppettider gäller för alla våra kommunala anläggningar men verksamheterna följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen.
 • Föreningar har möjlighet att söka föreningsbidrag trots framflyttade årsmöten.

Näringsliv

 • Vårmarknaden i Falkenberg den 15 April är inställd. Du som redan betalt in anmälningsavgift kommer att få tillbaka dina pengar.
 • Kommunen delar ut ett värdebevis till alla visstid- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen. Syftet är att uppmuntra till att handla lokalt i Falkenberg och mildra de negativa effekterna som drabbat företag. Läs mer om värdebeviset.

Stanna hemma om du är sjuk

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka, och behöver inte kontakta vården. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då ska du ringa telefonnummer 1177 eller en vårdcentral.

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att:

 • Stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar.
 • Undvik att träffa andra som kan bli svårt sjuka, till exempel äldre personer. Det gäller även om du eller ett barn bara har lindriga symtom.

På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.

Ska du ordna ett arrangemang?

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Följ råd för att hindra smittspridning

Det är också viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rådlänk till annan webbplats för att hindra smittspridning i allmänhet:

 • Tvätta händerna. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Nys och hosta i armvecket
 • Stanna hemma om du är sjuk.

Till dig som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp

Du som tillhör en riskgrupp på grund av din ålder eller annan orsak behöver vara extra rädd om dig. Följ de här råden:

 • Stanna hemma och begränsa dina nära kontakter
 • Undvik platser med många människor som bussar och affärer
 • Var gärna utomhus, ta en promenad, men inte i grupp
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon
 • Be om hjälp med att handla.

Följ läget i Halland

På Region Hallands webbplats kan du hålla dig uppdaterad om läget i Hallandlänk till annan webbplats.

Vi samverkar med bland annat länets kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland.

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.länk till annan webbplats

Du kan också gå direkt till:

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

1177.se Vårdguidenlänk till annan webbplats

Har du frågor om coronaviruset?

Har du frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Är du orolig och behöver prata med någon?

Ringer du Röda Korsets stödtelefon får du prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Du som är under 18 år kan vända till till Bris.

På Krisinfromation.se hittar du råd för dig som känner dig orolig på grund av coronavirusetlänk till annan webbplats samt råd till anhöriga.

Information about corona virus in english and other languages

Det finns nu mer utförlig information på många olika språk, bland annat dari, finska, franska, kinesiska, pashto, persiska, polska, somaliska, spanska, tigrinji och tyska. Hjälp gärna någon som inte kan svenska att hitta information på sitt språk.

Här hittar du länkarna/here are information in several languageslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten/Public health agency in english (here is also information in other languages)länk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats (english)

Har du en samhällsviktig tjänst?

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn. MSB har tagit fram en föreskrift (27/3) som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg under pågående coronahändelse. Mer information från kommunen kommer om det skulle bli aktuellt.

Kontakt