Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: vård och omsorg

Här kan du läsa om hur kommunens vård- och omsorgsverksamhet påverkas.

Kan du hjälpa till inom äldreomsorgen?

Med anledning av coronaviruset skulle vi kunna hamna i ett läge då vi tillfälligt behöver fler medarbetare inom äldreomsorgen. Vi är inte där än, men vi behöver vara förberedda för en sådan situation.

Så har du erfarenhet av vård- och omsorgsarbete eller kan du tänka dig att hjälpa till med andra uppgifter för att avlasta omsorgspersonalen? Anmäl ditt intresse till oss!


Mejla till samordning@falkenberg.se

Nyheter – uppdaterad 29 maj

Besöksförbud på kommunens äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har identifierat äldre som den största riskgruppen. För att minska smittspridning och skydda de äldre har socialförvaltningen tagit beslut om besöksförbud på kommunens äldreboenden samt på trygghetsboende plus (på Hjortsbergs äldreboende). Förbudet gäller tills vidare. Undantag görs för vård i livets slutskede (palliativ vård) samt in- och utflyttning.

Besök via säkra mötesplatser erbjuds

Från och med måndagen den 27 april erbjuder Falkenbergs kommun möjligheten till möten utomhus under säkra former. Projektet går under namnet Säkra mötesplatser och syftar till att underlätta för er anhöriga och äldre att träffas under rådande coronapandemi.

Mobila plexiglasmoduler

Lösningen för dessa säkra möten är mobila plexiglasmoduler som placeras ut på en befintlig terrass eller balkong på äldreboendet. Modulen är två meter bred och 1,8 meter hög. Den äldre slår sig ner vid ett bord på ena sidan av modulen och ni anhöriga på den andra. Det kommer att finnas en mötesvärd på plats som hjälper till så att mötet sker på ett säkert sätt. Mötesvärden kommer också att sprita av ytorna mellan varje möte.

Så här bokar du ett möte

Kontakta avdelningen din närstående bor på. Det är möjligt att boka ett halvtimmespass och mötena är förlagda till eftermiddagarna. För mer information om vilka dagar och tider som är möjliga att boka, kontakta det aktuella boendet.

Besöksrestriktion på övriga boenden

På övriga särskilda boenden gäller besöksrestriktion. Som anhörig ska du undvika att besöka din närstående om det inte är nödvändigt. Vid besök måste du vara fullt frisk.

Aktiviteter inställda på Mötesplats Mölle och träffpunkterna

Från och med den 12 mars är alla aktiviteter inställda på Mötesplats Mölle och samtliga träffpunkter. Dessa verksamheter håller dock öppet för fika- och lunchgäster. Ska du besöka verksamheten är det viktigt att du är fullt frisk.

Anhörigstödet ställer in samtliga aktiviteter

Kommunens anhörigstöd ställer in samtliga gruppaktiviteter tills vidare. Det rör sig bland annat om öppet hus samt två inplanerade kurstillfällen den 25 mars (demenskurs) och 26 mars (psykiatri).

Kontakt