Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: till dig som är företagare

Många företag i kommunen är hårt drabbade av effekterna av Coronapandemin. Men i Falkenberg har vi en stolt tradition att göra saker tillsammans och hjälpas åt – något som är extra viktigt nu. Här har vi samlat både lokal och nationell information som berör dig som företagare i Falkenbergs kommun.

Lokalt stöd:

För att mildra de negativa effekterna som drabbat företag, leverantörer, kunder och företagshyresgäster har kommunen beslutat göra nedanstående åtgärder:

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med fakturor som ska betalas till kommunen. Företag som vill ha längre betalningsperiod kontaktar kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med hyror och arrenden från kommun och kommunens bostadsbolag Fabo. Möjligheten att medge detta bedöms i varje enskilt fall.

  • Vi avser att verkställa förslaget om fritt arrende för uteserveringar under hela 2020 så fort som möjligt. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige 31/3.

  • Kommunen delar ut ett värdebevis till alla visstids- och tillsvidareanställda i kommunorganisationen. Värdebevis gäller som betalning vid ett enskilt köptillfälle hos företag belägna i kommunen. Syftet är att uppmuntra till att handla lokalt och mildra de negativa effekterna som drabbat företag. Läs mer om värdebeviset här

  • Vi har infört fri parkering i 2 timmar i P-hus centrum från 1 april i syfte att gynna innerstaden.

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi tidigarelägga utbetalningar mot faktura. Kontakta kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fortsätter sitt tillsynsarbete med ett anpassat arbetssätt.

Detta gäller för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete med kontroll och tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete med tillsyn och kontroll är i många fall en samhällsviktig verksamhet och därför viktig att genomföra även under rådande situation, med ett anpassat arbetssätt.

Vi väljer att inte besöka verksamheter där det finns riskgrupper, exempelvis äldreboenden och vårdboenden. Vi kommer inte heller att gå in till personer som är 70 år och äldre.

Vi genomför de inspektioner som går att genomföra och vi gör det med god hygien. Vi gör det gärna utomhus där det är enkelt att hålla lämpliga skyddsavstånd.

Där det är möjligt gör vi brevinspektioner och arbetar med tillsyn av verksamheters egenkontroll. I andra fall använder vi oss av teknik, så att vi kan ha kontakt med våra kunder under inspektionen, utan att verksamhetsutövaren måste vara direkt närvarande.

Allt vårt arbete med kontroll och tillsyn sker utifrån ett riskbaserat synsätt. Utgångspunkten är att inte skjuta upp tillsyn och kontroll till senare tillfälle.

Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd och till ansträngda förhållanden hos enskilda verksamhetsutövare. Vi följer även noggrant utvecklingen och de råd som kommer från våra övriga vägledande myndigheter.

Besök och kontroller av verksamheter som säljer mat och dryck

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har skickat information om fokkhälsoskyddsmyndighetens regler till alla verksamhetsutövare och kan svara på frågor och ge stöd. Detta för att förbereda för kommande kontroller av trängsel och andra smittorisker.

Rådgivning till dig som är företagare

Nationella företagsakutenlänk till annan webbplats
Till Nationella Företagsakuten kan du som har problem i ditt företag till följd av coronaviruset vända dig med dina frågor eller för att få vägledning. Telefonnumret är 010-241 13 00 och jouren är öppen vardagar klockan 8–16. På webbplatsen finns även svar på vanliga frågor.

Regional företagsrådgivning - Tillsammans för Hallandlänk till annan webbplats
Till Tillsammans Halland kan du som är företagare i Halland och som möter stora utmaningar på grund av covid-19, ringa får att få rådgivning, affärsutveckling och finansiering.

Rådgivning Timbankenlänk till annan webbplats
Timbanken är ett stöd för dig som driver ett företag i Halland. Du kan få fem fria konsulttimmar till exempel inom ekonomi, juridik och avtal, något som kan vara till hjälp i coronatider.

Västsvenska Handelskammarenlänk till annan webbplats
På denna sida läggs viktig information upp, artiklar och filmade seminarier kring hur du som företagare kan agera i samband med corona.

Kontakt