Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: till dig som är företagare

Många företag i kommunen är hårt drabbade av effekterna av Coronapandemin. Men i Falkenberg har vi en stolt tradition att göra saker tillsammans och hjälpas åt – något som är extra viktigt nu. Här finns lokal och nationell information till företagare i Falkenbergs kommun.

Håll avstånd-skyltar finns på Argus

Vi har tagit fram olika varianter av ”Håll avstånd-skyltar” som du kan använda dig av om du vill. Ju fler vi är som påminner besökare och invånare om vikten av att hålla avstånd till varandra ju bättre är det. Du kan ladda ner skyltar med skärmmärken här på sidan och trycka själva. Vill du ha trycka skyltar så han du hämta dessa på Turistinformationen på Argus.

Tips till dig som ska anordna evenemang

Regelverken kring pandemin kan upplevas som snåriga. Här får du hjälp kring vilken myndighet du ska kontakta om du har frågor eller är tveksam kring något gällande restriktioner, covid-19-lagen, tillsyn eller annat som är kopplat till pandemin. Informationen är sammanställd av Länsstyrelsen.

Bedömning kring och tillstånd för event, allmän sammankomst och offentlig tillställning

Frågor kring och tillsyn av allmän sammankomst och offentlig tillställning, covid-19-lagen

Frågor kring serveringsställen, restaurangverksamhet, café, serveringstillstånd

Vanliga frågor

Hur vet jag om mitt ”evenemang” är en allmän sammankomst/offentlig tillställning?

Svar: Kontakta Polisen för bedömning.

Jag ska arrangera en allmän sammankomst/offentlig tillställning och har frågor om upplägget?

Svar: Kontakta Länsstyrelsen i Hallands län eller gå in på www.lansstyrelsen.se/hallandlänk till annan webbplats för utförlig information och frågor och svar kring covid-19-lagen.

Jag har fått svar av Polisen att mitt ”event” inte är en allmän sammankomst/offentlig tillställning, men har frågor kring mitt arrangemang. Vem kontaktar jag?

Svar: Kontakta din kommun.

Vilka restriktioner gäller för min serveringsverksamhet?

Svar: Kontakta din kommun.

Pandemilagen

Från och med söndag den 10 januari 2021 gäller den nya pandemilagen. Den ger nya regler för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Syftet med lagen är att minska smittspridningen.

Max antal deltagare i olika sammanhang, tex café och restaurang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en lista som förklarar hur många personer som får visats tillsammans vid olika sammanhang.

Alla regelverk syftar till att göra det möjligt för människor att hålla avstånd i verksamheterna och på arrangemangen, och därmed minska risken för spridning av covid-19.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en tillsynsvägledning avseende serveringsställen som till exempel restauranger och krogar. Tillsynsvägledningen för resturanger m.mlänk till annan webbplats

Coronainformation från Region Halland till företag

Region Halland har tagit fram ett grundläggande material som du kan ta del av för att få en bättre bild av vad som förväntas av företagen och arbetsgivarna i Halland för att minska smittspridningen corona-viruset.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Lokalt stöd:

För att mildra de negativa effekterna som drabbat företag, leverantörer, kunder och företagshyresgäster har kommunen gör flera insatser till exempel:

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med fakturor som ska betalas till kommunen. Företag som vill ha längre betalningsperiod kontaktar kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi bevilja anstånd med hyror och arrenden från kommun och kommunens bostadsbolag Fabo. Möjligheten att medge detta bedöms i varje enskilt fall.

  • Vi avser att verkställa förslaget om fritt arrende för uteserveringar under hela 2020 så fort som möjligt. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige 31/3.

  • Efter begäran från enskilt företag kan vi tidigarelägga utbetalningar mot faktura. Kontakta kommunens kontaktcenter på 0346-88 60 00 eller kontaktcenter@falkenberg.se

  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fortsätter sitt tillsynsarbete med ett anpassat arbetssätt.

Övrig tillsyn i coronatider

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete med tillsyn och kontroll är i många fall en samhällsviktig verksamhet och därför viktig att genomföra även under rådande situation, med ett anpassat arbetssätt.

Vi väljer att inte besöka verksamheter där det finns riskgrupper, exempelvis äldreboenden och vårdboenden. Vi kommer inte heller att gå in till personer som är 70 år och äldre.

Vi genomför de inspektioner som går att genomföra och vi gör det med god hygien. Vi gör det gärna utomhus där det är enkelt att hålla lämpliga skyddsavstånd.

Där det är möjligt gör vi brevinspektioner och arbetar med tillsyn av verksamheters egenkontroll. I andra fall använder vi oss av teknik, så att vi kan ha kontakt med våra kunder under inspektionen, utan att verksamhetsutövaren måste vara direkt närvarande.

Allt vårt arbete med kontroll och tillsyn sker utifrån ett riskbaserat synsätt. Utgångspunkten är att inte skjuta upp tillsyn och kontroll till senare tillfälle.

Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd och till ansträngda förhållanden hos enskilda verksamhetsutövare. Vi följer även noggrant utvecklingen och de råd som kommer från våra övriga vägledande myndigheter.

Besök och kontroller av verksamheter som säljer mat och dryck

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har skickat information om fokkhälsoskyddsmyndighetens regler till alla verksamhetsutövare och kan svara på frågor och ge stöd. Detta för att förbereda för kommande kontroller av trängsel och andra smittorisker.

Rådgivning till dig som är företagare

Regional företagsrådgivning - Tillsammans för Hallandlänk till annan webbplats
Till Tillsammans Halland kan du som är företagare i Halland och som möter stora utmaningar på grund av covid-19, ring får att få rådgivning, affärsutveckling och finansiering.

Rådgivning Timbankenlänk till annan webbplats
Timbanken är ett stöd för dig som driver ett företag i Halland. Du kan få fem fria konsulttimmar till exempel inom ekonomi, juridik och avtal, något som kan vara till hjälp i coronatider.

Västsvenska Handelskammarenlänk till annan webbplats
På denna sida läggs viktig information upp, artiklar och filmade seminarier kring hur du som företagare kan agera i samband med corona.

Kontakt