Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: fritid och kultur

För att bidra till en minskad smittspridning i samhället har Falkenbergs kommun belsutat verksamhetsförändringar som påverkar våra kultur- och fritidsverksamheter.

Från och med måndag 14/12 gäller nationella råd. De har sedan dess justerats några gånger.  Läs mer om råden här.länk till annan webbplats 

Kommunen öppnar för aktiviteter som riktar sig till barn och unga

Den 21 januari meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamheter som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Beslutet gäller fram till 7 februari, då fattas nytt beslut. Dock undantas nu idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare. Undantaget gäller både utomhus- och inomhusaktiviteter.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten lyfte fram att fritidsaktiviteter och motion är viktigt för folkhälsan, speciellt när det gäller barn och unga. Folkhälsomyndigheten poängterade att verksamheten måste bedrivas på ett smittsäkert sätt i enlighet med gällande föreskrifter och råd. Falkenbergs kommun är eniga med övriga hallandskommuner, Länsstyrelsen och med smittskyddsansvariga på Region Halland.

I Falkenbergs kommun kommer vi att öppna våra inomhusanläggningar för föreningar som har verksamhet för barn födda 2005 och senare under vecka 4, det sker i dialog med berörda föreningar. Information kommer när den finns att läggas här nedan och när det gäller simhallen på Klitterbadets webbplats.länk till annan webbplats

Anläggningar för utomhusidrott öppnar från och med 18/1

Under fredagen 15/1 beslöt Falkenbergs kommun att öppna idrottsanläggningar för utomhusidrott som drivs av föreningar.

I Falkenberg öppnar konstgräsplanen på Falkenbergs IP och de två konstgräsplanerna på Kristineslättsområdet. De öppnar för föreningsverksamhet och allmänhet. Omklädningsrummen är stängda.

Även fortsättningsvis gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och pandemilagen för omklädning och hygien, avstånd och antal deltagare.

Ansvaret för att dessa följs ligger på de föreningar och enskilda som använder anläggningarna.

Verksamhter som är stängda eller har begränsad service:

Argus och Stadsbiblioteket
Biblioteken är just nu ingen mötesplats. Läs mer om vad som gäller på på bibliotekets webbplats. länk till annan webbplatsTuristinformationen stänger fysiskt men går att nå på telefon och mail.

Biblioteken i Falkenberg
Biblioteken är just nu ingen mötesplats. Läs mer om vad som gäller på på bibliotekets webbplats.länk till annan webbplats.länk till annan webbplats

Idrotts- och evenemangslokaler stängs för allmänheten

Tillsvidare stängs kommunens anläggningar. Undantaget är idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare och yrkesmässig idrott. Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen avbokar föreningarnas tider under denna period. För folkhälsans skull uppmuntrar vi gärna enskilda till spontanidrott utomhus, men man ska inte samlas i grupp. Från och med 18/1 öppnar anläggningar utomhus för föreningar. Läs mer om beslutet här.

Klitterbadskortet pausas

Utifrån de allmänna råden från folkhälsomyndigheten kommer ditt tränings/simkort att frysas och förlängas med den tid som anläggningen har stängt. Kortet kommer aktiveras när de allmänna råden ändras. Detta kommer att ske automatiskt.

Klitterbadet är öppet mån-ons för försäljning av presentkort v 52.

Stängda omklädningsrum för föreningsverksamhet

Omklädningsrum kommer att vara stängda för dusch, ombyte och samlingar. Det är öppna för att nå toaletter och handfat, om anläggningen kräver.

Avbokningar av tider i kommunens anläggningar

Fri avbokning

Föreningar som behöver ställa in konserter, möten, träningar och tävlingar och därmed avbokar tider i anläggningar behöver inte betala avgift för sen avbokning.

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen avbokar föreningarnas tider under denna period.

Här avbokar du din lokal

Föreningar

Med anledning av de nationella råden och beslutet om att stänga lokaler kommer vi automatiskt att förlänga avbokningar i kommunens anläggningar samt avboka allt som inte är elitverksamhet (yrkesutövande).

Privatpersoner

  • Bokningar under perioden kommer att automatiskt att avbokas.
  • Inga bokningar kan göras för privatpersoner, oavsett antal och ålder, under perioden.
  • Barnkalas kommer att avbokas.

Företag/organisationer utanför Falkenbergs kommun

Bokningar kommer att automatiskt att avbokas. Inga avgifter tas ut.

Digitala alternativ

Det finns möjlighet för bokning av evenemangslokal där evenemanget sker digitalt. Bedömning av dessa förfrågningar görs vid varje enskilt fall utifrån smittrisk. Evenemangslokal med den typen av digital teknik är Falkhallens Teater och kan vara exempel konferens

Ungdomsverksamhet

UngFbg stänger sin öppna verksamhet. Anpassade aktiviteter sker framförallt digitalt.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet fortsätter med distansundervisning. Kulturskolan återkommer med mer information till berörda elever och vårdnadshavare.

Komtek

Ställer in sin verksamhet.

Fritidsbanken och butiken Återbruket på Porsevägen

Håller stängt.

Inställda evenemang och anpassade aktiviteter
Vi har ställt in eller flyttat fram vissa av kommunens arrangemang. En del gör vi om till digitala lösningar, andra flyttar utomhus och några kommer att ställas in. Mer information om respektive arrangemang kommer att publiceras löpande i de olika verksamheternas kanaler.

Föreningsliv

Beslut för kommunens föreningsliv

  • Föreningar har möjlighet att använda sig av 2019 års redovisning från sin ansökan av lokalt aktivitetsbidrag (LOK-stöd) vid ansökan i februari 2021. Förutsatt att föreningen fortsätter att registrera sina sammankomster och deltagare under hösten 2020 och söker bidraget senast den 25 februari.

  • De föreningar som blivit beviljade investeringsbidrag 2019 och 2020 ska få möjlighet att förlänga tiden för slutredovisningen med ett år. Detta innebär att de föreningar som beviljats bidrag 2019 kan slutredovisa sin investering senast den 30 november 2021. De föreningar som beviljats bidrag 2020 kan slutredovisa sina investeringar senast 30 november 2022.

  • Föreningar som behövt ställa in träningar, matcher och cuper hastigt och därmed avbokat tider i anläggningar behöver inte betala avgift för sen avbokning

  • De studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet kan använda sig av 2019 års verksamhetsvolymer som grund för kommande års bidrag.
  • Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag.

Möjligt att få reducering av lokalt arrende för 2020

Erbjudandet riktar sig till arrendatorer som inte har kunnat använda sitt arrendeställe under 2020 eller haft en ytterst begränsad möjlighet till det, på grund av Covid-19 restriktioner. Det rör sig om ett fåtal arrendatorer med publika tillställningar som blivit begränsade då det funnits restriktioner gällande publiktak.

Arrendatorn ska i ansökan kunna visa på ett procentuellt intäktsbortfall (kopplat till verksamheten på arrendestället) på minst 50 procent för säsongen 2020 jämfört med en normal säsong tidigare år. Bortfallet ska vara en direkt konsekvens till följd av restriktioner utfärdade av Folkhälsomyndigheten.

Ansökningstiden är öppen till 28/2. Här finns ansökningsblankett.PDF

Arrendatorer som har kunnat ha öppet sina verksamheter i relativt normal omfattning, till exempel säsongsbaserade glasscaféer, minigolfbanor, kiosker och enklare matställen, berörs inte av erbjudandet.

Kontakta oss

Föreningsservice är en väg in till kommunen för er föreningar när det gäller eventuella problem som kan uppstå med anledning av coronapandemin. Vi har kontakt med övrig kommunorganisation i dessa frågor. Vi tror att vi tillsammans med er kan hitta bra och hållbara lösningar på våra nya samhällsutmaningar. Har ni frågor eller behöver stöd från kommunen så ta kontakt med oss på bidrag@falkenberg.se.

Kontakt