Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: fritid och kultur

Här kan du läsa om hur kultur- och fritidsverksamheter påverkas.

Hyresrabatter

Föreningar, företag och andra organisationer som hyr lokaler av Falkenbergs kommun kan nu ansöka om att få hyresrabatt. Syftet är att hjälpa aktörer som fått ekonomiskt inkomstbortfall med anledning av coronapandemin.

Statsbidrag täcker upp

I april beslutade regeringen om en förordning om rabatt av fasta hyreskostnader i utsatta branscher, till exempel idrottsföreningar. Det innebär att hyresvärden har möjlighet att sänka den fasta hyran under april, maj och juni för sina hyresgäster. Därefter kan hyresvärden söka tillbaka pengar från staten.

Det här gäller för hyresrabatten

Falkenbergs kommuns hyresgäster har möjlighet att söka om en sänkning på 50 procent av den fasta hyran för perioden 1 april till 30 juni.

Krav för att få hyresrabatt

Det finns flera krav för att få hyresrabatten. Bland annat ska hyresgästen kunna visa att den har lidit ekonomisk skada på grund av den rådande pandemin. Hyresgästen ska också ha verksamhet inom någon av de branscher som regeringen har pekat ut som extra utsatta. Bland de utsatta branscherna finns till exempel idrottsföreningars verksamhet.

Så här funkar det

Sista dag för att ansöka om en sänkning av lokalhyran är den 15 juni

Anläggningar, fritid- och föreningsliv

Klitterbadet

Från och med 9 juli finns det ett maxantal för hur många badgäster som kan bada på Klitterbadet samtidigt för att undvika trängsel. Personer som ska träna på gymmet ombeds att om möjligt byta om hemma. Läs mer om hur det fungerar på Klitterbadets hemsida.

Pausa ditt kort

Utifrån de allmänna råden från folkhälsomyndigheten finns det nu möjlighet att ”pausa” ditt träning/bad kort på Klitterbadet. Korten kommer aktiveras när de allmänna råden ändras.

Föreningsliv

Nya beslut för kommunens föreningsliv

 • Föreningar har möjlighet att använda sig av 2019 års redovisning från sin ansökan av lokalt aktivitetsbidrag (LOK-stöd) vid ansökan i augusti 2020. Förutsatt att föreningen fortsätter att registrera sina sammankomster och deltagare under våren 2020 och söker bidraget senast 25 augusti.

 • De föreningar som blivit beviljade investeringsbidrag 2019 och 2020 ska få möjlighet att förlänga tiden för slutredovisningen med ett år. Detta innebär att de föreningar som beviljats bidrag 2019 kan slutredovisa sin investering senast den 30 november 2021. De föreningar som beviljats bidrag 2020 kan slutredovisa sina investeringar senast 30 november 2022.

 • Föreningar som behövt ställa in träningar, matcher och cuper hastigt och därmed avbokat tider i anläggningar behöver inte betala avgift för sen avbokning .

 • De studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet kan använda sig av 2019 års verksamhetsvolymer som grund för kommande års bidrag.
 • Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag.

Kontakta oss

Föreningsservice är en väg in till kommunen för er föreningar när det gäller eventuella problem som kan uppstå med anledning av coronapandemin. Vi har kontakt med övrig kommunorganisation i dessa frågor. Vi tror att vi tillsammans med er kan hitta bra och hållbara lösningar på våra nya samhällsutmaningar. Har ni frågor eller behöver stöd från kommunen så ta kontakt med oss på bidrag@falkenberg.se.

Kommunala anläggningar

Ordinarie öppettider gäller för alla våra kommunala anläggningar. Föreningar har som vanligt möjlighet att bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler.

Våra verksamheter följer folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla fysiskt avstånd till varandralänk till annan webbplats och har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen.

 • För att öka det fysiska avståndet och minska smittspridning har Klitterbadet låst tre av fyra skåp i omklädningsrummen samt stängt ner vissa av gymmets maskiner. Aromabastun är stängd.

Falkenbergs kommun stänger inga idrotts- och fritidsanläggningar utan det är upp till varje sällskap att avgöra om en sammankomst är lämplig och följer Folkhälsmyndigheternas rekommendationer.

 • För att minska smittspridningen av coronaviruset ber vi dig att visa extra hänsyn.
 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten.
 • Håll avstånd, undvik närkontakt och begränsa antalet åskådare.
 • Vid fritidsaktiviteter - byt om och duscha gärna hemma.
 • Vi ber föräldrar att lämna och hämta utanför anläggningen
 • Stanna hemma när du är sjuk.

Kultur- och ungdomsverksamhet

Inställda evenemang och anpassade aktiviteter

Vi har ställt in eller flyttat fram vissa av kommunens arrangemang. Detta efter att regeringen beslutat om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, där maxantalet nu är 50 personer. En del arrangemang gör vi om till digitala lösningar, andra flyttar utomhus och några kommer att ställas in eller flyttas fram. Mer information om respektive arrangemang kommer att publiceras löpande i de olika verksamheternas kanaler.

 • Invigningen av Argus den 6 juni skjuts fram
 • RIAN filmar sina visningar och lägger ut på sina sociala medier (länk)
 • Utställningarna i kuben ställs in tillsvidare
 • UngFbg lägger flera av sina påsklovsaktiviteter utomhus

Bokkassar på Biblioteken

Biblioteken i Falkenberg erbjuder personer i riskgrupp utifrån coronaviruset en extra service genom att sätta samman önskade bokkassar. De beställda kassarna kan därefter hämtas utanför bibliotekets entré. Vill man inte hämta böckerna själv går det bra att skicka ombud. Det finns också möjlighet att få böcker hemkörda av volontärer.

Här kan du läsa mer om RIANlänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om UngFbglänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om Biblioteken i Falkenberglänk till annan webbplats

Kontakt