Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: fritid och kultur

För att bidra till en minskad smittspridning i samhället har Falkenbergs kommun belsutat verksamhetsförändringar som påverkar våra kultur- och fritidsverksamheter. Vi anpassar verksamheterna när det kommer nya beslut från myndigheter.

Nytt: Ansökan om tillfällig hyresrabatt

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare sex månader, april-september 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Det innebär att hyresvärden har möjlighet att sänka den fasta hyran under april-september för sina hyresgäster för att sedan söka tillbaka en viss del av staten.

Ni som hyresgäster kan söka om en sänkning på 50 % av er fasta hyra för perioden 1 april till 30 september. För att ha möjlighet att ansöka om en sänkning av er hyra måste ni tillhöra en bransch som har rätt SNI-kod som ger er rätt till att söka om hyresrabatt. SNI-kod är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag eller förening. På Regeringskansliets webb finns information kring vilka branscher och SNI-koder som föreslagits ta emot hyresstödlänk till annan webbplats .

Ni ska även ha ett hyresavtal med Falkenbergs kommun och kunna visa att ert företag eller förening lidit ekonomisk skada på grund av den rådande pandemin som tecknats senast:

Kvartal 2, senast 31 mars 2021

Kvartal 3, senast 30 juni 2021

När ansökan om hyresstöd, intyg från hyresgäst och underlag om ekonomiskt utfall kommer in till kommunen ska en överenskommelse om rabatt på lokalhyran tecknas mellan hyresvärden och hyresgästen. Denna överenskommelse måste vara klar senast den 31 August 2021.

Ansökningsblankett

Sista dag för att ansöka om en sänkning av lokalhyran är den 30 april. Ni ansöker om hyresrabatt via blankettenPDF.

Intyg från hyresgäst

Här hittar du intyg från hyresgästPDF(Boverket)

Ärendet om hyresrabatt ska hanteras politiskt av kultur-, fritids- och tekniknämnden i august. Stödet kommer att bli tillgängligt.under förutsättning av att erforderliga politiska beslut fattas.

Kontakt vid frågor

Om ni har frågor kontakta bidrag@falkenberg.se eller via telefon 0346 – 88 60 00.

Verksamheter som är stängda eller har begränsad service:

Argus och Stadsbiblioteket
Läs mer om vad som gäller på på bibliotekets webbplats. länk till annan webbplatsTuristinformationen stänger fysiskt men går att nå på telefon och mail.

Biblioteken i Falkenberg
Läs mer om vad som gäller på på bibliotekets webbplats.länk till annan webbplats

Rian designmuseum
Museet har öppet. Läs mer om vad som gäller på Rians webbplats.länk till annan webbplats

Ishallen
Ishallen kommer inte att öppna för allmänheten igen under våren 2021, detta eftersom säsongen är så gott som slut.

Klitterbadet
Klitterbadet följer noga händelseutvecklingen gällande Covid-19 och anpassar sin verksamhet utifrån nationella riktlinjer. Efter de nya lättnaderna som kom 15 juli kommer Klitterbadet öppna upp för fler under begränsade öppetider där man bokar sin tid. Läs mer på Klitterbadets webbplats.länk till annan webbplats

Vessigebrobadet

Vessigebrobadet följer noga händelseutvecklingen gällande Covid-19 och anpassar sin verksamhet utifrån nationella riktlinjer. Läs med om vad som gäller på Vessigebrobadet här.länk till annan webbplats


Stängda omklädningsrum för föreningsverksamhet

Omklädningsrum kommer att vara stängda för dusch, ombyte och samlingar. De är öppna för att nå toaletter och handfat, om anläggningen kräver.

Avbokningar av tider i kommunens anläggningar

Fri avbokning

Föreningar som behöver ställa in konserter, möten, träningar och tävlingar och därmed avbokar tider i anläggningar behöver inte betala avgift för sen avbokning.

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen avbokar föreningarnas tider under denna period.

Här avbokar du din lokal

Föreningar

Med anledning av de nationella råden och beslutet om att stänga lokaler kommer vi automatiskt att förlänga avbokningar i kommunens anläggningar samt avboka allt som inte är elitverksamhet (yrkesutövande).

Privatpersoner

  • Bokningar under perioden kommer att automatiskt att avbokas.
  • Inga bokningar kan göras för privatpersoner, oavsett antal och ålder, under perioden.
  • Barnkalas kommer att avbokas.

Företag/organisationer utanför Falkenbergs kommun

Bokningar kommer att automatiskt att avbokas. Inga avgifter tas ut.

Digitala alternativ

Det finns möjlighet för bokning av evenemangslokal där evenemanget sker digitalt. Bedömning av dessa förfrågningar görs vid varje enskilt fall utifrån smittrisk. Evenemangslokal med den typen av digital teknik är Falkhallens Teater och kan vara exempel konferens

Ungdomsverksamhet

UngFbg stänger sin öppna verksamhet. Anpassade aktiviteter sker framförallt digitalt.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet fortsätter med distansundervisning. Kulturskolan återkommer med mer information till berörda elever och vårdnadshavare.

Fritidsbanken
Tar endast emot förbokade besök.Mer om Fritidsbanken

Butiken Återbruket på Porsevägen

Håller stängt.

Inställda evenemang och anpassade aktiviteter
Vi har ställt in eller flyttat fram vissa av kommunens arrangemang. En del gör vi om till digitala lösningar, andra flyttar utomhus och några kommer att ställas in. Mer information om respektive arrangemang kommer att publiceras löpande i de olika verksamheternas kanaler.

Föreningsliv

Beslut för kommunens föreningsliv

  • Föreningar har möjlighet att använda sig av 2019 års redovisning från sin ansökan av lokalt aktivitetsbidrag (LOK-stöd) vid ansökan i februari 2021. Förutsatt att föreningen fortsätter att registrera sina sammankomster och deltagare under hösten 2020 och söker bidraget senast den 25 februari.

  • De föreningar som blivit beviljade investeringsbidrag 2019 och 2020 ska få möjlighet att förlänga tiden för slutredovisningen med ett år. Detta innebär att de föreningar som beviljats bidrag 2019 kan slutredovisa sin investering senast den 30 november 2021. De föreningar som beviljats bidrag 2020 kan slutredovisa sina investeringar senast 30 november 2022.

  • Föreningar som behövt ställa in träningar, matcher och cuper hastigt och därmed avbokat tider i anläggningar behöver inte betala avgift för sen avbokning

  • De studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet kan använda sig av 2019 års verksamhetsvolymer som grund för kommande års bidrag.
  • Framflyttade årsmöten påverkar inte möjligheten att söka föreningsbidrag.

Möjligt att få reducering av lokalt arrende för 2020

Erbjudandet riktar sig till arrendatorer som inte har kunnat använda sitt arrendeställe under 2020 eller haft en ytterst begränsad möjlighet till det, på grund av Covid-19 restriktioner. Det rör sig om ett fåtal arrendatorer med publika tillställningar som blivit begränsade då det funnits restriktioner gällande publiktak.

Arrendatorn ska i ansökan kunna visa på ett procentuellt intäktsbortfall (kopplat till verksamheten på arrendestället) på minst 50 procent för säsongen 2020 jämfört med en normal säsong tidigare år. Bortfallet ska vara en direkt konsekvens till följd av restriktioner utfärdade av Folkhälsomyndigheten.

Ansökningstiden är öppen till 28/2. Här finns ansökningsblankett.PDF

Arrendatorer som har kunnat ha öppet sina verksamheter i relativt normal omfattning, till exempel säsongsbaserade glasscaféer, minigolfbanor, kiosker och enklare matställen, berörs inte av erbjudandet.

Kontakta oss

Föreningsservice är en väg in till kommunen för er föreningar när det gäller eventuella problem som kan uppstå med anledning av coronapandemin. Vi har kontakt med övrig kommunorganisation i dessa frågor. Vi tror att vi tillsammans med er kan hitta bra och hållbara lösningar på våra nya samhällsutmaningar. Har ni frågor eller behöver stöd från kommunen så ta kontakt med oss på bidrag@falkenberg.se.

Text

Kontakt