Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Information om coronaviruset: grundskola och fritidshem

Här kan du läsa om hur kommunens grundskola och fritidshem påverkas.

Senast uppdaterad 1 december.

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt ska barnet gå i skolan som vanligt.

Om ditt barn är sjukt eller har symtom på covid-19

Barn ska stanna hemma vid symtom som hosta, feber, snuva eller täppt näsa, förändrad lukt och smak, ont i halsen, ont i huvudet, illamående, ont i musklerna, ont i magen, diarré eller trötthet. Rekommendationen gäller även barn som är fullvaccinerade eller har haft covid-19 de senaste 6 månaderna.

Boka tid för provtagning

Barn ska provta sig vid symtom. Rekommendationen gäller inte barn som haft covid-19 de senaste 6 månaderna. Tid för provtagning bokas direkt.

Information om självprovtagning och hur du bokar tid hittar du på 1177 Vårdguidens webbplats.

Information om självprovtagning och hur tid bokas hittar du på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats.

Hur länge ska barn stanna hemma från skolan

Rekommendationerna om hur länge barn ska stanna hemma ser olika ut beroende på om barnet har provtagits för covid-19, vad provsvaret visar och hur barnet mår.

På 1177 Vårdguiden hittas information om hur länge barn ska stanna hemma vid symtom och sjukdom.

Information om barn och covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan kommer personalen att kontakta dig. En bedömning görs om barnet kan ta sig hem på egen hand eller behöver hämtas. Du ska då omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn har varit i närkontakt med någon som har konstaterad covid-19 i skolan

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig smittspårningspliktig sjukdom enligt den svenska smittskyddslagen. Detta innebär bland annat att den person som har bekräftad covid-19 (eller misstänks vara smittad) måste medverka till smittspårning och se till att de personer som varit nära den smittade blir kontaktade och får information. Vissa av de nära kontakterna kan ibland också vara aktuella för provtagning. Smittspårning ska ske så fort som möjligt då tidsaspekten är viktig för att begränsa fortsatt smittspridning.

För att underlätta smittspårning i skolmiljö där vårdnadshavaren har begränsad möjlighet att veta vilka nära kontakter barnet har haft så sker ett samarbete mellan skolan och smittspårningsenheten. Skolan hjälper till med att kartlägga vilka elever som kan ha utsatts för smitta och lämnar uppgifter om detta till Region Hallands smittspårningsenhet.

För att underlätta smittspårning lämnar skolan även uppgifter till Region Hallands smittspårningsenhet när man fått kännedom om att en elev har konstaterad covid-19. Utlämnandet av uppgifter sker i enlighet med smittskyddslagen. Identiteten på den smittade kommer inte avslöjas för de som kartläggs som nära kontakter (eller deras vårdnadshavare) eftersom det är sekretessbelagda uppgifter.

Om en elev identifieras som en nära kontakt till en person i skolan som har konstaterad covid-19 kan Region Hallands smittspårare komma att kontakta vårdnadshavaren/myndig elev. Information lämnas också från skolan via Unikum.

På 1177 Vårdguiden finns information om hur smittspårning generellt hanteras i Halland och vad som gäller för närkontakterlänk till annan webbplats.

Skolan delar ut självtest

Från höstterminen 2021 finns det självtest covid-19 på plats i skolan för att kunna snabba på smittspårning och stoppa smittspridning. Skolan delar ut test till elever och personal som Region Hallands smittspårar har identifierat som närkontakter till någon med covid-19 i skolan. Information från Region Halland gällande utdelning av självtest hittar du här.

Om ditt barn bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19

Information om vad som gäller när någon barnet bor tillsammans med har covid-19 hittas på 1177 Vårdguidens webbplats.

Information om barn och covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om ditt barn bor tillsammans med någon som tillhör en riskgrupp

Om ditt barn är friskt ska barnet gå till skolan som vanligt. Det gäller även om barnet bor tillsammans med någon som tillhör en riskgrupp. 

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i skolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Om ditt barn bedöms behöva vara hemma från skolan ska du kontakta skolan så att ditt barn kan ges möjlighet att utföra skolarbete hemifrån. Detta för att ditt barn i så hög utsträckning som möjligt ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Om ditt barn har pollenallergi

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om ditt barn har covid-19.

Om ditt barn får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska barnet stanna hemma från skolan. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma. Information om provtagning och hur länge barn som har symtom eller är sjuka ska stanna hemma hittar du här.

Kontakta ditt barns skola om barnets allergi riskerar att påverka barnets närvaro.

På 1177 Vårdguiden finns mer information om pollenallergi och behandlinglänk till annan webbplats.

Om du och ditt barn ska resa utomlands

Den 30 november skärptes rekommendationerna gällande provtagning vid inresa i Sverige från länder utanför Norden. För inresande från några länder i södra Afrika infördes också särskilda rekommendationer för provtagning och karantän.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns detaljerad information om gällande rekommendationer.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige - Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats

Information från Region Halland om utdelning av självtester i skolan

Brev från Region Halland med information om utdelning av självtest i skolan har skickats via Unikum. Du hittar brevet nedan.

Information från Region Halland om utdelning av självtest i skolanPDF

Kontakt