Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Information om coronaviruset: grundskola och fritidshem

Här kan du läsa om hur kommunens grundskola och fritidshem påverkas.

Senast uppdaterad 30 juni.

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt ska barnet gå i skolan som vanligt.

Om ditt barn är sjukt eller har symtom på covid-19

Barn ska stanna hemma från skola och fritidshem vid symtom som snuva, nästäppa, halsont, hosta, huvudvärk, feber, illamående, muskel- och ledvärk, andningsbesvär, nedsatt lukt- och smaksinne eller diarré.

Boka tid för provtagning

Barn med symtom ska provtas för covid-19. Tid för provtagning ska bokas direkt. Information om självprovtagning och hur du bokar tid hittar du på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats. Det finns provtagningsplats som erbjuder stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn, vilka framgår i bokningen.

Hur länge ska barnet stanna hemma från skolan

Barn som tagit prov och har covid-19 (positivt provsvar)

Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Barnet får inte återvända till skola, fritidsaktiviteter eller annan plats där barnet träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter barnet blev sjuk. Barnet ska då dessutom blivit betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar. Om barnet efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta, lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms barnet inte smitta längre, och kan då återgå till skola och annan verksamhet.

Barn som tagit prov men inte har covid-19 (negativt provsvar)

Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till skola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Barn som har symtom men inte tagit prov för covid-19

Barn ska stanna hemma från skolan tills barnet är helt friskt och varit utan symtom i 2 dagar.

Barn som varit hemma från skolan i minst 7 dygn och under de 2 sista dygnen varit utan feber och pigga kan barnet gå tillbaka till skolan även om barnet skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på skolan.

Vid snabbt övergående symtom
Barn med snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) kan gå tillbaka till skolan när barnet blivit helt frisk och varit utan symtom i minst 2 dagar.

Exempel: Ett barn som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Barnet ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn utan symtom kan barnet gå tillbaka till skola och andra aktiviteter.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan kommer personalen att kontakta dig. En bedömning görs om barnet kan ta sig hem på egen hand eller behöver hämtas. Du ska då omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn har varit i närkontakt med någon som har konstaterad covid-19

Smittspårning är ett viktigt instrument för att tidigt stoppa lokala utbrott av covid-19. I Halland görs smittspårning av läkare på vårdcentralen eller av smittspårare på Region Hallands smittspårningsenhet. Spårningsarbetet börjar när en person får ett provsvar som visar på covid-19.

Stort ansvar ligger på den som har fått bekräftad covid-19 att följa de förhållningsregler som följer med provsvaret, informera de personer hen bor tillsammans med samt att informera personer de haft nära kontakt med under tiden de haft symtom och 48 timmar innan.

Barn i låg- och mellanstadiet

Barn i låg- och mellanstadiet som bedöms ha varit i nära kontakt (närmare än 2 meter i sammanlagt mer än 15 minuter under samma dag) med någon som har konstaterad covid-19 under den smittsamma perioden (vid symtom samt 48 timmar innan personen fick symtom) kommer få information från personen som har covid-19 eller via Region Hallands smittspårningsenhet. I vissa fall kan barnet bli rekommenderat att provta sig för covid-19.

Vid symtom ska självprovtagning som vanligt bokas och genomföras direkt.

Barn i högstadiet

Barn i högstadiet som varit i nära kontakt (inom 2 meter i mer än sammanlagt 15 minuter under en dag) med någon som har bekräftad covid-19 under den smittsamma perioden (vid symtom samt 48 timmar innan personen fick symtom) ska boka tid för provtagning så snart de fått besked. Besked lämnas från personen som har covid-19 eller via Region Hallands smittspårningsenhet.

Om provsvaret sedan inte visar på covid-19 (negativt provsvar) ska barnet också boka tid för genomförande av provtagning dag 5 från det att barnet träffade personen som är smittad med covid-19. Hinner barnet inte få provsvar från första provtagningen till dag 5 så går det bra med provtagning dag 6 eller 7, men inte senare än dag 7. I väntan på provsvar får barnet gå till skolan om de är symtomfria.

Vid symtom ska självprovtagning som vanligt bokas och genomföras direkt.

Om barnet inte har symtom och haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna eller är vaccinerad (dos 2 för minst två veckor sedan) behöver barnet inte genomföra provtagning vid nära kontakt med någon som har konstaterad covid-19. Vid symtom ska barnet stanna hemma och boka tid för provtagning. Det gäller även de barn som är vaccinerade.

Barn som varit i närkontakt med någon som har konstaterad covid-19 i skolan

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig smittspårningspliktig sjukdom enligt den svenska smittskyddslagen. Detta innebär bland annat att den person som har bekräftad covid-19 (eller misstänks vara smittad) måste medverka till smittspårning och se till att de personer som varit nära den smittade blir kontaktade och får information. Vissa av de nära kontakterna kan ibland också vara aktuella för provtagning. Smittspårning ska ske så fort som möjligt då tidsaspekten är viktig för att begränsa fortsatt smittspridning.

För att underlätta smittspårning i skolmiljö där vårdnadshavaren har begränsad möjlighet att veta vilka nära kontakter barnet har haft så sker ett samarbete mellan skolan och smittspårningsenheten. Skolan hjälper till med att kartlägga vilka elever som kan ha utsatts för smitta och lämnar uppgifter om detta till Region Hallands smittspårningsenhet.

För att underlätta smittspårning lämnar skolan även uppgifter till Region Hallands smittspårningsenhet när man fått kännedom om att en elev har konstaterad covid-19. Utlämnandet av uppgifter sker i enlighet med smittskyddslagen. Identiteten på den smittade kommer inte avslöjas för de som kartläggs som nära kontakter (eller deras vårdnadshavare) eftersom det är sekretessbelagda uppgifter.

Om ett barn identifieras som en nära kontakt till en person i skolan som har konstaterad covid-19 kan Region Hallands smittspårare komma att kontakta vårdnadshavaren.

Om ditt barn bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19

Barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma från skolan när personen fått provsvaret som bekräftar covid-19. Barnet ska då vara hemma i 7 dagar räknat från det datum då provet togs.

Barnet ska boka tid för provtagning på dag 5 från den dagen den smittade tog sitt prov. Detta gäller även utan symtom. Om barnet får symtom bör tid bokas för provtagning direkt.

I väntan på provsvar kan friska barn gå i skolan. Kom ihåg att vara extra uppmärksam på symtom och att lämning och hämtning i skola och/eller fritidshem måste kunna ske utan närkontakt med andra.

Exempel: Mamma Anna får symtom, bokar provtagning och tar sedan provet på tisdagen. På torsdagen får Anna provsvar som visar att hon har covid-19. Mamma Anna berättar för alla hon bor tillsammans med att hon har covid-19 och att samtliga ska stanna hemma från jobb, skola och förskola. De ska stanna hemma 7 dagar från Anna tog provet (på tisdagen). Det innebär att de som är symtomfria kan gå tillbaka till skola och jobb på onsdagen veckan efter provet togs.

Barnet bör avstå från andra sociala kontakter utanför hushållet, såsom fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt, under 14 dagar.

Om barnet inte har symtom och haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna eller är vaccinerad (dos 2 för minst två veckor sedan) behöver barnet inte stanna hemma eller genomföra provtagning även om någon barnet bor med har covid-19. Vid symtom ska barnet stanna hemma och boka tid för provtagning. Det gäller även de barn som är vaccinerade.

Om ditt barn bor tillsammans med någon som tillhör en riskgrupp

Om ditt barn är friskt ska barnet gå till skolan som vanligt. Det gäller även om barnet bor tillsammans med någon som tillhör en riskgrupp. 

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i skolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Om ditt barn bedöms behöva vara hemma från skolan ska du kontakta skolan så att ditt barn kan ges möjlighet att utföra skolarbete hemifrån. Detta för att ditt barn i så hög utsträckning som möjligt ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Om ditt barn har pollenallergi

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om ditt barn har covid-19.

Om ditt barn får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska barnet stanna hemma från skolan. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma. Information om provtagning och hur länge barn som har symtom eller är sjuka ska stanna hemma hittar du här.

Kontakta ditt barns skola om barnets allergi riskerar att påverka barnets närvaro.

På 1177 Vårdguiden finns mer information om pollenallergi och behandlinglänk till annan webbplats.

Om du och ditt barn ska resa utomlands

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska personer som reser in i Sverige från vissa resmål i utlandet isolera sig, testa sig för covid-19 samt undvika nära kontakter under en period efter ankomst, oavsett om provresultat påvisar covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndighetens webbplats finns detaljerad information om vilka rekommendationer som gäller och vilka länder som omfattas av rutiner för karantän och testning i samband med inresa i Sverigelänk till annan webbplats. Fullvaccinerade personer utan symtom på covid-19 undantas från rekommendationen oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige.

Beslut om att lämning och hämtning i grundskola och fritidshem ska ske utomhus

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att lämning och hämtning av elever i skola och fritidshem ska ske utomhus.

Läs mer om vad som gäller vid lämning och hämtning när någon barnet bor tillsammans med har symtom och provtagit sig för covid-19.

Beslut om att simundervisningen fortsätter

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att fortsätter med anpassat schema så att elever från olika skolor inte träffas. 

Beslut om att praon ställs in

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att all prao ställs in läsåret 2020/2021. Berörda elever kommer istället att arbeta med skola-arbetslivsfrågor på annat sätt.

Beslut om skolmåltider

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att eleverna så långt det är möjligt ska sitta och äta klassvis. Skolorna kommer fortsatt att arbeta för att sprida ut lunchen över en längre tid samt se till att eleverna håller avstånd i kön. Kost- och städservice fortsätter att arbeta enligt de rutiner som antogs i våras.

Beslut om att skolgemensamma aktiviteter där flera klasser deltar inte ska anordnas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att skolgemensamma aktiviteter där flera klasser samlas inte ska anordnas.

Beslut om att utvecklingssamtal ska genomföras i digitalt

Utvecklingssamtal ska i första hand ska ske digitalt. Vid behov kan utvecklingssamtal genomföras på skolan i lokaler där det går att hålla avstånd till varandra.

Beslut om att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns klass under skoltid

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns klass under skoltid.

Beslut om att sammankomster för vårdnadshavare inte ska anordnas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att sammankomster för vårdnadshavare, exempelvis föräldramöten, inte ska anordnas från och med läsårsstart.

Kontakt