Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: grundskola och fritidshem

Här kan du läsa om hur kommunens grundskola och fritidshem påverkas.

Senast uppdaterad 15 juni.

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt ska barnet gå i skolan som vanligt.

Om ditt barn har symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, hosta, feber eller andningssvårigheter

Om ditt barn har symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, hosta, feber eller andningssvårigheter ska barnet stanna hemma från skolan. Ditt barn ska stanna hemma så länge barnet känner sig sjukt och barnet ska vara symtomfri i två dygn innan barnet får gå tillbaka till skolan. Ditt barn kan återgå till skolan även om barnet har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjukt och barnet varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande via Skola24 eller Unikum Familj enligt ordinarie rutin.

Om ditt barn är sjukt

Om ditt barn är sjukt ska barnet stanna hemma från skolan så länge barnet känner sig sjuk och vara symtomfri i två dagar innan barnet får gå tillbaka till skolan. Ditt barn kan återgå till skolan även om barnet har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjukt och barnet varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande via Skola24 eller Unikum Familj enligt ordinarie rutin.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan eller skolan kommer personalen att kontakta dig. En bedömning görs om barnet kan ta sig hem på egen hand eller behöver hämtas. Du ska då omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i skolan ska du rådgöra med behandlande läkare. Om ditt barn bedöms behöva vara hemma från skolan ska du kontakta skolan så att distansundervisning kan arrangeras. Detta för att ditt barn i så hög utsträckning som möjligt ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Om ditt barn är friskt, men har en närstående som tillhör riskgrupperna

Om ditt barn är friskt ska barnet gå till skolan som vanligt. Har du ytterligare frågor kontaktar du ditt barns mentor.

Om ditt barn har pollenallergi

Beslut om att lämning och hämtning i grundskola och fritidshem ska ske utomhus

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att skolavslutningen i grundskolan inte kan arrangeras som tidigare år.

I år kommer eleverna att träffas klassvis eller i mindre grupper och tyvärr finns det ingen möjlighet för vårdnadshavare att vara med under avslutningen.

Beslut om att vårdnadshavare inte får göra klassrumsbesök

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att vårdnadshavare utifrån rådande omständigheter inte får göra klassrumsbesök under resterande termin.

Beslut om tillfälliga regler för plats i fritidshem vid uppsägning eller permittering

Elever har rätt till plats i fritidshem i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. Om du blir uppsagd eller permitterad helt eller delvis under den pågående coronapandemin gäller tillfälliga regler för plats i fritidshem.

Om du blir uppsagd
Om du blir uppsagd har ditt barn inte längre rätt till plats i fritidshem utan du ska då säga upp platsen. I vanliga fall är uppsägningstiden för plats i fritidshem 60 dagar, men i samband med coronapandemin har uppsägningstiden för vårdnadshavare som blir uppsagda ändrats till 14 dagar. Du kommer att betala avgift under uppsägningstiden. Vid uppsägning räknas din sista arbetsdag som sista placeringsdag. Ditt barn har inte rätt att vara i fritidshemmet under uppsägningstiden. Om du är i behov av fritidshemsplats efter uppsägningen kan du ansöka om en ny plats.

Om du blir permitterad helt eller delvis
Om du blir permitterad helt eller delvis gäller följande:

  • Om du vill att ditt barn ska gå i fritidshem enligt ordinarie schema trots att du blivit permitterad får barnet lov att göra det till och med vecka 27 2020 enligt beslut av barn- och utbildningsförvaltningen. Om din inkomst påverkas av din permittering ska du anmäla din nya inkomst så att avgiften blir korrekt. Efter vecka 27 gäller ordinarie regler för plats i fritidshem. Du måste då antingen lämna in ett nytt schema som motsvarar det nya omsorgsbehovet eller säga upp platsen.
  • Om du vill att ditt barn ska gå i fritidshem i enlighet med det nya omsorgsbehovet ska du lämna in ett nytt schema. Förändringen av schema på grund av permittering gäller från den dagen du meddelar det. Om din inkomst påverkas av din permittering ska du också anmäla din nya inkomst så att avgiften blir korrekt.
  • Om du inte har behov av plats i fritidshem ska du säga upp din plats. I vanliga fall är uppsägningstiden för plats i fritidshem 60 dagar, men i samband med coronapandemin har uppsägningstiden för vårdnadshavare som blir permitterade tillfälligt ändrats till 14 dagar. Du kommer att betala avgift under uppsägningstiden. Vid uppsägning räknas din sista arbetsdag som sista placeringsdag. Ditt barn har inte rätt att vara i fritidshemmet under uppsägningstiden. Om du är i behov av fritidshemsplats efter permitteringen kan du ansöka om en ny plats.

Lämna nytt schema, anmäl ny inkomst eller säg upp plats i fritidshem
Förändringar av schema, inkomst samt uppsägning av plats i fritidshem ska meddelas omgående för att rätt avgift ska debiteras. Beroende på när i månaden du ändrar dina uppgifter kan korrigering av avgift dröja till en kommande månad.

Du lämnar nytt schema, anmäler ny inkomst eller säger upp plats i fritidshem via barnomsorgswebbenlänk till annan webbplats. I barnomsorgswebben kan du endast lämna in förändringar som startar 14 dagar framåt i tid. Vill du lägga in förändringar som ska börja gälla tidigare än 14 dagar så kan Kontaktcenter hjälpa dig.

Information om ordinarie regler för ansökan, placering och avgifter för fritidshem hittar du här.

Beslut om att ställa in simundervisning, skolresor samt friluftsdagar som arrangeras inomhus

All simundervisning är inställd från och med måndag den 16 mars. Alla skolresor samt friluftsdagar som arrangeras inomhus är inställda tills vidare.

Beslut om att ställa in kommunal prao i årskurs 8 vårterminen 2020

Den kommunala praon för elever i årskurs 8 vårterminen 2020 har ställts in. Praon kommer att ersättas av andra arbetslivsorienterade insatser under årskurs 9. Övrig prao påverkas inte av beslutet.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19, på en skola

Skolan lyder under offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och det råder sekretess i skola. Det innebär att uppgifter om en elev, exempelvis elevens hälsotillstånd, under vanliga omständigheter inte får lämnas ut om det finns risk att eleven eller elevens närstående tar skada.

Om det kommer till en skolas kännedom att en elev har konstaterats smittad av coronaviruset, covid-19 kan skolan komma i ett sådant läge där det ändå blir nödvändigt att lämna ut information om att det finns en elev som smittats. Utelämnandet av informationen föregås av en noggrann bedömning utifrån rådande omständigheter i det enskilda fallet. Bedömningen görs i dialog med berörd vårdnadshavare. Uppgifter kopplat till den enskilda eleven och elevens hälsotillstånd kommer aldrig att lämnas ut. Så långt det är möjligt ska det inte heller gå att identifiera eller koppla den information som lämnas ut till den enskilda eleven.

Vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19 inom en familj görs bedömningen utifrån samma grund.

Kontakt