Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i delar av Falkenbergs kommun

Från 8/7 är det bevattningsförbud i Falkenbergs centralort, längs kusten och i delar av inlandet. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer för att se var det är förbud.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: förskola

Här kan du läsa om hur kommunens förskoleverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 15 juni.

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt förväntas barnet vara på förskolan som vanligt.

Om ditt barn har symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, hosta, feber eller andningssvårigheter

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska alla vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Ditt barn ska vara hemma så länge barnet känner sig sjuk och barnet ska vara symtomfri i två dygn innan barnet får gå tillbaka till förskolan. Ditt barn kan återgå till förskolan även om barnet har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjuk och barnet varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn är sjukt

Om ditt barn är sjukt ska barnet stanna hemma från förskolan så länge barnet känner sig sjuk och vara symtomfri i två dagar innan barnet får gå tillbaka till förskolan. Ditt barn kan återgå till förskolan även om barnet har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjukt och barnet varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan kommer personalen att kontakta dig. Du ska omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn går i förskolan och har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i förskolan eller skolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Ditt barn kan vara hemma från förskolan av försiktighetsskäl. Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn är friskt, men har en närstående som tillhör riskgrupperna

Ditt barn är välkommet till förskolan så länge barnet är friskt. Om det finns en närstående som tillhör riskgrupperna kan barnet stanna hemma från förskolan är försiktighetsskäl. Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn har pollenallergi

Beslut om lämning och hämtning i förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att lämning och hämtning av barn i förskolan ska ske i kapprum eller utomhus. Du ska så långt det är möjligt undvika att komma in i förskolans lokaler. Kontakta ditt barns förskola kring vilka rutiner som gäller vid lämning och hämtning.

Om du är sjuk, eller har förkylningssymtom, och ändå måste lämna och hämta ditt barn i förskolan ska du lämna och hämta ditt barn utomhus.

Beslut om tillfälliga regler för plats i förskolan vid uppsägning eller permittering

Barn har rätt till plats i förskola i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. Alla barn har rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.

Om du blir uppsagd eller permitterad helt eller delvis under den pågående coronapandemin gäller tillfälliga regler för plats i förskola.

Om du blir uppsagd
Om du blir uppsagd gäller följande:

  • Om du blir uppsagd har ditt barn rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka. Vistelsetiden meddelas av ditt barns förskola. Kom ihåg att lämna ett nytt schema.
  • Om du inte vill att ditt barn ska gå i förskola 15 timmar per vecka ska du säga upp din plats. I vanliga fall är det 60 dagars uppsägningstid av plats i förskola, men i samband med coronapandemin har uppsägningstiden för vårdnadshavare som blivit permitterade tillfälligt ändrats till 14 dagar. Vid uppsägning räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag. Du kommer att betala avgift under uppsägningstiden. Ditt barn har rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka under uppsägningstiden. Vistelsetiden meddelas av ditt barns förskola.

Om du blir permitterad helt eller delvis
Om du blir permitterad helt eller delvis gäller följande:

  • Om du vill att ditt barn ska gå i förskola enligt ordinarie schema trots att du blivit permitterad får barnet lov att göra det till och med vecka 27 2020 enligt beslut av barn- och utbildningsförvaltningen. Om din inkomst påverkas av din permittering ska du anmäla din nya inkomst så att avgiften blir korrekt. Efter vecka 27 gäller ordinarie regler för plats i förskola. Du måste då antingen lämna in ett nytt schema som motsvarar det nya omsorgsbehovet eller säga upp eller pausa platsen.
  • Om du vill att ditt barn ska gå i förskola i enlighet med det nya omsorgsbehovet ska du lämna in ett nytt schema. Förändringen av schema på grund av permittering gäller från den dagen du meddelar det. Om din inkomst påverkas av din permittering ska du också anmäla din nya inkomst så att avgiften blir korrekt.
  • Om du inte har behov av plats i förskola men inte vill säga upp din plats finns det nu möjlighet att pausa platsen under permitteringstiden. Detta innebär att barnet är hemma under en angiven och begränsad period och att du inte behöver betala avgift under perioden. När permitteringen upphör kan barnet återgå till förskolan igen. Du kan pausa din plats i förskolan max fyra månader.
  • Om du inte har behov av plats i förskola ska du säga upp din plats. I vanliga fall är uppsägningstiden för plats i förskola 60 dagar, men i samband med coronapandemin har uppsägningstiden för vårdnadshavare som blir permitterade tillfälligt ändrats till 14 dagar. Du kommer att betala avgift under uppsägningstiden. Vid uppsägning räknas din sista arbetsdag som sista placeringsdag. Ditt barn har rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka under uppsägningstiden. Vistelsetiden meddelas av ditt barns förskola.

Lämna nytt schema, anmäl ny inkomst, säg upp eller pausa plats i förskola
Förändringar av schema, inkomst samt uppsägning av plats i förskola ska meddelas omgående för att rätt avgift ska debiteras. Beroende på när i månaden du ändrar dina uppgifter kan korrigering av avgift dröja till en kommande månad.

Du lämnar nytt schema, anmäler ny inkomst och säger upp plats i förskola via barnomsorgswebbenlänk till annan webbplats. I barnomsorgswebben kan du endast lämna in förändringar som startar 14 dagar framåt i tid. Vill du lägga in förändringar som ska börja gälla tidigare än 14 dagar så kan Kontaktcenter hjälpa dig.

Om du vill pausa din plats i förskola är du välkommen att kontakta Kontaktcenter så hjälper de dig.

Information om ordinarie regler för ansökan, placering och avgifter för förskola hittar du här.

Beslut om att barn till föräldralediga eller arbetssökande som går i förskola 15 timmar per veckan kan återgå till förskolan

Onsdagen den 29 april beslutade barn- och utbildningsförvaltningen att barn till föräldralediga eller arbetssökande som går i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka är välkomna tillbaka till förskolan från och med måndagen den 4 maj. Du lämnar och hämtar ditt barn enligt ordinarie schema.

Vistelsetiden för barn till föräldralediga eller arbetssökande kan komma att ändras för att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förändrade vistelsetider meddelas av ditt barns förskola.

Beslutet kan komma att omprövas beroende på hur coronapandemin utvecklas.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19, på en förskola

Förskolan lyder under offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och det råder sekretess i förskola. Det innebär att uppgifter om ett barn, exempelvis barnets hälsotillstånd, under vanliga omständigheter inte får lämnas ut om det finns risk att barnet eller barnets närstående tar skada.

Om det kommer till en förskolas kännedom att ett barn har konstaterats smittad av coronaviruset, covid-19 kan förskolan komma i ett sådant läge där det ändå blir nödvändigt att lämna ut information om att det finns ett barn som smittats. Utelämnandet av informationen föregås av en noggrann bedömning utifrån rådande omständigheter i det enskilda fallet. Bedömningen görs i dialog med berörd vårdnadshavare. Uppgifter kopplat till det enskilda barnet och barnets hälsotillstånd kommer aldrig att lämnas ut. Så långt det är möjligt ska det inte heller gå att identifiera eller koppla den information som lämnas ut till det enskilda barnet.

Vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19 inom en familj görs bedömningen utifrån samma grund.

Kontakt