Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Information om coronaviruset: förskola

Här kan du läsa om hur kommunens förskoleverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 29 september.

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt förväntas barnet vara på förskolan som vanligt.

Om ditt barn är sjukt eller har symtom på covid-19

Barn ska stanna hemma från förskolan vid symtom som snuva, nästäppa, halsont, hosta, huvudvärk, feber, illamående, muskel- och ledvärk, andningsbesvär, nedsatt lukt- och smaksinne eller diarré.

Hur länge ska barn stanna hemma från förskolan

Rekommendationerna om hur länge barn ska stanna hemma vid symtom gäller även efter den 29 september. När någon barnet bor tillsammans med har konstaterad covid-19 gäller också samma rekommendationer som tidigare.

Framöver hänvisar vi till 1177 Vårdguiden för information om hur länge barn ska stanna hemma från förskolan. Där finns också information om när det kan vara aktuellt att provta barn i förskoleålder. Informationen gäller för Halland och uppdateras kontinuerligt.

Information om barn och covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan kommer personalen att kontakta dig. Du ska omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19

Framöver hänvisar vi till 1177 Vårdguiden för information vad som gäller när någon barnet bor tillsammans med har covid-19.

Information om barn och covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Om ditt barn bor tillsammans med någon som tillhör en riskgrupp

Om ditt barn är friskt är barnet välkommet till förskolan. Vid oro kan barnet stanna hemma och ska då anmälas frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin. 

Om ditt barn går i förskolan och har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i förskolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Ditt barn kan vara hemma från förskolan av försiktighetsskäl. Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn har pollenallergi

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om ditt barn har covid-19.

Om ditt barn får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska barnet stanna hemma från förskolan. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma. Information om provtagning och hur länge barn som har symtom eller är sjuka ska stanna hemma hittar du här.

Kontakta ditt barns förskola om barnets allergi riskerar att påverka barnets närvaro.

På 1177 Vårdguiden finns mer information om pollenallergi och behandlinglänk till annan webbplats.

Om du och ditt barn ska resa utomlands

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta testa sig efter ankomst. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare. Detta gäller oavsett om man har symtom eller inte. Personer som är fullvaccinerade eller har haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna behöver inte testa sig efter ankomst.

Var också försiktiga med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Om du är smittad riskerar du att sprida smittan vidare, till exempel på din arbetsplats och inom din närmaste krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans till andra människor.

Rekommendationen gäller till och med den 31 oktober.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om rekommendationernalänk till annan webbplats.

Beslut om lämning och hämtning

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att lämning och hämtning ska ske utomhus eller i kapprum. Följ de anvisningar som finns på ditt barns förskola.

Beslut om utvecklingssamtal

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utvecklingssamtal kan ske digitalt eller fysiskt.

Beslut om besök på förskolan under verksamhetstid

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns förskoleavdelning under verksamhetstid, med undantag för inskolningar.

Beslut om sammankomster för vårdnadshavare

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att föräldramöten och andra sammankomster för vårdnadshavare i första hand ska ske digitalt.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av covid-19 på en förskola

Alla som konstateras smittade av covid-19länk till annan webbplats blir föremål för smittspårning. Smittspårning sker via Region Hallands smittspårningsenhet där de personer som varit i kontakt med den som är smittad under den smittsamma perioden identifieras.

Om smittspårningsarbetet involverar en förskola eller skola, att den som bekräftats smittad av covid-19 haft närkontakt med någon på en förskola eller skola under den smittsamma perioden, kommer förskolan eller skolan att kontaktas.

Information till vårdnadshavare vid smitta på en enhet
När det kommer till en förskolas eller skolas kännedom att ett barn, elev eller personal konstaterats smittad av covid-19 sker följande:

  • En dialog upprättas med vederbörande eller dennes vårdnadshavare.
  • Information inhämtas för att förskolans eller skolan ska kunna bedöma den rådande situationen i det enskilda fallet. Bedömningen görs med hjälp av Smittskydd Hallands underlag.
  • Det råder sekretess gällande hälsotillstånd enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därför måste förskolan eller skolan inhämta ett samtycke från vederbörande eller dennes vårdnadshavare för att få informera andra om att det finns ett bekräftat fall av covid-19 på enheten. Även om samtycke finns kommer uppgifter om enskilt barn, elev eller personal och dess hälsotillstånd aldrig ska lämnas ut.
  • Information från förskolan eller skolan skickas via Unikum tillsammans med brev från Smittskydd Hallandlänk till annan webbplats vid behov.

Kontakt