Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Information om coronaviruset: förskola

Här kan du läsa om hur kommunens förskoleverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 30 juni.

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt förväntas barnet vara på förskolan som vanligt.

Om ditt barn är sjukt eller har symtom på covid-19

Barn ska stanna hemma från förskolan vid symtom som snuva, nästäppa, halsont, hosta, huvudvärk, feber, illamående, muskel- och ledvärk, andningsbesvär, nedsatt lukt- och smaksinne eller diarré.

Boka tid för provtagning

För barn som är 0–5 år rekommenderas generellt inte provtagning för covid-19. Det kan dock finnas tillfällen när det är lämpligt att provta för covid-19 – om barnet har symtom och det är känt att barnet har utsatts för smitta utanför hemmet, till exempel vid utbrott på förskola. Barn under 6 år kan inte boka tid till självprovtagning utan provtagningen behöver, om det är aktuellt och barnet klarar det, genomföras av vårdcentralen. Läs mer på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats.

Barn som fyllt 6 år och som får symtom behöver boka självprovtagning för covid-19 direkt. Information om självprovtagning och hur du bokar tid hittar du på 1177 Vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats. Det finns provtagningsplats som erbjuder stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn, vilka framgår i bokningen.

Hur länge ska barnet stanna hemma från förskolan

Barn som tagit prov och har covid-19 (positivt provsvar)

Barn som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma och bara träffa dem de bor tillsammans med. Barnet får inte återvända till förskola, fritidsaktiviteter eller annan plats där barnet träffar andra människor förrän tidigast 7 dagar efter barnet blev sjuk. Barnet ska då dessutom blivit betydligt bättre och ha varit fri från feber i minst 2 dagar. Om barnet efter denna tid har kvar symtom som lätt hosta, lätt snuva och försämrat lukt- och smaksinne, men inga andra symtom, bedöms barnet inte smitta längre, och kan då återgå till förskola och annan verksamhet.

Barn som tagit prov men inte har covid-19 (negativt provsvar)

Barn vars provsvar inte visar covid-19 ska stanna hemma så länge barnet har feber och tills barnet känner sig friskt. Sedan kan barnet återgå till förskola, fritidsaktiviteter och liknande där barnet träffar andra människor. Det behöver då inte ha gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk.

Barn som inte tagit prov för covid-19

Barn ska stanna hemma från förskolan tills barnet är helt friskt och varit utan symtom i 2 dagar.

Barn som varit hemma från förskolan i minst 7 dygn och under de 2 sista dygnen varit utan feber och pigga kan barnet gå tillbaka till förskolan även om barnet skulle ha kvar milda symtom. Lätt snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

Vid snabbt övergående symtom
Barn med snabbt övergående symtom (upp till ett dygn) kan gå tillbaka till förskolan när barnet blivit helt frisk och varit utan symtom i minst 2 dagar.

Exempel: Ett barn som vaknar och är lite hängigt, men redan nästa dag känner sig helt bra behöver inte testas. Barnet ska ändå stanna hemma i två dygn utan symtom, för att vara säker på att barnet inte blir sjukt. Efter två dygn utan symtom kan barnet gå tillbaka till förskolan och andra aktiviteter.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan kommer personalen att kontakta dig. Du ska omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19

Barn som bor tillsammans med personen som har covid-19 ska stanna hemma från förskolan när personen fått provsvaret som bekräftar covid-19. Barnet ska då vara hemma i 7 dagar räknat från det datum då provet togs.

Om barnet är 0–5 år behöver barnet inte provtas för covid-19 när någon barnet bor tillsammans med har konstaterad covid-19. Om barnet har fyllt 6 år ska tid för provtagning bokas på dag 5 från den dagen den smittade tog sitt prov. Detta gäller även utan symtom. Om barnet får symtom bör tid bokas för provtagning direkt.

I väntan på provsvar kan friska barn gå i förskolan förutsatt att lämning och hämtning kan ske utan närkontakt med andra. Vårdnadshavare kontaktar förskolan och rektor gör en bedömning om säker lämning och hämtning kan ske. Kom ihåg att vara extra uppmärksam på symtom, särskilt hos de yngsta barnen.

Exempel: Mamma Anna får symtom, bokar provtagning och tar sedan provet på tisdagen. På torsdagen får Anna provsvar som visar att hon har covid-19. Mamma Anna berättar för alla hon bor tillsammans med att hon har covid-19 och att samtliga ska stanna hemma från jobb, skola och förskola. De ska stanna hemma 7 dagar från Anna tog provet (på tisdagen). Det innebär att de som är symtomfria kan gå tillbaka till skola och jobb på onsdagen veckan efter provet togs.

Barn bör avstå från andra sociala kontakter utanför hushållet, såsom fritidsaktiviteter och träffa vänner och släkt, under 14 dagar.

Om barnet inte har symtom och haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna eller är vaccinerad (dos 2 för minst två veckor sedan) behöver barnet inte stanna hemma eller genomföra provtagning även om någon barnet bor med har covid-19. Vid symtom ska barnet stanna hemma och boka tid för provtagning. Det gäller även de barn som är vaccinerade.

Om ditt barn bor tillsammans med någon som tillhör en riskgrupp

Om ditt barn är friskt är barnet välkommet till förskolan. Vid oro kan barnet stanna hemma och ska då anmälas frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin. 

Om ditt barn går i förskolan och har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i förskolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Ditt barn kan vara hemma från förskolan av försiktighetsskäl. Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn har pollenallergi

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om ditt barn har covid-19.

Om ditt barn får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska barnet stanna hemma från förskolan. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma. Information om provtagning och hur länge barn som har symtom eller är sjuka ska stanna hemma hittar du här.

Kontakta ditt barns förskola om barnets allergi riskerar att påverka barnets närvaro.

På 1177 Vårdguiden finns mer information om pollenallergi och behandlinglänk till annan webbplats.

Om du och ditt barn ska resa utomlands

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska personer som reser in i Sverige från vissa resmål i utlandet isolera sig, testa sig för covid-19 samt undvika nära kontakter under en period efter ankomst, oavsett om provresultat påvisar covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndighetens webbplats finns detaljerad information om vilka rekommendationer som gäller och vilka länder som omfattas av rutiner för karantän och testning i samband med inresa i Sverigelänk till annan webbplats. Fullvaccinerade personer utan symtom på covid-19 undantas från rekommendationen oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige.

Beslut om lämning och hämtning i förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att lämning och hämtning av barn i förskolan även fortsättningsvis ska ske i kapprum eller utomhus. Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att komma in i förskolans lokaler.

Läs mer om vad som gäller vid lämning och hämtning när någon barnet bor tillsammans med har symtom och provtagit sig för covid-19.

Beslut om att utvecklingssamtal ska genomföras digitalt

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utvecklingssamtal i första hand ska ske digitalt. Vid behov kan utvecklingssamtal genomföras på förskolan i lokaler där det går att hålla avstånd till varandra.

Beslut om att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns förskoleavdelning under verksamhetstid

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns förskoleavdelning under verksamhetstid.

Beslut om att sammankomster för vårdnadshavare ska inte anordnas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att sammankomster för vårdnadshavare, exempelvis föräldramöten, inte ska anordnas.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av covid-19 på en förskola

Alla som konstateras smittade av covid-19länk till annan webbplats blir föremål för smittspårning. Smittspårning sker via Region Hallands smittspårningsenhet där de personer som varit i kontakt med den som är smittad under den smittsamma perioden identifieras.

Om smittspårningsarbetet involverar en förskola eller skola, att den som bekräftats smittad av covid-19 haft närkontakt med någon på en förskola eller skola under den smittsamma perioden, kommer förskolan eller skolan att kontaktas.

Information till vårdnadshavare vid smitta på en enhet
När det kommer till en förskolas eller skolas kännedom att ett barn, elev eller personal konstaterats smittad av covid-19 sker följande:

  • En dialog upprättas med vederbörande eller dennes vårdnadshavare.
  • Information inhämtas för att förskolans eller skolan ska kunna bedöma den rådande situationen i det enskilda fallet. Bedömningen görs med hjälp av Smittskydd Hallands underlag.
  • Det råder sekretess gällande hälsotillstånd enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därför måste förskolan eller skolan inhämta ett samtycke från vederbörande eller dennes vårdnadshavare för att få informera andra om att det finns ett bekräftat fall av covid-19 på enheten. Även om samtycke finns kommer uppgifter om enskilt barn, elev eller personal och dess hälsotillstånd aldrig ska lämnas ut.
  • Information från förskolan eller skolan skickas via Unikum tillsammans med brev från Smittskydd Hallandlänk till annan webbplats vid behov.

Kontakt