Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: förskola

Här kan du läsa om hur kommunens förskoleverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 4 september.

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt förväntas barnet vara på förskolan som vanligt.

Om ditt barn har symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, hosta, feber eller andningssvårigheter

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer gällande provtagning för covid-19 av barn i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. För barn i förskolan kvarstår rekommendationen att de ska stanna hemma när de är sjuka eller har symtom som kan förekomma vid covid-19, utan provtagning.

Fortsatt gäller att ditt barn ska stanna hemma vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Ditt barn ska stanna hemma så länge barnet är sjukt och vara symtomfri i minst två dygn innan barnet kan gå tillbaka till förskolan. Barnet kan återgå till förskolan även om barnet har lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när det har gått sju dagar sedan insjuknandet och barnet varit symtomfri i övrigt i två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn är sjukt

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer gällande provtagning för covid-19 av barn i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. För barn i förskolan kvarstår rekommendationen att de ska stanna hemma när de är sjuka eller har symtom som kan förekomma vid covid-19, utan provtagning.

Fortsatt gäller att ditt barn ska stanna hemma vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Ditt barn ska stanna hemma så länge barnet är sjukt och vara symtomfri i minst två dygn innan barnet kan gå tillbaka till förskolan. Barnet kan återgå till förskolan även om barnet har lindriga symtom, exempelvis torrhosta eller lätt snuva, när det har gått sju dagar sedan insjuknandet och barnet varit symtomfri i övrigt i två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan kommer personalen att kontakta dig. Du ska omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn är friskt, men har en närstående som är sjuk

Ditt barn är välkommet till förskolan så länge barnet är friskt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Sjuka vårdnadshavare ska inte lämna eller hämta barn på förskolan i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om ditt barn är friskt, men har en närstående som tillhör en riskgrupp

Om ditt barn är friskt är barnet välkommet till förskolan. Vid oro kan barnet stanna hemma och ska då anmälas frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin. 

Om ditt barn går i förskolan och har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i förskolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Ditt barn kan vara hemma från förskolan av försiktighetsskäl. Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn har pollenallergi

Beslut om lämning och hämtning i förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att lämning och hämtning av barn i förskolan även fortsättningsvis ska ske i kapprum eller utomhus. Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att komma in i förskolans lokaler. Sjuka vårdnadshavare ska inte lämna eller hämta barn på förskolan i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakta förskolan kring vilka rutiner som gäller vid lämning och hämtning.

Beslut om att utvecklingssamtal i första hand ska genomföras i förskolans lokaler

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utvecklingssamtal i första hand ska genomföras på förskolan i lokaler där det går att hålla avstånd till varandra. Vid behov, exempelvis om en vårdnadshavare tillhör en riskgrupp, kan utvecklingssamtal hållas digital.

Beslut om att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns förskoleavdelning under verksamhetstid

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns förskoleavdelning under verksamhetstid.

Beslut om att sammankomster för vårdnadshavare ska inte anordnas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att sammankomster för vårdnadshavare, exempelvis föräldramöten, inte ska anordnas.

Beslut om tillfälliga regler för plats i förskolan vid uppsägning eller permittering gällde till och med vecka 27 2020

Beslutet om tillfälliga regler för plats i fritidshem för vårdnadshavare som blivit uppsagda eller permitterade gällde till och med vecka 27 2020.

Information om regler för ansökan, placering och avgifter för förskola hittar du här.

Beslut om att barn till föräldralediga eller arbetssökande som går i förskola 15 timmar per veckan kan återgå till förskolan

Onsdagen den 29 april beslutade barn- och utbildningsförvaltningen att barn till föräldralediga eller arbetssökande som går i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka är välkomna tillbaka till förskolan från och med måndagen den 4 maj. Du lämnar och hämtar ditt barn enligt ordinarie schema.

Vistelsetiden för barn till föräldralediga eller arbetssökande kan komma att ändras för att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förändrade vistelsetider meddelas av ditt barns förskola.

Beslutet kan komma att omprövas beroende på hur coronapandemin utvecklas.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19, på en förskola

Förskolan lyder under offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och det råder sekretess i förskola. Det innebär att uppgifter om ett barn, exempelvis barnets hälsotillstånd, under vanliga omständigheter inte får lämnas ut om det finns risk att barnet eller barnets närstående tar skada.

Om det kommer till en förskolas kännedom att ett barn har konstaterats smittad av coronaviruset, covid-19 kan förskolan komma i ett sådant läge där det ändå blir nödvändigt att lämna ut information om att det finns ett barn som smittats. Utelämnandet av informationen föregås av en noggrann bedömning utifrån rådande omständigheter i det enskilda fallet. Bedömningen görs i dialog med berörd vårdnadshavare. Uppgifter kopplat till det enskilda barnet och barnets hälsotillstånd kommer aldrig att lämnas ut. Så långt det är möjligt ska det inte heller gå att identifiera eller koppla den information som lämnas ut till det enskilda barnet.

Vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19 inom en familj görs bedömningen utifrån samma grund.

Kontakt