Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: förskola

Här kan du läsa om hur kommunens förskoleverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 28 april

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt förväntas barnet vara på förskolan som vanligt.

Om ditt barn är sjukt eller har symtom på covid-19

Barn ska stanna hemma från förskolan vid symtom som snuva, nästäppa, halsont, hosta, huvudvärk, feber, illamående, muskel- och ledvärk, andningsbesvär, nedsatt lukt- och smaksinne eller diarré.

För barn i förskolan är rekommendationen att de i normalfallet inte ska provtas. Det kan dock finnas tillfällen när det är lämpligt att genomföra provtagning om barnet har symtom och det är känt att barnet har utsatts för smitta utanför hemmet, till exempel vid utbrott på förskola. På 1177 Vårdguiden hittar du information om provtagning och hur länge barn som provtagit sig ska stanna hemmalänk till annan webbplats.

Hur länge ska ditt barn stanna hemma från förskolan?
Ditt barn ska stanna hemma från förskolan så länge barnet har symtom och vara symtomfri i två dygn innan barnet får komma tillbaka till förskolan.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskolan även om barnet har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva).

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan kommer personalen att kontakta dig. Du ska omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn är friskt, men någon barnet bor tillsammans med har bekräftad covid-19

Barn som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Det gäller även om barnet är symtomfri.

Barnet ska stanna hemma från och med då provsvar meddelas den som provtagits i hushållet. Barnet ska stanna hemma sju dygn räknat från det datum då provet togs.

I väntan på provsvar kan friska barn gå i förskolan förutsatt att lämning och hämtning kan ske utan närkontakt med andra. Vårdnadshavare kontaktar förskolan och rektor gör en bedömning om säker lämning och hämtning kan ske. Kom ihåg att vara extra uppmärksam på symtom, särskilt hos de yngsta barnen.

Ytterligare information om vad som gäller när någon i hushållet har bekräftad covid-19 lämnas av upprättad vårdkontakt.

Om ditt barn är friskt, men har en närstående som tillhör en riskgrupp

Om ditt barn är friskt är barnet välkommet till förskolan. Vid oro kan barnet stanna hemma och ska då anmälas frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin. 

Om ditt barn går i förskolan och har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i förskolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Ditt barn kan vara hemma från förskolan av försiktighetsskäl. Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn har pollenallergi

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om ditt barn har covid-19.

Om ditt barn får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska barnet stanna hemma från förskolan. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma. Information om provtagning och hur länge barn som har symtom eller är sjuka ska stanna hemma hittar du här.

Kontakta ditt barns förskola om barnets allergi riskerar att påverka barnets närvaro.

På 1177 Vårdguiden finns mer information om pollenallergi och behandlinglänk till annan webbplats.

Beslut om lämning och hämtning i förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att lämning och hämtning av barn i förskolan även fortsättningsvis ska ske i kapprum eller utomhus. Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att komma in i förskolans lokaler.

Läs mer om vad som gäller vid lämning och hämtning när någon barnet bor tillsammans med har symtom och provtagit sig för covid-19.

Beslut om att utvecklingssamtal ska genomföras digitalt

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att utvecklingssamtal i första hand ska ske digitalt. Vid behov kan utvecklingssamtal genomföras på förskolan i lokaler där det går att hålla avstånd till varandra.

Beslut om att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns förskoleavdelning under verksamhetstid

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att vårdnadshavare inte får besöka sitt barns förskoleavdelning under verksamhetstid.

Beslut om att sammankomster för vårdnadshavare ska inte anordnas

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att sammankomster för vårdnadshavare, exempelvis föräldramöten, inte ska anordnas.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av covid-19 på en förskola

Alla som konstateras smittade av covid-19länk till annan webbplats blir föremål för smittspårning. Smittspårning sker via Region Hallands smittspårningsenhet där de personer som varit i kontakt med den som är smittad under den smittsamma perioden identifieras.

Om smittspårningsarbetet involverar en förskola eller skola, att den som bekräftats smittad av covid-19 haft närkontakt med någon på en förskola eller skola under den smittsamma perioden, kommer förskolan eller skolan att kontaktas.

Information till vårdnadshavare vid smitta på en enhet
När det kommer till en förskolas eller skolas kännedom att ett barn, elev eller personal konstaterats smittad av covid-19 sker följande:

  • En dialog upprättas med vederbörande eller dennes vårdnadshavare.
  • Information inhämtas för att förskolans eller skolan ska kunna bedöma den rådande situationen i det enskilda fallet. Bedömningen görs med hjälp av Smittskydd Hallands underlag.
  • Det råder sekretess gällande hälsotillstånd enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därför måste förskolan eller skolan inhämta ett samtycke från vederbörande eller dennes vårdnadshavare för att få informera andra om att det finns ett bekräftat fall av covid-19 på enheten. Även om samtycke finns kommer uppgifter om enskilt barn, elev eller personal och dess hälsotillstånd aldrig ska lämnas ut.
  • Information från förskolan eller skolan skickas via Unikum tillsammans med brev från Smittskydd Hallandlänk till annan webbplats vid behov.

Kontakt