Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: förskola och skola

Här kan du läsa om hur kommunens förskole- och skolverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 22 maj.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utifrån rekommendationer ska alla vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dygn innan man får gå tillbaka till förskolan och skolan. Barn och elever kan återgå till förskolan eller skolan även om man har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan man blev sjuk och man varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Många som kommer tillbaka till förskola och skolan kommer inte att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, vanlig förkylning eller något annat, men så länge alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerna så minskar vi tillsammans risken för smittspridning i förskola, skola och samhället i stort.

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande förskola och skola hittar du på deras webbplats.länk till annan webbplats

Förskola

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt förväntas barnet vara på förskolan som vanligt.

Om ditt barn har symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, hosta, feber eller andningssvårigheter

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska alla vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Ditt barn ska vara hemma så länge barnet känner sig sjuk och barnet ska vara symtomfri i två dygn innan barnet får gå tillbaka till förskolan. Ditt barn kan återgå till förskolan även om barnet har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjuk och barnet varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn är sjukt

Om ditt barn är sjukt ska barnet stanna hemma från förskolan så länge barnet känner sig sjuk och vara symtomfri i två dagar innan barnet får gå tillbaka till förskolan. Ditt barn kan återgå till förskolan även om barnet har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjukt och barnet varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan kommer personalen att kontakta dig. Du ska omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn går i förskolan och har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i förskolan eller skolan ska du rådgöra med behandlande läkare.

Ditt barn kan vara hemma från förskolan av försiktighetsskäl. Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn är friskt, men har en närstående som tillhör riskgrupperna

Ditt barn är välkommet till förskolan så länge barnet är friskt. Om det finns en närstående som tillhör riskgrupperna kan barnet stanna hemma från förskolan är försiktighetsskäl. Du anmäler ditt barn frånvarande enligt förskolans ordinarie rutin.

Om ditt barn har pollenallergi

Beslut om lämning och hämtning i förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att lämning och hämtning av barn i förskolan ska ske i kapprum eller utomhus. Du ska så långt det är möjligt undvika att komma in i förskolans lokaler. Kontakta ditt barns förskola kring vilka rutiner som gäller vid lämning och hämtning.

Om du är sjuk, eller har förkylningssymtom, och ändå måste lämna och hämta ditt barn i förskolan ska du lämna och hämta ditt barn utomhus.

Beslut om tillfälliga regler för plats i förskolan vid uppsägning eller permittering

Barn har rätt till plats i förskola i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. Alla barn har rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.

Om du blir uppsagd eller permitterad helt eller delvis under den pågående coronapandemin gäller tillfälliga regler för plats i förskola.

Om du blir uppsagd
Om du blir uppsagd gäller följande:

  • Om du blir uppsagd har ditt barn rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka. Vistelsetiden meddelas av ditt barns förskola. Kom ihåg att lämna ett nytt schema.
  • Om du inte vill att ditt barn ska gå i förskola 15 timmar per vecka ska du säga upp din plats. I vanliga fall är det 60 dagars uppsägningstid av plats i förskola, men i samband med coronapandemin har uppsägningstiden för vårdnadshavare som blivit permitterade tillfälligt ändrats till 14 dagar. Vid uppsägning räknas vårdnadshavarens sista arbetsdag som sista placeringsdag. Du kommer att betala avgift under uppsägningstiden. Ditt barn har rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka under uppsägningstiden. Vistelsetiden meddelas av ditt barns förskola.

Om du blir permitterad helt eller delvis
Om du blir permitterad helt eller delvis gäller följande:

  • Om du vill att ditt barn ska gå i förskola enligt ordinarie schema trots att du blivit permitterad får barnet lov att göra det till och med vecka 27 2020 enligt beslut av barn- och utbildningsförvaltningen. Om din inkomst påverkas av din permittering ska du anmäla din nya inkomst så att avgiften blir korrekt. Efter vecka 27 gäller ordinarie regler för plats i förskola. Du måste då antingen lämna in ett nytt schema som motsvarar det nya omsorgsbehovet eller säga upp eller pausa platsen.
  • Om du vill att ditt barn ska gå i förskola i enlighet med det nya omsorgsbehovet ska du lämna in ett nytt schema. Förändringen av schema på grund av permittering gäller från den dagen du meddelar det. Om din inkomst påverkas av din permittering ska du också anmäla din nya inkomst så att avgiften blir korrekt.
  • Om du inte har behov av plats i förskola men inte vill säga upp din plats finns det nu möjlighet att pausa platsen under permitteringstiden. Detta innebär att barnet är hemma under en angiven och begränsad period och att du inte behöver betala avgift under perioden. När permitteringen upphör kan barnet återgå till förskolan igen. Du kan pausa din plats i förskolan max fyra månader.
  • Om du inte har behov av plats i förskola ska du säga upp din plats. I vanliga fall är uppsägningstiden för plats i förskola 60 dagar, men i samband med coronapandemin har uppsägningstiden för vårdnadshavare som blir permitterade tillfälligt ändrats till 14 dagar. Du kommer att betala avgift under uppsägningstiden. Vid uppsägning räknas din sista arbetsdag som sista placeringsdag. Ditt barn har rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka under uppsägningstiden. Vistelsetiden meddelas av ditt barns förskola.

Lämna nytt schema, anmäl ny inkomst, säg upp eller pausa plats i förskola
Förändringar av schema, inkomst samt uppsägning av plats i förskola ska meddelas omgående för att rätt avgift ska debiteras. Beroende på när i månaden du ändrar dina uppgifter kan korrigering av avgift dröja till en kommande månad.

Du lämnar nytt schema, anmäler ny inkomst och säger upp plats i förskola via barnomsorgswebbenlänk till annan webbplats. I barnomsorgswebben kan du endast lämna in förändringar som startar 14 dagar framåt i tid. Vill du lägga in förändringar som ska börja gälla tidigare än 14 dagar så kan Kontaktcenter hjälpa dig.

Om du vill pausa din plats i förskola är du välkommen att kontakta Kontaktcenter så hjälper de dig.

Information om ordinarie regler för ansökan, placering och avgifter för förskola hittar du här.

Beslut om att barn till föräldralediga eller arbetssökande som går i förskola 15 timmar per veckan kan återgå till förskolan

Onsdagen den 29 april beslutade barn- och utbildningsförvaltningen att barn till föräldralediga eller arbetssökande som går i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka är välkomna tillbaka till förskolan från och med måndagen den 4 maj. Du lämnar och hämtar ditt barn enligt ordinarie schema.

Vistelsetiden för barn till föräldralediga eller arbetssökande kan komma att ändras för att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förändrade vistelsetider meddelas av ditt barns förskola.

Beslutet kan komma att omprövas beroende på hur coronapandemin utvecklas.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19, på en förskola

Förskolan lyder under offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och det råder sekretess i förskola. Det innebär att uppgifter om ett barn, exempelvis barnets hälsotillstånd, under vanliga omständigheter inte får lämnas ut om det finns risk att barnet eller barnets närstående tar skada.

Om det kommer till en förskolas kännedom att ett barn har konstaterats smittad av coronaviruset, covid-19 kan förskolan komma i ett sådant läge där det ändå blir nödvändigt att lämna ut information om att det finns ett barn som smittats. Utelämnandet av informationen föregås av en noggrann bedömning utifrån rådande omständigheter i det enskilda fallet. Bedömningen görs i dialog med berörd vårdnadshavare. Uppgifter kopplat till det enskilda barnet och barnets hälsotillstånd kommer aldrig att lämnas ut. Så långt det är möjligt ska det inte heller gå att identifiera eller koppla den information som lämnas ut till det enskilda barnet.

Vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19 inom en familj görs bedömningen utifrån samma grund.

Grundskola

Om ditt barn är friskt

Om ditt barn är friskt ska barnet gå i skolan som vanligt.

Om ditt barn har symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, hosta, feber eller andningssvårigheter

Om ditt barn har symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk, hosta, feber eller andningssvårigheter ska barnet stanna hemma från skolan. Ditt barn ska stanna hemma så länge barnet känner sig sjukt och barnet ska vara symtomfri i två dygn innan barnet får gå tillbaka till skolan. Ditt barn kan återgå till skolan även om barnet har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjukt och barnet varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande via Skola24 eller Unikum Familj enligt ordinarie rutin.

Om ditt barn är sjukt

Om ditt barn är sjukt ska barnet stanna hemma från skolan så länge barnet känner sig sjuk och vara symtomfri i två dagar innan barnet får gå tillbaka till skolan. Ditt barn kan återgå till skolan även om barnet har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan barnet blev sjukt och barnet varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Du anmäler ditt barn frånvarande via Skola24 eller Unikum Familj enligt ordinarie rutin.

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på skolan

Om ditt barn visar symtom eller blir sjukt på förskolan eller skolan kommer personalen att kontakta dig. En bedömning görs om barnet kan ta sig hem på egen hand eller behöver hämtas. Du ska då omgående hämta ditt barn.

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner

Om ditt barn har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarligt förlopp vid luftvägsinfektioner, till exempel nedsatt immunförsvar, och du är orolig över barnets vistelse i skolan ska du rådgöra med behandlande läkare. Om ditt barn bedöms behöva vara hemma från skolan ska du kontakta skolan så att distansundervisning kan arrangeras. Detta för att ditt barn i så hög utsträckning som möjligt ska kunna få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Om ditt barn är friskt, men har en närstående som tillhör riskgrupperna

Om ditt barn är friskt ska barnet gå till skolan som vanligt. Har du ytterligare frågor kontaktar du ditt barns mentor.

Om ditt barn har pollenallergi

Beslut om att lämning och hämtning i grundskola och fritidshem ska ske utomhus

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att all lämning och hämtning av elever i grundskola och fritidshem ska ske utomhus.

Beslut om skolavslutningen 2020

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att skolavslutningen i grundskolan inte kan arrangeras som tidigare år.

I år kommer eleverna att träffas klassvis eller i mindre grupper och tyvärr finns det ingen möjlighet för vårdnadshavare att vara med under avslutningen.

Beslut om att vårdnadshavare inte får göra klassrumsbesök

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att vårdnadshavare utifrån rådande omständigheter inte får göra klassrumsbesök under resterande termin.

Beslut om tillfälliga regler för plats i fritidshem vid uppsägning eller permittering

Elever har rätt till plats i fritidshem i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. Om du blir uppsagd eller permitterad helt eller delvis under den pågående coronapandemin gäller tillfälliga regler för plats i fritidshem.

Om du blir uppsagd
Om du blir uppsagd har ditt barn inte längre rätt till plats i fritidshem utan du ska då säga upp platsen. I vanliga fall är uppsägningstiden för plats i fritidshem 60 dagar, men i samband med coronapandemin har uppsägningstiden för vårdnadshavare som blir uppsagda ändrats till 14 dagar. Du kommer att betala avgift under uppsägningstiden. Vid uppsägning räknas din sista arbetsdag som sista placeringsdag. Ditt barn har inte rätt att vara i fritidshemmet under uppsägningstiden. Om du är i behov av fritidshemsplats efter uppsägningen kan du ansöka om en ny plats.

Om du blir permitterad helt eller delvis
Om du blir permitterad helt eller delvis gäller följande:

  • Om du vill att ditt barn ska gå i fritidshem enligt ordinarie schema trots att du blivit permitterad får barnet lov att göra det till och med vecka 27 2020 enligt beslut av barn- och utbildningsförvaltningen. Om din inkomst påverkas av din permittering ska du anmäla din nya inkomst så att avgiften blir korrekt. Efter vecka 27 gäller ordinarie regler för plats i fritidshem. Du måste då antingen lämna in ett nytt schema som motsvarar det nya omsorgsbehovet eller säga upp platsen.
  • Om du vill att ditt barn ska gå i fritidshem i enlighet med det nya omsorgsbehovet ska du lämna in ett nytt schema. Förändringen av schema på grund av permittering gäller från den dagen du meddelar det. Om din inkomst påverkas av din permittering ska du också anmäla din nya inkomst så att avgiften blir korrekt.
  • Om du inte har behov av plats i fritidshem ska du säga upp din plats. I vanliga fall är uppsägningstiden för plats i fritidshem 60 dagar, men i samband med coronapandemin har uppsägningstiden för vårdnadshavare som blir permitterade tillfälligt ändrats till 14 dagar. Du kommer att betala avgift under uppsägningstiden. Vid uppsägning räknas din sista arbetsdag som sista placeringsdag. Ditt barn har inte rätt att vara i fritidshemmet under uppsägningstiden. Om du är i behov av fritidshemsplats efter permitteringen kan du ansöka om en ny plats.

Lämna nytt schema, anmäl ny inkomst eller säg upp plats i fritidshem
Förändringar av schema, inkomst samt uppsägning av plats i fritidshem ska meddelas omgående för att rätt avgift ska debiteras. Beroende på när i månaden du ändrar dina uppgifter kan korrigering av avgift dröja till en kommande månad.

Du lämnar nytt schema, anmäler ny inkomst eller säger upp plats i fritidshem via barnomsorgswebbenlänk till annan webbplats. I barnomsorgswebben kan du endast lämna in förändringar som startar 14 dagar framåt i tid. Vill du lägga in förändringar som ska börja gälla tidigare än 14 dagar så kan Kontaktcenter hjälpa dig.

Information om ordinarie regler för ansökan, placering och avgifter för fritidshem hittar du här.

Beslut om att ställa in simundervisning, skolresor samt friluftsdagar som arrangeras inomhus

All simundervisning är inställd från och med måndag den 16 mars. Alla skolresor samt friluftsdagar som arrangeras inomhus är inställda tills vidare.

Beslut om att ställa in kommunal prao i årskurs 8 vårterminen 2020

Den kommunala praon för elever i årskurs 8 vårterminen 2020 har ställts in. Praon kommer att ersättas av andra arbetslivsorienterade insatser under årskurs 9. Övrig prao påverkas inte av beslutet.

Information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19, på en skola

Skolan lyder under offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och det råder sekretess i skola. Det innebär att uppgifter om en elev, exempelvis elevens hälsotillstånd, under vanliga omständigheter inte får lämnas ut om det finns risk att eleven eller elevens närstående tar skada.

Om det kommer till en skolas kännedom att en elev har konstaterats smittad av coronaviruset, covid-19 kan skolan komma i ett sådant läge där det ändå blir nödvändigt att lämna ut information om att det finns en elev som smittats. Utelämnandet av informationen föregås av en noggrann bedömning utifrån rådande omständigheter i det enskilda fallet. Bedömningen görs i dialog med berörd vårdnadshavare. Uppgifter kopplat till den enskilda eleven och elevens hälsotillstånd kommer aldrig att lämnas ut. Så långt det är möjligt ska det inte heller gå att identifiera eller koppla den information som lämnas ut till den enskilda eleven.

Vid konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19 inom en familj görs bedömningen utifrån samma grund.

Gymnasieskola

Beslut om att Falkenbergs gymnasieskola går över till distansundervisning

Tisdagen den 17 mars fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att Falkenbergs gymnasieskola går över till distansundervisning. Detta efter att Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor, lärosäten, yrkeshögskolan och komvux ska bedriva sin undervisning på distans för att bromsa takten i spridningen av coronaviruset, covid-19. Skolan har gjort undantag gällande beslut om distansundervisning för vissa elevgrupper.

Falkenbergs gymnasieskola gick över till distansundervisning fredagen den 20 mars.

Beslut om att erbjuda elever på Falkenbergs gymnasieskola skollunch under distansstudierna

Torsdagen den 23 april fattade servicenämnden beslut om att erbjuda eleverna på Falkenbergs gymnasieskola skollunch under pågående distansstudier.

Skollunchen består av kylda lunchlådor som hämtas ut på Falkenbergs gymnasieskola, Apelskolan, Skogstorpsskolan eller Söderskolan. Utdelningen av lunchlådor påbörjas måndagen den 4 maj.

De elever som får undervisning på skolan äter på skolan som vanligt

För att hämta skollunch måste eleverna göra en anmälan. Läs mer om skollunch under distansstudierna och hur anmälan går till här.

Beslut om hur studenten 2020 ska genomföras

Falkenbergs gymnasieskola och Drottning Blankas Gymnasieskola har beslutat att ställa in den traditionella studentavslutningen med utspring. Beslutet fattades i samråd med Smittskydd Halland och Polismyndigheten med hänvisning till den pågående coronapandemin och rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Årets studentavslutning kommer istället att arrangeras klassvis. Varje klass samlas för betygsutdelning och ges möjlighet att ta farväl av varandra och avsluta läsåret. Därefter lämnar avgångseleverna skolan. Om och hur ett begränsat mottagande av avgångseleverna utanför skolan kan arrangeras är ännu inte klart. För att skolan ska få arrangera ett mottagande av studenterna måste skolan säkerställa att mottagandet inte samlar fler än 50 personer samt att trängsel inte uppstår.

Kortegen, studentbalen och studenttävlingar påverkas
Den kortege som vanligtvis följer studenterna utspring, studentbalen och studenttävlingar påverkas också. Bakom de tre arrangemang står skolornas studentkommitté. Kortegen kommer enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte att kunna genomföras. Studentbalen kommer inte att genomföras på utsatt datum, utan studentkommittén ser över möjligheten att skjuta upp balen till i augusti. Studenttävlingarna är tillståndspliktiga, och kommer därför inte att kunna genomföras enligt nuvarande rekommendationer.

Läs pressmeddelandet som skickades i samband med beslutet.

Vuxenutbildning

Beslut om att Vuxenutbildningen Falkenberg går över till distansundervisning

Tisdagen den 17 mars fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att Vuxenutbildningen Falkenberg går över till distansundervisning. Detta efter att Folkhälsomyndigheten gått ut med rekommendationen att alla gymnasieskolor, lärosäten, yrkeshögskolan och komvux ska bedriva sin undervisning på distans för att bromsa takten i spridningen av coronaviruset, covid-19.

Vuxenutbildningen Falkenberg övergick till distansundervisning onsdagen den 18 mars.

Öppen förskola

Beslut om öppen förskola

Barn och utbildningsförvaltningen har beslutat att Gullvivans öppna förskola från och med tisdagen den 17 mars håller stängt för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19. Barn- och utbildningsförvaltningens beslut gäller tillsvidare.

Den 4 maj beslutade barn- och utbildningsförvaltningen att den öppna förskolan på Familjecentralen Skogstorp inte längre ska hållas stängd, utan att den öppna förskolan ska bedriva viss verksamhet utomhus. På Familjecentralen Skogstorps Facebooksida hittar du aktuell information om utomhusverksamhetenlänk till annan webbplats.

Håll dig uppdaterad via Unikum

Ladda ner appen Unikum Familj

Via Unikum får du som vårdnadshavare information om coronavirusets påverkan på förskole- och skolverksamheten. Vi rekommenderar dig som vårdnadshavare att ladda ner Unikums app, Unikum Familj. Via Unikum Familj kan du enkelt hålla dig uppdaterad. Alla vårdnadshavare har tillgång till och kan logga in i Unikum.

Här hittar du mer information och instruktioner kring hur du laddar ner appen Unikum Familj och loggar in i Unikumlänk till annan webbplats.

Har du specifika frågor hur du loggar in så kontakta i första hand barnets mentor eller ansvarig administratör på respektive förskola eller skola. Du kan också kontakta Falkenbergs kommuns kontaktcenter via telefon 0346-88 60 00.

Kontakt