Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: förskola och skola

Här kan du läsa om hur kommunens förskole- och skolverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 1 april.

Förskola

Grundskola och fritidshem

Beslut om gradvis återgång till närundervisning för elever i årskurs 7–9

Från och med måndagen den 19 april ska fler elever i årskurs 7–9 undervisas på plats i skolan. Den gradvisa återgången till närundervisning sker utifrån varje skolas förutsättningar. Den gemensamma bedömningen är att samtliga högstadieelever kan vara på plats i skolorna för undervisning måndagen den 10 maj.

Under vårterminen har det tillfälligt funnits rekommendationer från Smittskydd Halland om fjärrundervisning för högstadieeleverna. Det har dock varit upp till varje huvudman att beslut om hur undervisningen ska bedrivas och det gäller även fortsättningsvis.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer utvecklingen. Nya beslut kan komma att fattas utifrån enskilda skolors förutsättningar och smittläge.

Beslutet fattades av barn- och utbildningsnämndens ordförande på delegation från nämnden onsdagen den 31 mars.

Hämta skollunch under fjärr- och distansundervisningen

De elever i grundskolan som fjärr- och distansundervisas erbjuds att hämta skollunch. Mer information om skollunch under fjärr- och distansundervisningen hittar du här.

Gymnasieskola

Beslut om en gradvis återgång till närundervisning

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april.

Falkenbergs gymnasieskola planerar nu för hur en återgång till närundervisning ska ske i samråd med Smittskydd Halland. Efter påsklovet kommer ca 50 % av eleverna erbjudas närundervisning.

Vårdnadshavare och elever kommer att få mer information via Unikum.

Erbjudande om att hämta skollunch under fjärr- och distansundervisningen

Alla elever på Falkenbergs gymnasieskola erbjuds att hämta skollunch under fjärr- och distansundervisningen. Information om avhämtning av skollunch och anmälan hittar du här.

Vuxenutbildning

Beslut om att Vuxenutbildningen Falkenberg fortsätter med fjärr- och distansundervisning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Vuxenutbildningen Falkenberg fortsätter med fjärr- och distansundervisning även efter den 6 januari. Vissa undantag kommer att göras för enskilda elever och elevgrupper.

Beslutet är fattat i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd som trädde i kraft måndagen den 14 december. Beslutet gäller till och med 30 juni 2021.

Mellan måndagen den 7 december och onsdagen den 6 januari bedriver Vuxenutbildningen Falkenberg endast fjärr- och distansundervisning enligt ett tidigare beslut.

Kulturskolan

Beslut om Kulturskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att Kulturskolan gradvis ska återgå till att undervisa elever på plats i Kulturskolans lokaler. Beslutet är fattat efter att Folkhälsomyndigheten ändrat sina rekommendationer gällande idrott-, kultur- och fritidsverksamhet.

Sedan februari ges elever från låg- och mellanstadiet samt förskolebarn viss smittsäkrad närundervisning. Efter påsklovet startar viss smittsäkrad närundervisning även för högstadie- och gymnasieelever.

Öppen förskola

Beslut om öppen förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att Gullvivans öppna förskola och den öppna förskolan på Familjecentralen Skogstorp öppnar vecka 15. Verksamheten anpassas så att den kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Endast utomhusaktiviteter erbjuds. 

Mer information om de öppna förskolornas verksamhet hittar du här.

KomTek

Beslut om KomTek

KomTek håller öppet för fritidskurser
Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att KomTek har öppet och genomför fritidskurser. Verksamheten är anpassad så att den kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. Mer information om kurser och anmälan hittar du härlänk till annan webbplats.

Beslutet är fattat efter att Folkhälsomyndigheten ändrat sina rekommendationer gällande idrott-, kultur- och fritidsverksamhet.

Håll dig uppdaterad via Unikum

Ladda ner appen Unikum Familj

Via Unikum får du som vårdnadshavare information om coronavirusets påverkan på förskole- och skolverksamheten. Vi rekommenderar dig som vårdnadshavare att ladda ner Unikums app, Unikum Familj. Via Unikum Familj kan du enkelt hålla dig uppdaterad. Alla vårdnadshavare har tillgång till och kan logga in i Unikum.

Här hittar du mer information och instruktioner kring hur du laddar ner appen Unikum Familj och loggar in i Unikumlänk till annan webbplats.

Har du specifika frågor hur du loggar in så kontakta i första hand barnets mentor eller ansvarig administratör på respektive förskola eller skola. Du kan också kontakta Falkenbergs kommuns kontaktcenter via telefon 0346-88 60 00.

Kontakt