Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information om coronaviruset: förskola och skola

Här kan du läsa om hur kommunens förskole- och skolverksamhet påverkas.

Senast uppdaterad 13 augusti.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Utifrån rekommendationer ska alla vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn och elever ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dygn innan man får gå tillbaka till förskolan och skolan. Barn och elever kan återgå till förskolan eller skolan även om man har kvarvarande torrhosta om det gått sju dagar sedan man blev sjuk och man varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Många som kommer tillbaka till förskola och skolan kommer inte att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, vanlig förkylning eller något annat, men så länge alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationerna så minskar vi tillsammans risken för smittspridning i förskola, skola och samhället i stort.

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande förskola och skola hittar du på deras webbplats.länk till annan webbplats

Förskola

Grundskola och fritidshem

Gymnasieskola

Beslut om att Falkenbergs gymnasieskolan öppnar och återgår till skolförlagd undervisning

Barn- och utbildningsförvaltningen har i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att öppna verksamheten vid Falkenbergs gymnasieskola för att ta emot elever i skolans lokaler och bedriva skolförlagd undervisning från och med 15 juni 2020.

Därmed hälsas eleverna välkomna till Falkenbergs gymnasieskola för skolstart i augusti. Mer information om tider för skolstarten kommer att publiceras på gymnasieskolans webbplats.

Sedan fredagen den 20 mars har Falkenbergs gymnasieskola bedrivit distansundervisning efter ett beslut av barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 17 mars.

Vuxenutbildning

Beslut om att Vuxenutbildningen Falkenberg kan återgå till skolförlagd undervisning

Barn- och utbildningsförvaltningen har i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att Vuxenutbildningen Falkenberg kan ta emot elever i skolans lokaler och bedriva skolförlagd undervisning från och med 15 juni 2020. Rektor på Vuxenutbildningen Falkenberg avgör i vilken utsträckning utbildningarna ska bedrivas på distans med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och varje utbildnings förutsättningar. Mer information hittas på Vuxenutbildningen Falkenbergs webbplats.

Sedan onsdagen den 18 mars har Vuxenutbildningen Falkenberg bedrivit distansundervisning efter ett beslut av barn- och utbildningsförvaltningen tisdagen den 17 mars.

Öppen förskola

Beslut om öppen förskola

Barn och utbildningsförvaltningen har beslutat att Gullvivans öppna förskola från och med tisdagen den 17 mars håller stängt för att förhindra smittspridning av coronaviruset covid-19. Barn- och utbildningsförvaltningens beslut gäller tillsvidare.

Den 4 maj beslutade barn- och utbildningsförvaltningen att den öppna förskolan på Familjecentralen Skogstorp inte längre ska hållas stängd, utan att den öppna förskolan ska bedriva viss verksamhet utomhus. På Familjecentralen Skogstorps Facebooksida hittar du aktuell information om utomhusverksamhetenlänk till annan webbplats.

Håll dig uppdaterad via Unikum

Ladda ner appen Unikum Familj

Via Unikum får du som vårdnadshavare information om coronavirusets påverkan på förskole- och skolverksamheten. Vi rekommenderar dig som vårdnadshavare att ladda ner Unikums app, Unikum Familj. Via Unikum Familj kan du enkelt hålla dig uppdaterad. Alla vårdnadshavare har tillgång till och kan logga in i Unikum.

Här hittar du mer information och instruktioner kring hur du laddar ner appen Unikum Familj och loggar in i Unikumlänk till annan webbplats.

Har du specifika frågor hur du loggar in så kontakta i första hand barnets mentor eller ansvarig administratör på respektive förskola eller skola. Du kan också kontakta Falkenbergs kommuns kontaktcenter via telefon 0346-88 60 00.

Kontakt