Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Falkenbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring det coronaviruset. Vi ser kontinuerligt över hur det kan påverka våra verksamheter och vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter ger.

Lokala rekommendationer om munskydd

Utöver nationella föreskrifter och allmänna råd gäller följande i Halland:

 • Munskydd vid besök i vården
 • Munskydd då nära kontakt med andra inte kan undvikas

Genom att alltid hålla avstånd minimeras risken för smitta och endast i ett fåtal situationer behöver då tillägg av munskydd göras för ytterligare skydd.

Exempel på situationer där munskydd kan vara aktuellt:

 • På arbetsplatser där distansarbete inte är möjligt och där det, trots vidtagna åtgärder för att förhindra trängsel, förekommer nära kontakter under längre tid inomhus.
 • I kollektivtrafiken vid trängsel oavsett tidpunkt. Resor med kollektivtrafik som inte är nödvändiga ska även fortsatt alltid undvikas, särskilt om det är trångt.

Rekommendationen om munskydd i situationerna ovan gäller personer födda 2004 och tidigare och rekommendationen om munskydd gäller inte förskola eller i klassrummen i grund- eller gymnasieskola.

Pandemilagen

Från och med söndag den 10 januari gäller den nya pandemilagen. Den ger nya regler för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen har tillsyn

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Nationella råd

Från och med 14 december gäller nationella allmänna råd. De nya råden gör även fortsatt gällande att människor inte ska mötas utanför den närmaste kretsen vad gäller familj och umgänge, när det går att undvika. Onödiga resor ska undvikas och om man behöver resa så ska det ske på ett sätt som innebär en minimering av risk för smittspridning.

Läs mer från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languageslänk till annan webbplats

Ytterligare nationella restriktioner

Det har även kommit besked om ytterligare nationella restriktioner. Dessa berör bland annat restaurangnäringen, butiker, gym och köpcenter. Även arbetsgivare berörs. Restiktionerna justeras kontinuerligt.
Läs mer om vad som gäller nu på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Tvätta händer och håll avstånd

Det är också viktigt att hålla fast vid de grundläggande råden som vi känner till vid det här laget; stanna hemma om du är det minsta sjuk och gå och provta dig samt ha god handhygien och håll avstånd.

Arbeta hemifrån

Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.
Läs mer om härlänk till annan webbplats

Behöver du vara på plats på din arbetsplats bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Stort ansvar på varje person

Tack för att du följer råden vars syfte är att minska smittspridningen av coronaviruset i samhället. Ett högt ansvarstagande, kan begränsa de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården.

Råden gäller till 30 juni 2021

De allmänna råden gäller till den 30 juni 2021, medan begränsning till max 8 personer vid allmänna sammankomster, gäller tills vidare och tills nya besked ges. Begravningar är undantagna där upp till 20 deltagare tillåts. 

Munskydd i vissa situationer

Från den 7 januari 2021 gäller också rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken. Rekommendationerna kommer att gälla lika över hela landet även om behovet är störst i storstadsområdena.

Boka provtagning om du har symtom

Alla som är 12 år eller äldre och har symtom på covid-19 bör boka självprovtagning. Provet visar om du har en pågående covid-19-infektion och du tar det på dig själv. Barn mellan 6-11 år har också möjlighet att boka tid för provtagning.

Den som inte har symtom ska i normalfallet inte testa sig. Man ska alltså inte testa sig av nyfikenhet, på grund av allmän oro eller för att i olika sammanhang kunna visa att man inte är smittad.

Läs mer om hur det går till och om hur du bokar provet på 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats

Max åtta personer vid allmänna sammankomster

Länsstyrelsen i Hallands län har beslutat om ett publiktak på åtta personer i Halland för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare. Detta i samråd med Folkhälsomyndigheten samt smittskyddsläkaren i Halland. Beslutet gäller från 24 november.

Påverkan på kommunens verksamheter

Till följd av de allmänna råden uppmanar vi dig att inte besöka vårt kontaktcenter. Istället kan du nå kontaktcenter via telefon eller mejl. Behöver du ändå besöka kontaktcenter är det viktigt att ni inte är fler än nödvändigt. Du behöver också boka en tid.

Följ råd för att hindra smittspridning

Det är också viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rådlänk till annan webbplats för att hindra smittspridning i allmänhet:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Följ läget i Halland

På Region Hallands webbplats kan du hålla dig uppdaterad om läget i Hallandlänk till annan webbplats.

Vi samverkar med bland annat länets kommuner, Länsstyrelsen och Region Halland.

Information från ansvariga myndigheter

Flera myndigheter ansvarar gemensamt för frågor som rör coronaviruset i Sverige. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna.länk till annan webbplats

Du kan också gå direkt till:

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

1177.se Vårdguidenlänk till annan webbplats

Har du frågor om coronaviruset?

Har du frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

När berättar vi om smitta i vår verksamhet?

Vi gör en bedömning från fall till fall. Grunden är att det råder sekretess på individnivå, men också att de som behöver veta får veta. Det kan vara anhöriga, kollegor eller andra. Det är en bedömning som görs av Smittskydd Halland. Ibland kan det finnas anledning att berätta var det finns smitta även för fler, och då kan vi göra det, om det kan ske med hänsyn till sekretessen.

Information about corona virus in english and other languages

Det finns nu information på många olika språk, bland annat dari, finska, franska, kinesiska, pashto, persiska, polska, somaliska, spanska, tigrinji och tyska. Hjälp gärna någon som inte kan svenska att hitta information på sitt språk.

Här hittar du länkarna/here are information in several languageslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten/Public health agency in english (here is also information in other languages)länk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats (english)

Nationell telefonlinje för frågor om corona för personer med

migrationsbakgrund

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer

i regionerna. De talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska.

Linjen är öppen vardagar kl. 09.00–12.00 och 13.00–15.00

Ring 08-123 680 00

Kontakt