Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i Falkenbergs kommun

Från och med 18/6 råder bevattningsförbud. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är både en kommunal förvaltning och en myndighet. Förvaltningen ska genomföra de beslut som fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förvaltningen har hand om många olika frågor, till exempel:

  • Miljöfarliga utsläpp och buller
  • Kontroll av produktion av livsmedel och dricksvatten
  • Enskilda avlopp
  • Naturvård
  • Ge råd och vägledning för bostäder i miljöfrågor, handlägger ärenden om klagomål med stöd av miljöbalken
  • Miljö- och hälsoskyddsinspektörer inspekterar försäljningsställen och andra verksamheter för att kontrollera att gällande lagar följs
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet vid saneringsarbete efter olyckor
  • Miljöinspektörer finns på plats vid olyckor som riskerar att miljöfarliga ämnen sprids i luft, mark eller vatten
  • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen medverkar i arbete med bygglov och detaljplaner

Chef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är Anders Ramberg.

Politiska beslut fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan läsa mer om nämnden här.

Kontaktuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens e-postadress är miljo.halsa@falkenberg.se. Ring kommunens kontaktcenter om du önskar att komma i kontakt med någon på förvaltningen. Kontaktuppgifter och öppettider för kontaktcenter hittar du här. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens besöksadress är Storgatan 27. Postadressen är Falkenbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 311 80 Falkenberg.

Söker du digitala tjänster och blanketter?

Här hittar du kommunens digitala tjänster och blanketter med vars hjälp du till exempel kan söka tillstånd för enskilt avlopp med mera.

Kontakt