Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är både en kommunal förvaltning och en myndighet. Förvaltningen ska genomföra de beslut som fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förvaltningen har hand om många olika frågor, till exempel:

  • miljöfarliga utsläpp och buller
  • kontroll av produktion av livsmedel och dricksvatten
  • enskilda avlopp
  • naturvård
  • Ge råd och vägledning för bostäder i miljöfrågor, handlägger klagomålsärenden med stöd av miljöbalken
  • Miljö- och hälsoskyddsinspektörer inspekterar försäljningsställen och andra verksamheter för att kontrollera att gällande lagar följs
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet vid saneringsarbete efter olyckor
  • Miljöinspektörer finns på plats vid olyckor som riskerar att miljöfarliga ämnen sprids i luft, mark eller vatten
  • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen medverkar i arbete med bygglov och detaljplaner

Chef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är Anders Ramberg.

Politiska beslut fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan läsa mer om nämnden här.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens e-postadress är miljo.halsa@falkenberg.se. Ring kommunens kontaktcenter om du önskar att komma i kontakt med någon på förvaltningen. Kontaktuppgifter och öppettider för kontaktcenter hittar du här. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens besöksadress är Storgatan 27. Postadressen är Falkenbrgs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 311 80 Falkenberg. Här hittar du kommunens digitala tjänster och blanketter med vars hjälp du till exempel kan söka tillstånd för enskilt avlopp.

Kontakt