Eldningsförbud

Från och med 23 maj råder det eldningsförbud i Falkenbergs kommun. Förbudet gäller tillsvidare. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är både en kommunal förvaltning och en myndighet. Förvaltningen ska genomföra de beslut som fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förvaltnignen har hand om många olika frågor:

  • miljöfarliga utsläpp och buller
  • livsmedelshantering
  • enskilda avlopp
  • naturvård
  • Ge råd och vägledning för bostäder i miljöfrågor handlägger klagomålsärenden med stöd av miljöbalken
  • Miljö- och hälsoskyddsinspektörer inspekterar arbetsplatser och försäljningsställen för att kontrollera att gällande lagar följs
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet vid saneringsarbete efter olyckor
  • Miljöinspektörer finns på plats vid olyckor som riskerar att miljöfarliga ämnen sprids i luft, mark eller vatten
  • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen medverkar i arbete med bygglov och detaljplaner

Chef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är Anders Ramberg.

Politiska beslut fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan läsa mer om nämnden här

Kontakt