Skärpt eldningsförbud i hela kommunen och bevattningsförbud i Ullared, Fagered och Fridhemsberg

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda utomhus. Bevattningsförbudet innebär att det i delar av kommunen är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att vattna med vattenslang eller vattenspridare, använda högtryckstvätt eller fylla pooler och badtunnor. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är både en kommunal förvaltning och en myndighet. Förvaltningen ska genomföra de beslut som fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förvaltnignen har hand om många olika frågor:

  • miljöfarliga utsläpp och buller
  • livsmedelshantering
  • enskilda avlopp
  • naturvård
  • Ge råd och vägledning för bostäder i miljöfrågor handlägger klagomålsärenden med stöd av miljöbalken
  • Miljö- och hälsoskyddsinspektörer inspekterar arbetsplatser och försäljningsställen för att kontrollera att gällande lagar följs
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet vid saneringsarbete efter olyckor
  • Miljöinspektörer finns på plats vid olyckor som riskerar att miljöfarliga ämnen sprids i luft, mark eller vatten
  • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen medverkar i arbete med bygglov och detaljplaner

Chef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är Anders Ramberg.

Politiska beslut fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan läsa mer om nämnden här

Kontakt