Information om förhöjda halter av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Ullared, Fagered och Fridhemsberg.

Vattnet kan användas till mat och dryck utan begränsning. Läs mer här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen

Kultur-, fritids- och teknik­förvaltningen är en förvaltning med ett brett ansvarsområde. Förvaltningens verksamhet omfattar bygg och projekt, gata och trafik, park och kust, anläggning och bad, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd, bibliotek, museum och offentlig konst samt budget- och skuldrådgivning.

Förvaltningen är indelad i fem olika verksamhetsområden: bygg- och projekt, gata- och trafik, fritid, kultur och ungdom.

Bygg och projekt

 • äger, förvaltar och utvecklar kommunens lokaler
 • tillhandahåller lokaler för kommunens förvaltningar
 • nybyggnation av kommunala lokaler, tex förskolor, skolor, äldreboenden, idrottshallar mm.
 • anläggningsprojekt från budgetarbetet till projektering, upphandling och projektledning.

Gata och trafik

 • trafiksäkerhetsfrågor
 • ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av;
  • vägar där kommunen är väghållare
  • gång- och cykelvägar
  • gatubelysning
  • kommunala parkeringsplatser på allmän platsmark samt parkeringshuset Centrum
  • industrispåret

Kultur, fritid och ungdom

 • sporthallar, bollplaner och ungdomsgårdar
 • bibliotek och museer
 • arenorna Falkhallen, ishallen, Falkenbergs IP och Klitterbadet
 • stöd och bidrag till föreningar och organisationer.
 • kulturarrangemang och konstutställningar
 • kommunens laxfiske i Ätran
 • kommunens parker
 • grönområden, stränder och allmänna toaletter

Verksamheten bedrivs idag både i egen regi och på entreprenad.

Chef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen är Niklas Andersson.

Politiska beslut fattas av kultur-, fritids- och tekniknämnden. Du kan läsa mer om nämnden här.

Ring kommunens kontaktcenter om du önskar att komma i kontakt med någon på förvaltningen. Kontaktuppgifter och öppettider för kontaktcenter hittar du härlänk till annan webbplats.


Kontakt