Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen

Kultur-, fritids- och teknik­förvaltningens verksamhet omfattar bygg och projekt, gata och trafik, park och kust, anläggning och bad, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd, bibliotek, museum och offentlig konst samt budget- och skuldrådgivning.

Förvaltningen är indelad i olika verksamhetsområden: bygg- och projekt, gata- och trafik samt kultur, fritid och ungdom.

Bygg och projekt

 • äger, förvaltar och utvecklar kommunens lokaler
 • tillhandahåller lokaler för kommunens förvaltningar
 • nybyggnation av kommunala lokaler, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, idrottshallar mm.
 • anläggningsprojekt från budgetarbetet till projektering, upphandling och projektledning.

Gata och trafik

 • trafiksäkerhetsfrågor
 • ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av;
  • vägar där kommunen är väghållare
  • gång- och cykelvägar
  • gatubelysning
  • kommunala parkeringsplatser på allmän platsmark samt parkeringshuset Centrum
  • industrispåret

Kultur, fritid och ungdom

 • sporthallar, bollplaner och ungdomsgårdar
 • bibliotek och museer
 • arenorna Falkhallen, ishallen, Falkenbergs IP och Klitterbadet
 • stöd och bidrag till föreningar och organisationer.
 • kulturarrangemang och konstutställningar
 • kommunens laxfiske i Ätran
 • kommunens parker
 • grönområden, stränder och allmänna toaletter

Verksamheten bedrivs idag både i egen regi och på entreprenad.

Chef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen är Maria Sjödahl.

Politiska beslut fattas av kultur-, fritids- och tekniknämnden.

Vill du komma i kontakt med någon på förvaltningen hör du av dig till kontaktcenter.länk till annan webbplats

Kontakt