Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kommun­styrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. De har också ansvar över den kommunala verksamhet som drivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen leder också arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Förvaltningschefen leder arbetet tillsammans med avdelningschefer inom förvaltningens olika områden:

  • Administrativa frågor
  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Ekonomi (även ekonomifunktion åt bolag och vissa förvaltningar)
  • Övergripande personalfrågor
  • Strategiska samhällsbyggnadsfrågor
  • Utvecklingsavdelningen (som arbetar med övergripande vision, mål och uppdrag)

Förvaltningen är uppdelad i olika avdelningar: administrativa avdelningen, arbetsmarknadsavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen.

Kommunchefen är chef för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunchef är Lars Fröding.

Politiska beslut fattas av nämnderna. Vilken nämnd som fattar beslutet beror på fråga. Du kan läsa mer om nämnderna här.

Kontakt