Tack för att du håller avstånd, tillsammans kan vi minska risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbud i Falkenbergs kommun

Från och med 18/6 råder bevattningsförbud. Det är t ex inte tillåtet att vattna gräsmattan, fylla poolen eller använda högtryckstvätt. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. De har också ansvar över den kommunala verksamhet som drivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen leder också arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Förvaltningschefen leder arbetet tillsammans med avdelningschefer inom förvaltningens olika områden: administrativa frågor, arbetsmarknadsfrågor, ekonomi (även ekonomifunktion åt bolag och vissa förvaltningar), övergripande personalfrågor, strategiska samhällsbyggnadsfrågor och utveckling och kommunikation.

Förvaltningen är uppdelad i 10 olika avdelningar:

  • Administrativa avdelningen
  • Arbetsmarknadsavdelningen
  • Bygglovsavdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • Hållbarhetsavdelningen
  • Mark- och exploateringsavdelningen
  • Näringslivsavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Planavdelningen
  • Utvecklings- och kommunikationsavdelningen

Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen. Kommundirektör är Lars Fröding.

Politiska beslut fattas av nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar till kommunstyrelsen. Vilken nämnd som fattar beslutet beror på fråga. Du kan läsa mer om nämnderna här.

Ring kommunens kontaktcenter om du önskar att komma i kontakt med någon på förvaltningen. Kontaktuppgifter och öppettider för kontaktcenter hittar du här.länk till annan webbplats

Kontakt