Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen utför de uppdrag som kommunstyrelsen beslutar om och leder och samordnar delar av kommunens verksamheter. Förvaltningen ansvarar också över den kommunala verksamhet som drivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Förvaltningschefen leder arbetet tillsammans med avdelningschefer inom förvaltningens olika områden: administrativa frågor, arbetsmarknadsfrågor, ekonomi, övergripande personalfrågor, strategiska samhällsbyggnadsfrågor och utveckling och kommunikation.

Kommunstyrelseförvaltningen leder bland annat arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Förvaltningen är uppdelad i 9 avdelningar:

  • Administrativa avdelningen
  • Arbetsmarknadsavdelningen
  • Plan- och bygglovsavdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • Hållbarhetsavdelningen
  • Mark- och exploateringsavdelningen
  • Näringslivsavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Utvecklingsavdelningen

Kommundirektör Lars Fröding är chef för kommunstyrelseförvaltningen. 

Vill du komma i kontakt med någon på förvaltningen hör du av dig till kontaktcenter.länk till annan webbplats

Politiska beslut fattas av nämnderna

Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar till kommunstyrelsen. Vilken nämnd som fattar beslutet beror på fråga. Du kan läsa mer om nämnderna här.

Kontakt