Information med anledning av corona/covid-19

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. De har också ansvar över den kommunala verksamhet som drivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelseförvaltningen leder också arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Förvaltningschefen leder arbetet tillsammans med avdelningschefer inom förvaltningens olika områden:

  • Administrativa frågor
  • Arbetsmarknadsfrågor
  • Ekonomi (även ekonomifunktion åt bolag och vissa förvaltningar)
  • Övergripande personalfrågor
  • Strategiska samhällsbyggnadsfrågor
  • Utvecklingsavdelningen (som arbetar med övergripande vision, mål och uppdrag)

Förvaltningen är uppdelad i olika avdelningar: administrativa avdelningen, arbetsmarknadsavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen.

Kommunchefen är chef för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunchef är Lars Fröding.

Politiska beslut fattas av nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen rapporterar till kommunstyrelsen. Vilken nämnd som fattar beslutet beror på fråga. Du kan läsa mer om nämnderna här.

Ring kommunens kontaktcenter om du önskar att komma i kontakt med någon på förvaltningen. Kontaktuppgifter och öppettider för kontaktcenter hittar du här.länk till annan webbplats

Kontakt